Rammeaftaler – vejledninger – ordninger

Dataindsamlingsaftale – skabelon ved digital annoncering

Hvad er dataindsamlingsaftalen?

Det er en skabelon til aftale om dataindsamling ved digital annoncering. Med henblik på at gøre det nemmere at indhente informeret samtykke samt at skabe klarhed og ensartet gensidig forståelse mellem de involverede parter har Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation udarbejdet skabelonen.

Hvornår anvendes den?

Skabelonen kan anvendes bilateralt mellem medier og ordregivere i form af bureauer eller direkte annoncører til at aftale indbyrdes rammer for:

  • hvilke data, der må indsamles i forbindelse med afvikling af annoncering,
  • hvilke tredjeparter, der har adgang til data og
  • formål med dataindsamlingen.

Skabelonen er et frivilligt tilbud, som frit kan anvendes i sin helhed eller delvist.

Hvor finder jeg dataindsamlingsaftalen?

Den kan hentes her:

Hvem kan jeg kontakte for mere vejledning?

Som medlem kan du blive vejledt af Danske Mediers digital chef, Allan Sørensen.

Allan Sørensen

Digital chef, cand.polit.
as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81
Interessevaretagelse i EU og Danmark. Persondata- og e-Databeskyttelseslov. IAB Danmark.

« Tilbage til Rammeaftaler – vejledninger – ordninger