Foreningen Bladudgiverfonden

Foreningen Bladudgiverfonden kan støtte projekter, der tjener til ”højnelse af reklamens og markedsføringens standard og anseelse i Danmark og til aktiviteter til gavn for den danske private mediebranche”.

Hvordan søger man?

  • Skriv en kortfattet projektbeskrivelse på højst to A4-sider
  • Skriv en ligeledes kortfattet beskrivelse af, hvordan ansøgningen bidrager til formålet i vedtægterne
  • Opsæt et gennemarbejdet budget

Der kan ikke forventes støtte til fremme af enkelte virksomheders projekter.

Der gives ikke begrundelse for afslag.

Ansøgninger sendes til direktionssekretær Lenna Hansen på lha@danskemedier.dk

Hvornår søger man?

Fondens bestyrelse tager stilling til eventuelle ansøgninger en gang om året.