Cookie- og persondatapolitik

Sammenfatning

Websitet indeholder cookies fra både Danske Medier og andre eksterne firmaer. Når du anvender sitet, vil der blive indsamlet informationer om din brug og din enhed med det formål at målrette reklamer og føre en samlet webstatistik over hvilket indhold, som vores brugere anvender.

Websitet gør brug af tredjepartskomponenter, der involverer andre virksomheder end Danske Medier. Disse firmaer placerer cookies, indsamler information om din brug af vores site og teknisk information om din enhed med det formål at målrette reklamer til dig. Danske Medier er ikke ansvarlige for information indsamlet af tredjeparter eller deres brug af cookies. Der henvises til de pågældende tredjeparters privatlivspolitik for nærmere information.

Såfremt du indtaster personoplysninger her på sitet fx i forbindelse med tilmelding til en af vores nyhedsbreve eller registrering til et af vores arrangementer, gemmer vi oplysningerne med det formål at kunne sende dig de pågældende nyhedsbreve, reservere dig en plads til et arrangement og evt. at fakturere dig. Transaktionsoplysninger gemmes som udgangspunkt i fem år, som er lovpligtigt. Oplysninger til nyhedsbreve slettes, når du framelder dig nyhedsbrevet. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år. Webstatistik gemmes uden tidsbegrænsning i anonym form, der ikke føres tilbage til dig eller din enhed. Persondata overføres ikke til lande uden for EU.

Du har ret til at afvise brug af cookies og profilering med henblik på målretning af reklame. Det nemmeste er, at slette dine cookies (se vejledning til at slette cookies).

Uddybende information

Nedenfor finder du uddybende information om hvilke oplysninger, der indsamles, af hvem, hvad dine rettigheder er og meget mere. Såfremt til har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ejer af websitet

Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Telefon: 33 97 40 00

E-mail: mail@danskemedier.dk

Cookies- og persondatapolitik

I cookies- og persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi bruger cookies på vores hjemmeside, og til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, samt hvilke rettigheder, du som registrerede har, og hvordan vi passer på de oplysninger, som vi modtager.

Danske Medier
Skindergade 7
1159 København K
Telefon: 33 97 40 00

E-mail: mail@danskemedier.dk

Cookies

Hvad er cookies?

Websitet anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din enhed. Cookies fungerer som et genkendeligt ID og kan ikke indeholde virus eller farlig kode.

Cookies anvendes til at udføre webstatistik, målrette information og reklamer.

Målrettet information og reklamer
Her på siden målrettes der ikke information eller vises reklamer, men det er tilfældet på mange andre websitets. Information, der indsamles her på sitet af tredjeparter, bruges til at målrette annoncer på andre sites. Hvis du fx læser en artikel om en konference i Paris her på sitet, kan det være, at du får vist reklamer for flyrejser til Paris på andre websites.

Webstatistik via Dansk Online Index
Websitet er tilsluttet Dansk Online Index, der fører statistik over trafikken på danske websites. Disse data bruges ikke til målretning af reklamer. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig. Der anvendes cookies fra: tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i anonym form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Læs mere her.

Webstatik via Google Analytics
Websitet anvender desuden Google Analytics til at føre webstatistik.
Googles privatlivspolitik ses her.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Samtykke
Brug af cookies kræver dit samtykke. Det er den forespørgsel du møder, når du først besøger websitet. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Rent praktisk kan det gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies). Næste gang du besøger websitet, vil du blive mødt med en ny forespørgsel om at give samtykke til brug af cookies. Du får også en ny forespørgsel, hvis der er sket ændringer i formål eller i hvem der sætter cookies på websitet. Det sker ret hyppigt.

Tredjepartscookies
Tredjeparter er selvstændigt dataansvarlige med mindre andet er eksplicit oplyst. Danske Medier er ikke ansvarlige for tredjepartscookies og information indsamlet af andre, og der henvises til tredjeparternes egen privatlivspolitik for nærmere information. Se listen over tredjeparter her på sitet.

Personoplysninger

Danske Medier indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere, medlemmer, samarbejdspartnere og besøgende på websitet. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, fx levere de services, som du efterspørger, optimere vores services og indhold, komme i kontakt med medlemmer, brugere og samarbejdspartnere eller fx registrerer dine tilmeldinger til vores arrangementer og kurser.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi typisk indsamler og behandler til forskellige formål.

Når du besøger vores website

Som det fremgår af afsnittet om cookies, bliver der lagret cookies på din enhed, når du besøger vores website. De oplysninger, der indsamles, er typisk IP-adresse, type af browser, enhedens geografiske placering, samt oplysninger om, hvordan websitet anvendes, og hvor længe en bruger opholder sig på en given side. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning i anonymiseret form.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig Danske Mediers forskellige elektroniske nyhedsbreve og modtage danske og udenlandske medienyheder, tilbud om relevante kurser og seminarer m.m.

Tilmelding til nyhedsbrevene kræver, at du afgiver et samtykke. For at kunne levere nyhedsbrevene til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail, samt hvilke nyhedsbreve, som du ønsker at modtage. Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte nyhedsbreve. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år.

Når du tilmelder dig vores kurser, seminarer og diverse events

Danske Medier afholder løbende kurser, seminarer, prisuddelinger og andre arrangementer. Med henblik på at kunne registrere tilmeldingerne, kontakte dig med yderligere oplysninger om det valgte arrangement samt modtage betaling for deltagelse, er det nødvendigt, at vi indsamler og behandler en række personoplysninger.

De oplysninger, der indsamles, er navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail adresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Når din virksomhed tegner medlemskab

Når en virksomhed ønsker at tegne medlemskab hos Danske Medier, er det nødvendigt at indsamle og behandle en række personoplysninger på kontaktpersonerne i den pågældende virksomhed. Udover generelle virksomhedsoplysninger indsamles der derfor oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, e-mail adresse og telefonnummer.

Ansøgning om pressekort

Har du journalistisk eller pressefotografisk arbejde som beskæftigelse, har du mulighed for at søge om et pressekort hos Danske Medier.

Med henblik på at kunne behandle din ansøgning og udstede pressekort til dig, har vi behov for at kunne indsamle og behandle oplysninger om dit navn, adresse, fødselsdato og år, telefonnummer, e-mail adresse, stillingsbetegnelse samt ansættelsessted.

Ansøgninger til Dagspressens Fond

Når du søger om støtte til studieprojekter, videnskabeligt arbejde eller lignende har Danske Medier/ Dagspressens Fond behov for at kunne indsamle og behandle oplysninger om dit navn, cpr-nr. og adresse, så vi kan identificere dig og sikre, at du er den rigtige person, der søger bevillingen. Vi har også behov for at registrere din e-mail adresse og telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig. Med henblik på at kunne overføre en eventuel bevilling til dig, har vi også behov for at registrere dine bankoplysninger.

Når du kontakter Danske Medier via e-mail

Brugere, medlemmer, samarbejdspartner og privat personer kan kontakte Danske Medier via mail. Formålet med henvendelserne er forskellige, men når du retter kontakt til os, vil din henvendelse betyde, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn og kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer. Derudover vil besvarelsen af din mail henvendelse også nødvendiggøre, at vi opbevarer de oplysninger, der er omfattet af din mail.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af personoplysninger. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Vi behandler dine oplysningerne så længe, det er nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Der vil dog kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at oplysninger opbevares længere, fx er det et lovkrav, at faktura og regnskabsmateriale opbevares 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives til de medarbejdere i foreningen, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Behandlingssikkerhed

Danske Medier har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Danske Mediers medarbejdere behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal gøres i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger

Som registreret hos Danske Medier har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig samt de nærmere kriterier for, hvor længe disse oplysninger bevares. Disse rettigheder har du efter persondatalovgivningen og henvendelse kan rettes til Danske Medier via e-mail mail@danskemedier.dk

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på www.datatilsynet.dk

Oversigt over dine rettigheder

  • Du har ret til at afvise samtykke til brug af cookies og al persondatabehandling, der udføres på grundlag af samtykke.

  • Hvis du har givet et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. I forhold til brug af cookies kan det nemmest gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies).

  • Du har ret til indsigt og at modtage en kopi af alle de personoplysninger, som Danske Medier måtte have registreret om dig. Det kan fx dreje sig om dine kontaktinformationer og tilmeldinger til vores arrangementer. Forespørgsler kan sendes til: mail@danskemedier.dk

  • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Såfremt vores registrerede oplysninger er forkerte, retter vi dem gerne. Rettelser kan sendes til: mail@danskemedier.dk

  • Du har ret til at frabede dig profilering, direkte markedsføring. Danske Medier foretager ikke dataindsamling til profilering eller målrettet annoncering.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset dine oplysninger, kan vi fremover – udover opbevaring – kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger kan derudover afvises, såfremt den dataansvarlige kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.
  • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Fx hvis oplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
  • Du har ret til dataportabilitet. Det vil sige at få transmitteret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Det gælder dog kun data som du selv har afgivet ved hjælp af automatiske midler (dvs. ikke papirdokumenter) og som behandles på baggrund af samtykke eller kontrakt.