Rammeaftaler – vejledninger – ordninger

Sikkerhedsordning

Hvad er sikkerhedsordningen?

Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation har en aftale om Kreativitet & Kommunikations sikkerhedsordning. Ordningen betyder, at Danske Mediers medlemmer er sikret mod tab, hvis medlemmer af sikkerhedsordningen ikke betaler for annoncefakturaerne til tiden.

Hvor finder jeg medlemmer af sikkerhedsordningen?

Kontakt Kreativitet & Kommunikation for at få en liste over tilsluttede ordregivere.

Hvad skal jeg huske, når jeg vil benytte mig af sikkerhedsordningen?

I tilfælde af manglende betaling skal det anmeldes rettidigt, dvs. senest 7 hverdage efter betalingsfristens udløb. Reglerne herfor findes i Annonceaftalen (§ 4), som kan rekvireres ved kontakt til Kreativitet & Kommunikation.

Hvem kan jeg kontakte for mere vejledning?

Som medlem kan du blive vejledt af Danske Mediers digital chef, Allan Sørensen.

Allan Sørensen

Digital chef, cand.polit.
as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81
Interessevaretagelse i EU og Danmark. Persondata- og e-Databeskyttelseslov. IAB Danmark.

« Tilbage til Rammeaftaler – vejledninger – ordninger