Høringssvar_øvrig
 

Høringssvar: Høring over Public Service-redegørelser

Danske Medier takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende public service-redegørelserne for 2021 fra DR, TV 2/Danmark A/S, de regionale TV 2-virksomheder, FM 4 A/S (Radio4) og Kulturradio Danmark A/S (24syv).  Danske Medier skal i dette høringssvar fokusere på DR’s public service-redegørelse for 2021.

Danske Medier finder det i den anledning vigtigt, at der løbende er dialog om, hvordan public service-medier forvalter deres tilladelser og lever op til deres kontrakter.

I en tid med stigende konkurrence om mediebrugernes opmærksomhed og øget pres fra techgiganter, står det klart, at der skal være lige konkurrence på mediemarkedet, hvis private medievirksomheder skal have mulighed for at drive og udvikle publicistiske medier – og bidrage til pluralismen i medielandskabet. Det er derfor også uholdbart, hvis public service-medier stiller indhold tilgængeligt uden direkte brugerbetaling, som er næsten identisk med det, som private medier er nødt til at tage betaling for.

Danske Medier har i sin læsning af Public Service-redegørelserne igen konstateret, at DR i sin public service-redegørelse ikke forholder sig til sin kontrakts afsnit 2 vedrørende ’Rolle og Overordnede formål’. Af dette afsnit fremgår det blandt andet, at:

”DR skal fokusere på indhold, der ikke udbydes af kommercielle udbydere. DR skal derfor ikke sende alt til alle. DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål.”

Denne del af public servicekontrakten tjener et vigtigt formål og bør overholdes. Det er eksempelvis ikke klart, om DR’s øgede udbud af podcasts kan anses for at varetage et klart public service-formål.

Af DR’s Public Service-kontrakt er der ikke opstillet specifikke krav for, hvordan det omtalte afsnit 2 af kontrakten skal efterleves. Det betyder imidlertid ikke, at denne del af kontrakten ikke skal overholdes, at det ikke er muligt at opstille sådanne krav, eller at der ikke kan redegøres for hvorvidt denne del af kontrakten er overholdt.

Med lanceringen af DR LYD i december 2020 blev der fra DR’s side udtrykt et ønske om at få del i det voksende podcast-marked og samtidigt holde fast i sin unikke position indenfor live-radio.
Et voksende udbud af podcasts fra DR vil kunne udsætte de private udbydere af podcasts for urimelig konkurrence fra offentligt finansieret gigant som DR, der samtidigt er massivt til stede på live-radio. Dette bliver så meget desto mere relevant med den nye medieaftale for 2022-2025, hvorefter DR’s lydudsendelser står til at blive styrket yderligere med tilførslen af millioner af kroner.

Danske Medier finder det derfor nødvendigt, at DR for fremtiden redegør for, hvordan denne del af kontrakten efterleves, så det står klart, hvorvidt DR varetager et klart public service-formål og ikke hermed udsætter de private aktører for konkurrence.  

Public Service-medierne opfylder en vigtig rolle i Danmark og er med til at sikre, at alle borgere har adgang til journalistisk bearbejdet information. Men det er afgørende vigtigt, at statsfinansierede medier ikke laver det samme indhold, som de private medier.

I forhold til DR’s programudgifter for 2021 i redegørelsens afsnit 21, er disse oplistet på en måde, der gør det vanskeligt at se, hvor mange af udgifterne, der er gået til public service-formål, som det følger af kontrakten. Til eksempel kan det ikke læses ud af tabellerne, hvor stor en del af udgifterne, der er gået til dækningen af de smalle idrætsgrene og handikapidræt og hvor stor en del af udgifterne, der er gået til dækningen af EM i herrefodbold og andre idrætsbegivenheder, som ikke følger direkte af public service-kontraktens forpligtelser.

Ligeledes fremgår det heller ikke af afsnittet, hvor stor en del af programudgifterne, som podcasts på DR LYD tegnede sig for i 2021, da der alene er angivet de samlede udgifter til digital radio. DR bør i sin redegørelse gøre det tydeligt, hvor stor en del af deres udgifter, der går til DR LYD og udgivelsen af podcasts. 

Danske Medier appellerer derfor endnu en gang til, at public service-redegørelserne for fremtiden redegør for, hvordan samtlige krav til public servicemedierne bliver efterlevet, herunder krav om ikke at konkurrere i indhold og distribution med private aktører.

Danske Medier skal i den sammenhæng også appellere til, at radio- og TV-nævnet som led i sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakterne følger op på DR’s efterlevelse af kravene i public service-kontrakten, herunder særligt kontraktens afsnit 2 om ’Rolle og Overordnede formål’.

Venlig hilsen

Marianne Bugge Zederkof
Kommerciel direktør

Danske Medier

Læs også

Danske Medier lægger sag an mod Google

Google bryder ophavsretten og markedsføringsloven ved at gøre jobannoncer fra Jobindex tilgængelige på tjenesten Google for Jobs uden tilladelse. Derfor sagsøger Danske Medier på vegne af Jobindex Google med krav om kompensation.

Danske Medier stiller skarpt på lokalmedier i forandring

Når Lokale Mediers Efterårskonference løber af stablen 4. oktober, bliver det med spotlyset rettet mod en lokal og regional mediebranche i forandring. Dagen byder også på lancering af årets ‘Danskernes brug af nyhedsmedier 2023’ med fokus på det lokale medieforbrug.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev