Danske Medier høringssvar
 

Høringssvar vedr. forslag til Lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur

Høringssvar

Danske Medier har med tak modtaget Kulturministeriets høringsbrev af 2. februar 2024 med opfordring til at komme med bemærkninger til det reviderede forlag til kulturbidragsloven.

Med det reviderede lovforslag foreslås en række præciseringer af de forslåede bestemmelser i kulturbidragsloven §§ 4, 5 og 10. Disse ændringer vedrører den nærmere fastsættelse og opkrævning af kulturbidraget sammen med det foreslåede tilsyn med reglerne, der forankres i Slots- og Kulturstyrelsen.

Danske Medier finder principielt, at enhver yderligere beskatning af medievirksomhederne er uønskelig, og at hensynet til de publicistiske mediers udbredelse og demokratiske funktion i samfundet er vigtigere end marginale forøgelser af skatteprovenuet.

Læs også

Forecast af annoncemarkedet for podcast på det danske marked

I Medieudviklingen 2023 fra DR Analyse bliver det fremhævet, at væksten i podcastdækningen er stagneret og endda faldende for enkelte målgrupper. DR finder tendensen i egne undersøgelser, men samme tendens kan findes i andre kilder, tilgængelige for markedet, såsom Index Danmark, radiomålingens ”Annual Survey” og Gallups Lokal Index. Den tilsyneladende stagnerede vækst har fået Danske Medier Research til at dykke dybere i tallene og undersøge potentialet for podcastmarkedet i et tiårigt perspektiv. Herunder hvilke barrierer, der udfordrer væksten i podcast.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev