Fonde og hæderspriser

Årets Avisside 2017 – bidrag senest 26. februar 2018

Invitation til Årets Avisside

Igen i år inviteres til at deltage i designkonkurrencerne for printaviser.

Årets Avisside 2017

Det er avissider fra perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, der kan deltage i konkurrencen, som i år består af følgende kategorier:

  1. Forsider
  2. Featuresider
  3. Sektionsforsider/magasinforsider
  4. Kommunalvalget
  5. Åben klasse

Kategorierne er nærmere beskrevet i Kriterier for årets avisside 2017

Der skelnes som noget nyt mellem landsdækkende aviser og lokale og regionale aviser. Hver avis kan max. indsende tre sider pr. kategori via ”Deltagerblanket 2017 PRINT”, som skal hæftes bag på hver enkel side.

Bidragene sendes, så de er modtaget i Pressens Hus, att. Årets Avisside, Skindergade 7, 1159 København K senest mandag 26. februar 2018.

Deltagergebyr

Deltagergebyret afhænger af klassen, idet landsdækkende aviser betaler kr. 500,- for den første indstilling samt kr. 150,-  pr. efterfølgende bidrag, medens lokale og regionale aviser betaler kr. 300,- i for den første indstilling og 100,- kr. pr. efterfølgende bidrag.

Betaling sker via vores konto i Danske Bank, Reg. nr. 3001, Konto nr.4183 10 64 73. Venligst påfør: ”Årets Avisside – Avisens navn”.

Juryen består af designchef Marianne Bahl, Børsen (formand), chefredaktør Lea Korsgaard, Zetland, og Henrik Birkvig, DMJX.

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Christian Kierkegaard, tlf. 33 97 40 00 eller ck@danskemedier.dk


« Tilbage til Fonde og hæderspriser