Kønsbalance og mangfoldighed i mediebranchen
 

Ny analyse afdækker kønsbalancen i mediebranchen

Pressemeddelelse

DMJX og Danske Medier har i samarbejde gennemført en undersøgelse af kønsbalance og mangfoldighed i mediebranchen. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.

Som led i et projekt for Nordisk Råd har DMJX og Danske Medier foretaget en omfattende undersøgelse af kønsbalancen i den danske mediebranche. Ved at indsamle, udvikle og dele best-practice på tværs af Norden, skal projektet bidrage til en bedre kønsbalance i den nordiske medieindustri.

100 medievirksomheder, der dækker over koncerner, redaktionelle-, trykkeri- og distributionsvirksomheder med i alt 11.360 fuldtidsansatte, har deltaget i undersøgelsen og redegjort for kønssammensætningen i deres medarbejderstab. Undersøgelsen omfatter både private medier og public service-medier.

”Vi er rigtig glade for, at vi sammen med vores medlemmer har kunnet bidrage til, at de første reelle danske tal for kønsbalancen i mediebranchen i dag ser dagens lys. Det er afgørende, at vi nu har et faktuelt grundlag, og undersøgelsen kan forhåbentligt fungere som vigtig nulpunktsmåling, der gør det muligt at følge udviklingen i de danske medievirksomheder.”

Undersøgelsen viser, at mens der er 46 procent kvinder og 54 procent mænd blandt alle ansatte, er 65 procent af den øverst ledelse mænd, mens 60 procent af alle mellemledere er mænd. Således stiger overvægten af mænd, i takt med at man bevæger sig opad i ledelseshierarkiet.

Ud over kønsbalancen i medarbejderstaben er medievirksomhederne blevet spurgt ind til deres arbejde med mangfoldighed på tværs af køn, etnicitet, alder og funktionsevne. Her viser det sig blandt andet, at tre ud af fire medievirksomheder er tilfredse med den kulturelle mangfoldighed i virksomheden.

”På trods af, at ligestilling de seneste år for alvor er kommet på dagsorden, har der været udpræget mangel på faktuel viden om, hvordan kønsbalancen egentlig ser ud på tværs af mediebranchen i Danmark. Rapporten er en del af et treårigt projekt, hvor vores mål er at indsamle, udvikle og dele erfaringer og viden på tværs af Norden. Vi håber, at vi med den faktuelle tilgang kan kvalificere branchens ambitioner og fokus på området.”

Rapporten er del af et treårigt innovationsprojekt under Nordisk Råd, hvor DMJX skal afdække og rykke ved uligheden mellem kønnene i og på tværs af Nordens mediehuse. Målet er gensidig inspiration til større kønsmæssig ligestilling og ligeværd.

Analysen er inspireret af den tilsvarende norske analyse ”MBL’s mangfoldsundersøkelse”, gennemført af Mediebedriftenes Landsorganisation.

 

Rapporten kan hentes nedenfor, og præsenteres i dag ved et arrangement i PRESSEN.

Kontakt

Medarbejder_Nikolaj Lægaard Simonsen farve

Nikolaj Lægaard Simonsen

nls@danskemedier.dk
Mobil: 40 42 42 63

Danske Medier

Mads Brandstrup

mab@danskemedier.dk
Mobil: 92 82 32 84

Læs også

Danske Medier lægger sag an mod Google

Google bryder ophavsretten og markedsføringsloven ved at gøre jobannoncer fra Jobindex tilgængelige på tjenesten Google for Jobs uden tilladelse. Derfor sagsøger Danske Medier på vegne af Jobindex Google med krav om kompensation.

Danske Medier stiller skarpt på lokalmedier i forandring

Når Lokale Mediers Efterårskonference løber af stablen 4. oktober, bliver det med spotlyset rettet mod en lokal og regional mediebranche i forandring. Dagen byder også på lancering af årets ‘Danskernes brug af nyhedsmedier 2023’ med fokus på det lokale medieforbrug.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev