Dagspressens Fond

Dagspressens Fond er oprettet i 1977 og støtter en række formål til fælles gavn for de danske aviser. Der foretages én uddeling årligt normalt i oktober måned.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er 1. oktober.

Hvordan søger man?
I fondens fundats § 2 er angivet retningslinjer for fondens virksomhed med hensyn til indkomne ansøgninger:

Fondens formål er at yde støtte

  • til uddannelse med henblik på virke for den danske dagspresse og dermed beslægtet virksomhed, til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner
  • til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter med henblik på dagspressens virksomhed, til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner.
  • til gennemførelse af studierejser for personer, der virker inden for den danske dagspresse”.

Fondens bestyrelse har besluttet fortrinsvis at støtte dagbladsrelevante projekter.

Bemærk: Der gives ikke støtte under grunduddannelse eller til projekter, der allerede er afviklet.

Til bedømmelse af indkomne ansøgninger holdes normalt et årligt bestyrelsesmøde i oktober måned. Dog kan der indkaldes til et ekstraordinært forårsmøde, hvis administrationen skønner, der er behov for det.

Normalt ydes der kun støtte én gang til samme person – for samme projekt.

Bestyrelsen, som bl.a. indstilles af de politiske redaktørforeninger (angivet i parentes), består af:

Chefredaktør, adm. direktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad, (Danske Medier) (formand)
Chefredaktør Ole Dall, Skive Folkeblad, (Den Radikale Venstrepresse)
Chefredaktør Palle Høj, Frederiksborg Amts Avis, (Venstres Redaktørforening)
Thomas Suenson, (Den Konservative Presseforening)
Udgaveredaktør Mogens G. Madsen, (Foreningen af Venstreblade i DK)
Chefredaktør Lea Korsgaard, Zetland, (Danske Medier)
Chefredaktør Mette Østergaard, Berlingske (Danske Medier)