Fonde og hæderspriser

Foreningen Bladudgiverfonden

Hvad er det?

Foreningen Bladudgiverfonden kan støtte projekter, der tjener til ”højnelse af reklamens og markedsføringens standard og anseelse i Danmark og til aktiviteter til gavn for den danske private Mediebranche”.

Hvornår søger man?

Fondens bestyrelse tager stilling til eventuelle ansøgninger en gang om året, normalt i maj måned.

Hvordan søger man?

  • Skriv en kortfattet projektbeskrivelse på højst to A4-sider
  • Skriv en ligeledes kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgningen bidrager til formålet i vedtægterne
  • Opsæt et gennemarbejdet budget

Der kan ikke forventes støtte til fremme af enkelte virksomheders projekter.

Der gives ikke begrundelse for afslag.

Ansøgninger sendes til administrationschef Gert Højer Petersen

Gert Højer Petersen

Administratsionschef, merkonom
ghp@danskemedier.dk
Mobil: 40 87 95 18
Dir. tlf: 33 97 42 84
Adminstration. Drift af Pressens Hus.

« Tilbage til Fonde og hæderspriser