Medieansvar og -etik

Retsreportage

Må vi nævne en 17-årig terrordømt piges navn?

Et medie må gerne nævne dømte personer ved navn, hvis mediet har en sagligt begrundet politik for omtale af dømte personer, der sikrer, at alle bliver behandlet ens, fx at mediet kun nævner navne på personer, der er idømt ubetinget fængselsstraf. Ved strafudmålingen er der taget højde for den dømtes alder. Mediet bør overveje, om omtale af den mindreårige ved navn i det konkrete tilfælde kan være i strid med god presseskik.

Hvem kan jeg kontakte for mere vejledning om lignende sager?

Som medlem kan du blive vejledt af Danske Mediers chefjurist, Holger Rosendal.

Holger Rosendal

Chefjurist, cand.jur.
hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir. tlf: 33 97 42 32
Medieansvar. Presseetik. Strafferet. Retspleje. Ophavsret. Radio- og tv-lovgivning.

 


« Tilbage til Medieansvar og -etik