Medlemskab

Hvem kan blive medlem?

Medievirksomheder i bred forstand – Danske Medier optager virksomheder og koncerner (f.eks. udgivere/broadcastere), der driver medievirksomhed eller virksomheder med beslægtet virkeområde kan optages som medlemmer.

Beslægtede virksomheder – Virksomheder og koncerner, der ikke driver medievirksomhed eller har et beslægtet virkeområde, men ser en interesse i Danske Medier som leverandør til eller samarbejdspartner for medlemmer af foreningen, kan efter bestyrelsens beslutning optages som interessemedlemmer.

Hvad er kravene for optagelse?
Medlemsvirksomheder er forpligtet til at overholde Danske Mediers vedtægter. Derudover er medievirksomheder også forpligtet til at lade medlemskab og kontingentberegning omfatte samtlige udgivelser/medier i virksomheden/koncernen, i det omfang udgivelserne/mediet hovedsageligt er rettet mod det danske marked.

Find mere information om medlemskab.


« Tilbage til Medlemskab