Indbetaling af barsel til Dansk Arbejdsgiverforening udskydes

Indbetalinger på i alt ca. 140 mio. kr. til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes til 3. kvartal 2020.

På baggrund af den nuværende COVID 19-situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020. Indberetningerne for 1. og 2. kvartal 2020 skal dog foretages som sædvanligt til DA, men virksomheden kan som nævnt vælge at udskyde betalingerne til 3. kvartal 2020. Anvender virksomheden et lønningsbureau, vil lønningsbureauet skulle meddele DA, at virksomheden ønsker at udskyde betalingerne for 1. og 2. kvartal 2020 til 3. kvartal 2020, samt hvorfor lønningsbureauet foretager indberetningerne til DA for 1. og 2. kvartal 2020. Betalingsfristen er d. 14. oktober 2020. I alt udskyder DA Barsel dermed medlemsvirksomhedernes indbetaling af bidrag på i alt ca. 140 mio. kr. i seks måneder.

Refusionsudbetalinger angående medarbejdere på barselsorlov i henholdsvis 1. kvartal 2020 og 2. kvartal, vil blive udbetalt uden forudgående betaling af bidrag for de to kvartaler. Udbetaling af refusionerne vil følge de normale frister for DA Barsel og er for 1. kvartal den 30. april 2020 og for 2. kvartal 2020 den 31. juli 2020.

Få yderligere information om udskydelsen af indbetaling på www.dabarsel.dk eller kontakt DA Barsel på telefon 33 38 94 00.

5760406-513
Tilbage
Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.