brett-jordan-tWX_ho-328k-unsplash
 

Danske Medier: Nye tal understreger behov for at tage ved lære af EU’s techregulering i den kommende medieaftale med et bredt forlig

Debatindlæg i Altinget Kultur

Af Mads Brandstrup, adm. direktør, Danske Medier

En ny rapport om digital annonceomsætning fortæller os en vigtig historie om techgiganternes enorme indflydelse på mediernes mulighed for at drive forretning. Rapporten viser en markant vækst i den digitale annonceomsætning fra 2020 til 2021. Det er positivt ovenpå corona, hvor annonceomsætningen i 2020 kun steg marginalt i forhold til 2019. Væksten i online annonceomsætning fra 2020 til 2021 er rekordhøj, og det er jo naturligvis positivt.

Men de nye tal viser samtidig, at teknologigiganterne Facebook og Google fortsætter med at øge deres omsætning i det danske marked. De to mastodonters omsætning udgør over halvdelen af den samlede omsætning på det danske annoncemarked. Facebooks estimerede annonceomsætning rettet mod det danske marked er på 1.821 mio. kr. i 2021 sammenlignet med 1.434 mio. kr. i 2020. Det svarer til en stigning på ca. 27 procent. Google er fortsat det ubetinget største online annoncemedie i Danmark med en estimeret omsætning på mere end 4,9 mia. kroner i 2021.

Udviklingen er stærkt problematisk, for techgiganterne æder fortsat en større andel af det digitale annoncemarked. Tallene er endnu en stor tyk streg under techgiganternes fortsatte uregulerede magt, der skaber unfair konkurrencevilkår til skade for virksomheder, medier og forbrugere.

På denne baggrund opfordrer vi i Danske Medier derfor regeringen og Folketinget til at stille skarpt på disse vigtige emner i den kommende medieaftale, især techregulering. Der skal sættes ekstra hårdt ind overfor giganter som Facebook og Google for at skabe mere lige markeds- og konkurrencevilkår. Det er her afgørende, at Folketinget, trods uenigheder om forskellige delelementer i den kommende medieaftale, slår koldt vand i blodet, løfter ambitionerne fra medieudspillet og går sammen i et bredt forlig. Det er afgørende for at sikre det fremtidige økonomiske fundament for kvalificeret demokratisk oplysning til borgerne og for at begrænse big techs enorme magt og indflydelse på vores allesammens liv.

Vi foreslår derfor, at der i den kommende medieaftale skal nævnes en konkret indsats, der skal begrænse techgiganternes konkurrenceforvridende magt. Tiltagene skal bidrage til at stoppe den skævvridning i konkurrencen på annoncemarkedet, som er taget til de seneste år og som skader både markedsvilkår og vores demokrati. De kan med fordel tage udgangspunkt i DMA’s afsnit om nationale konkurrence myndigheder.

Mere regulering og flere sanktioner af techmastodonter som Google og Facebook er netop blevet vedtaget i EU. De to lovpakker Digital Markets Act (DMA) og Digital Services Act (DSA) skal begrænse de største digitale virksomheders uregulerede og dominerende adfærd i relation til data, indhold på platformene, favorisering af egne tjenester og skabe bedre konkurrencevilkår til gavn for forbrugere og virksomheder. Et centralt element i lovpakkerne er, at techfirmaerne skal kunne sanktioneres hårdt, hvis de bryder lovene, som i yderste konsekvens kan betyde en opløsning af selskabet.

DSA og DMA er milepæle i forhold til at sætte en stopper for giganternes dominerende position på det digitale marked. Vi bør i Danmark forpligte os på at bruge de redskaber fuldt ud til at skabe mere fair og lige konkurrence. Det bør være et centralt element i den kommende medieaftale, der for at løfte denne opgave kræver et bredt forlig.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev