Fonde og hæderspriser

Danske Mediers Digitale Priser bidrag senest 28. februar 2018

Danske Medier indbyder til konkurrencen ” Danske Mediers digitale priser 2018”.

 

Der konkurreres i følgende fem kategorier: 

 

Årets digitale lokale/regionale nyhedsmedie: Belønner nyhedsflow, visuelt udtryk og brugervenlighed – herunder hvordan det fungerer på mobil og tablet. Indstillingen skal vise udviklingen i trafik og antal brugere. Indstillingen må gerne suppleres med eksempler.

 

Årets digitale landsdækkende nyhedsmedie: Belønner nyhedsflow, visuelt udtryk og brugervenlighed – herunder hvordan det fungerer på mobil og tablet. Indstillingen skal vise udviklingen i trafik og antal brugere. Indstillingen må gerne suppleres med eksempler.

 

Årets digitale niche- eller fagmedie:  Belønner nyhedsflow, visuelt udtryk og brugervenlighed – herunder hvordan det fungerer på mobil og tablet. Indstillingen skal vise udviklingen i trafik og antal brugere. Indstillingen må gerne suppleres med eksempler på historier.

 

Årets digitale historie: Belønner kreativ eller effektiv brug af digitale muligheder til at underbygge formidling af en historie.

 

Årets digitale idé: Belønner kreativitet, originalitet og potentiel udbredelse eller betydning for digitale medier.

Indstillinger sendes til priser@danskemedier.dk senest onsdag 28. februar 2018

Det skal af indstillingen fremgå, hvilken kategori der indstilles til, og indstillinger må gerne være ledsaget af en kort begrundelse (max. 100 ord). Det skal også fremgå, hvem der har udformet siderne, og som skal nævnes på et diplom.

Websiderne tilmeldes ved at udfylde én webdeltagerblanket (se vedhæftede), hvor url’erne på websiderne noteres, samt hvilken kategori, nyhedsmediet ønskes tilmeldt i. Hvis indholdet ligger bag login, skal der vedlægges et login, der vil være gyldigt indtil 1. maj.

Hvis et bestemt skærmdump ønskes bedømt og anvendt på et evt. diplom, send venligst et udtræk af hele websiden (fx via Firefox’ hjælpeprogram), ikke bare et skærmdump. Det vil dog primært være de aktive url’er, der bliver bedømt af dommerne.

Juryen: Jan Birkemose (formand), Kamilla Harritsø, Simon Stilling, Filip Wallberg og Christian Stavik.

 

Deltagergebyr

Der betales et deltagergebyr på 600 kr. for den første indstilling og 100 kr. pr. efterfølgendet indstilling.

Betaling skal ske til følgende konto i:
Danske Bank
Reg. nr. 3001
Konto nr. 4183 10 64 73
Venligst påfør: Danske Mediers digitale pris og mediets navn.
Kun indhold offentliggjort fra 1. januar 2017 kan deltage i konkurrencen.


« Tilbage til Fonde og hæderspriser