Mediebranche nedsætter arbejdsgruppe om opdatering af presseetiske regler ovenpå medieaftalen

Pressemeddelelse

Danske Medier, Dansk Journalistforbund, DR og TV2 igangsætter nu en arbejdsgruppe, der skal se med friske øjne på de presseetiske regler. Arbejdet sættes i gang på baggrund af medieaftalen, der lægger op til et bredere eftersyn af mediernes ansvar. Arbejdsgruppen, som de fire parter sætter i gang, skal bidrage til det politiske udvalgsarbejde på området.

I kølvandet på medieaftalen er Dansk Journalistforbund, Danske Medier, DR og TV 2 Danmark enige med partierne bag aftalen i, at der er god grund til et tilstandstjek af både de presseetiske regler og af vilkårene for den bredere demokratiske samtale. Samtidig er det vigtigt at understrege, at et kommende udvalgsarbejde bør foregå med den nødvendige respekt for mediernes selvregulering.

"Set i lyset af de ændrede rammer og vilkår for medierne på grund af den teknologiske udvikling, er det på tide, at vi kigger på eksisterende regler og får opdateret dem, så de passer bedre til den virkelighed, medierne arbejder i. Der består også en stor opgave i, hvordan vi skaber større åbenhed og debat om redaktionelle mediers arbejdsmetoder. Det er samtidig vigtigt, at det kommende politiske arbejde om medieansvar respekterer armslængdeprincippet, der skal være mellem staten og frie medier" siger Mads Brandstrup, adm. direktør i Danske Medier.

”Dansk Journalistforbund vil gerne tage ansvar for, at de presseetiske regler og Pressenævnet er i takt med tiden, så der tages højde for udfordringerne med nye teknologier som robotjournalistik og kunstig intelligens. Samtidig er der ny viden om f.eks. omtale af selvmord, der kan give anledning til at ændre principperne for, hvordan medierne behandler det emne. Vi vil også prioritere, at befolkningen får en grundigere viden og forståelse af redaktionel uafhængighed, presseetik og klageadgangen. Det er alt sammen afgørende for, at borgerne også i fremtiden har tillid til medierne,” siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund.

Parterne foreslår, at det politiske udvalg, der skal nedsættes ifølge medieaftalen 2022-2025, får repræsentation fra Danske Medier, Dansk Journalistforbund samt DR og TV 2 Danmark.

I forlængelse heraf anbefaler de, at Pressenævnet repræsenteres i udvalget, herunder med én af nævnets offentlighedsrepræsentanter. Der bør også tilknyttes en videnskabelig ekspert i medieret.

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev