Forside Dataetik
 

Undersøgelse om dataetik i mediebranchen viser ønske om mere rådgivning på området

For at få en bedre forståelse af mediebranchens dataanvendelse og kendskab til dataetik, har Danske Medier og Erhvervsstyrelsen igangsat et samarbejde for at understøtte arbejdet med ansvarlig dataanvendelse i den danske mediebranche. En ny rapport giver nu indblik i medievirksomheders anvendelse af data og undersøger samtidig deres behov vejledning om emnet

Mediebranchen skal navigere i en stadig mere digital verden, som giver mange muligheder til gavn for både medier og medieforbrugere. Men den digitale virkelighed medfører også nye udfordringer og etiske dilemmaer. Dette er baggrunden for, at Erhvervsstyrelsen og Danske Medier er gået sammen om at styrke arbejdet med data og dataetik hos danske medievirksomheder. Udover at give et overblik over mediebranchens databrug skal den nye undersøgelse også danne grundlag for videre udvikling af branchespecifikke konkrete værktøjer og vejledninger til at styrke forudsætningerne for at lave dataetiske vurderinger og ansvarlig anvendelse af data.

Dataetik skal forstås som overvejelser af konsekvenser af anvendelse af data. God dataetik indebærer en ansvarlig balance mellem brug af data og borgernes rettigheder og samfundsmæssige værdier. Dataetik er således et bredere begreb end overholdelse af lovgivning.

Undersøgelsen viser, at store dele af den danske mediebranche arbejder strategisk med data og gør sig dataetiske overvejelser. Omkring 70 procent svarer, at deres virksomhed arbejder strategisk med data og af disse gør alle sig dataetiske overvejelser. Landsdækkende medier, leverandører af annonceteknologi og digitale tjenester arbejder alle strategisk med data, ligesom de fleste fag- og nichemedier, medlemsblade og regionalmedier. For lokalmedier er det dog kun 33 procent. Lidt over halvdelen af alle svarer, at dataetiske vurderinger har afholdt dem fra at anvende data i konkrete sammenhænge. 

Lige knapt 84 procent svarer bekræftende til, at de arbejder med dataetik i nogen eller høj grad. På trods af omfattende kendskab og brug af dataetik peger undersøgelsen på, at der med fordel kan arbejdes videre med at stille rådgivning og værktøjer til rådighed. Ca. halvdelen arbejder ikke med faste retningslinjer, og 63 procent oplever mangler i deres arbejde med dataetik. De fleste efterspørger mere vejledning, værktøjer og inspiration, og næsten lige så mange efterlyser højere intern prioritering, flere ressourcer og kompetencer på området.  

"Vi lever i en digital tidsalder, hvor den digitale udvikling udgør infrastrukturen for mediernes arbejde, både nu men især i fremtiden. Samtidig bevæger vi os på mange måder på ubetrådt land. Det er derfor vigtigt, at vi i mediebranchen tager ansvar for vores brug af data og skærper viden om dataetiske dilemmaer, som vi uomtvisteligt forholder os til i det daglige arbejde. Vi er glade for, at vi i samarbejde med Erhvervsstyrelsen nu har et overblik over medievirksomhedernes arbejde med data, som samtidig fremhæver, hvad der fremadrettet kan arbejdes med af tiltag for at forbedre mediernes viden om brug af data og dataetiske overvejelser," siger adm. direktør i Danske Medier Mads Brandstrup.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Torsten Andersen mener, at det er vejen frem med branchesamarbejde for at understøtte erhvervslivets arbejde med og kendskab til databrug- og etik.

"Som i resten af dansk erhvervsliv bruger flere og flere virksomheder i mediebranchen data til at styrke deres forretning. Med den øgede indsamling og anvendelse af data kan der opstå nye etiske dilemmaer, som vi i Erhvervsstyrelsen ønsker at hjælpe danske virksomheder med at navigere i. Vi er derfor glade for, at vi sammen med Danske Medier kan sætte fokus på denne dagsorden og håber på, at samarbejdet kan give både inspiration og konkrete værktøjer, som danske medievirksomheder kan bruge til at indtænke dataetik i deres forretning fremadrettet,” udtaler Torsten Andersen.

Kontakt

Mads Brandstrup, 
Administrerende direktør i Danske Medier
mab@danskemedier.dk
+ 45 92 82 32 84

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev