Rammeaftaler – vejledninger – ordninger

Adblocking-måling – høfligt svar til brugerne

Hvad er adblocking-målingen?

Flere og flere onlinemedier i Danmark og resten af Europa måler, om deres brugere har installeret adblockere. Hvis det er tilfældet, modtager brugeren typisk enten en høflig opfordring til at deaktivere deres adblocker eller formenes adgang til websitets indhold.

Hvad er niveauet for adblocking?

Adblocking er mest udbredt blandt mænd og i de yngre aldersgrupper men findes dog blandt alle segmenter. Det generelle niveau for adblocking vurderes at ligge på op til ca. 15 procent af den samlede trafik og hovedsageligt fra desktop/laptop computere. Trafik på mobil og tablet er kun påvirket i mindre grad. Sites, der henvender sig til hovedsageligt yngre mandlige brugere, har dog højere niveauer. (Kilde: Målinger fra større danske onlinemedier)

Må man lave målingen ifølge loven?

Både e-databeskyttelsesdirektivet og den danske cookie-bekendtgørelse tillader lagring og tilgang til oplysninger i en slutbrugers udstyr, der er en teknisk forudsætning for at kunne levere en tjeneste, som fungerer i overensstemmelse med tjenestens formål. Hvis man som medie måler, om brugere har en adblocker installeret, kan man overveje at tilføje ”adblock-måling” til cookie-samtykket og en nærmere beskrivelse af at der udføres adblock-måling i websitets privatlivspolitik.

Er der modstand mod målingen?

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt en sådan måling kræver et samtykke fra brugeren jf. e-databeskyttelsesdirektivet på linje med, hvad der kræves for at anvende cookies. Danske Medier mener ikke, at adblock-måling bør være omfattet af et samtykkekrav, da onlinemedier har et åbenlyst rimeligt behov for at kunne afgøre, hvorvidt en bruger blokerer for dele af sidens indhold.

Erhvervsstyrelsen, der er dansk myndighed på området, har ikke forholdt sig til spørgsmålet endnu. Det må forventes, at myndighederne i de enkelte EU-lande drøfter spørgsmålet og koordinerer en fælles holdning, inden de kommer med en afgørelse på området, som medierne herefter kan indrette sig efter.

Hvem udbyder adblock-måling?

Der findes forskellige udbydere af adblock-måling herunder: sourcepoint.com (Gratis + tilkøbsfunktioner)

Hvem kan jeg kontakte for mere vejledning?

Som medlem kan du blive vejledt af Danske Mediers digital chef, Allan Sørensen.

Allan Sørensen

Digital chef, cand.polit.
as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81
Interessevaretagelse i EU og Danmark. Persondata- og e-Databeskyttelseslov. IAB Danmark.

« Tilbage til Rammeaftaler – vejledninger – ordninger