Høringssvar_Erhvervsministeriet
 

Høringssvar om EU-Kommissionens forslag til direktiv om grønne anprisninger

Høringssvar

Danske Medier finder det vigtigt, at den fælleseuropæiske lovgivning holdes ajour med den teknologiske udvikling og udviklingen af grønne produkter og tjenester indenfor EU. Direktivforslaget bygger ovenpå reglerne i markedsføringsloven, der bl.a. regulerer de erhvervsdrivendes annoncering til forbrugerne via medierne.

Resumé af Danske Mediers holdning til direktivforslaget
Danske Medier mener overordnet, at en fremtidig regulering af grønne anprisninger i miljømarkedsføringen på EU-plan bør være afbalanceret i hensynet til forbrugerbeskyttelsen og de forpligtelser, som de erhvervsdrivende pålægges, og være teknologineutral.

Annoncer udgør et helt afgørende fundament for danske mediers eksistensgrundlag og understøtter ikke mindst de regionale og lokale mediers tilstedeværelse og dermed bredden i det danske medietilbud. Markedsføring øger forbrugerens kendskab til miljøvenlige produkter og understøtter den grønne omstilling.

Markedsføringen forudsætter dog oplysning og vejledning om de relevante lovkrav til annonceringen. Det er således afgørende med løbende og kyndig vejledning fra myndighedernes side.

Henvendelser om høringssvaret kan rettes til juridisk konsulent Rasmus Gregers Madsen på rgm@danskemedier.dk

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev