Høringssvar_Transportministeriet
 

Høringssvar vedr. godskørselsloven

Transportministeriet, 15. september 2021

Danske Mediers høringssvar til supplerende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel, lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og lov om
arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

Danske Medier takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Danske Medier har ved tidligere lejligheder nævnt for Transportministeriet, at den i 2019 gennemførte regulering af varebiler er besværlig, fordyrende og en væsentlig årsag til den store chaufførmangel. Loven har kostet både erhvervet og samfundet store omkostninger til et unødvendigt bureaukrati, samtidig med, at vi har til gode at se de positive effekter af loven.

11 kg-reglen betyder imidlertid at avisomdelingen kan friholdes godskørselsloven for varebiler. Reglen er således vigtig for at sikre muligheden for fortsat distribution af dagblade, breve, magasiner ugeaviser og småpakker i alle egne af landet og er således med til at sikre den økonomisk og demokratiske sammenhængskraft. En afskaffelse af reglen vil føre til endnu større mangel på arbejdskraft og højere priser for de danske forbrugere. Derfor er vi også glade for, at et flertal i Folketinget har genbekræftet opbakning til 11 kg-reglen.

Forslaget rammer personer på kanten af arbejdsmarkedet

Danske Medier støtter regeringens ønske om at komme udfordringer om ureglementeret kørsel og dårligt arbejdsmiljø til livs, og vi deler regeringens ambition om, at distributionsbranchen skal fungere under ordnede forhold. Men det mål opnås ikke med en ændring af godskørselsloven for varebiler, men derimod ved at håndhæve de love og regler, som allerede findes. Skattelov, udlændingelov, færdselslov, arbejdsmiljølov m.fl. fastlægger klare spilleregler. Ved at sætte ind her, kan vi tage et opgør med den unfair konkurrence i det omfang noget sådanne måtte finde sted.

Den nuværende godskørselslov for varebiler er i forvejen så restriktiv, at den desværre holder chauffører i periferien af arbejdsmarkedets ude af beskæftigelse. For eksempel ældre, som ikke kan eller vil tage certifikaterne, deltidschauffører og tidligere straffede som via chaufførjobbet ellers kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. En afskaffelse af 11 kg-reglen vil ramme dette chaufførsegment yderligere.

Derfor bør regeringen kigge andre veje end at gøre det endnu sværere for personer på kanten af arbejdsmarkedet at tjene deres egen løn med en yderligere skærpelse af kravene for godskørselstilladelse. En mulighed kunne være bedre vejledning på området for både myndigheder og virksomheder, så politiet lettere kan udføre den rette kontrol. En anden mulighed er et mere målrettet tilsyn ved de virksomheder, hvor der er kvalificeret mistanke om systematisk brud på reglerne. 

Forslaget øger manglen på arbejdskraft

Da godskørselsloven blev udvidet i 2019 til også at omfatte varebiler blev 11 kg-reglen vedtaget som et værn til at sikre, at avisbude, reklameomdeling, pizzaudbringning og andet småtingskørsel fortsat kunne leveres uden udvidede tilladelser. Det var fornuftigt, og det giver intuitivt mening, at løsning af disse typer opgaver ikke kræver et længere certificeringskursus.

Vi står lige nu midt i et opsving, hvor en lang række brancher mangler arbejdskraft – herunder i særdeleshed chauffører. Samtidig findes der grupper af langtidsledige, der får sværere og sværere ved at blive en del af arbejdsmarkedet.  Distributionsbranchen er en af de få brancher, hvor personer på kanten af arbejdsmarkedet kan blive løftet fra overførselsindkomster og ind i det arbejdende fællesskab. Ved at opstille rigide krav for alle typer varetransport er det klart, at en række personer vil blive hægtet af, samtidig med at distributionsvirksomhedernes rekrutteringsudfordringer vil blive større.

Således vil forslaget både ramme lønmodtagere og arbejdsgivere i distributionsbranchen, mens det er sværere at få øje på, hvem der får gavn af det. Og regningen vil i sidste ende havne hos forbrugerne.

Forslaget har en uheldig timing

Regeringen har bebudet, at de udskudte og længe ventede medieforhandlinger snart indledes. Ændringer af 11 kg-reglen vil påvirke medievirksomhederne voldsomt, da disse er åbenlyst afhængige af muligheden for fortsat distribution. Det giver derfor ingen mening, at forhandlingerne om mediebranchens rammevilkår og mediestøtte drøftes, imens distributionsvilkårene for selv samme er under behandling.

Forslaget om at ændre vægtgrænsen er fornuftigt

Danske Medier vil gerne rose regeringen for at tage initiativ til at øge vægtgrænsen for varebiler, der er omfattet af godskørselsloven, fra 2.000 kg til 2.500 kg. Denne ændring vil betyde større ensartethed mellem de danske regler og EU-reglerne på området. Hertil vil denne justering gøre det lettere for distributionsvirksomhederne at udskifte dele af vognparken til de lidt tungere el-biler og kørsel i stationcarlignende varebiler vil blive undtaget, hvilket marginalt vil gavne branchen og lette chaufførmanglen.

Der er i branchen et ønske om at bidrage til den nødvendige og forestående grønne omstilling, men el-biler er som bekendt tungere end biler med forbrændingsmotor, hvorfor det er tæt på umuligt at holde biler til distribution på under 2.000 kg, hvis de skal køre på el. Denne del af lovforslaget er positivt, men bør løsrives fra forslaget om at afskaffe 11 kg-reglen.

_SJO8139

Nikolaj Lægaard Simonsen
Politisk Konsulent

nls@danskemedier.dk
Mobil: 40 42 42 63

Læs også

Sådan vindes kampen for troværdig informa­tion

Med historisk mange valg over hele verden og en stigning i des- og misinformation, befinder frie samfund og publicistiske medier sig i en brydningstid. Vi kan ikke tage troværdig information for givet. Vi skal aktivt kæmpe for den – for demokratiets skyld.

Velkommen til Danske Mediers Nyhedsbrev

Modtag AKTUELT fra Danske Medier

Danske Mediers nyhedsbrev giver dig aktuelt indhold fra- og viden om mediebranchen. Samtidig indeholder nyhedsbrevene holdninger og nyt fra Danske Medier – herunder en fast digital klumme og information om events og kurser. 

Nyhedsbrevet AKTUELT udkommer hver fredag i ulige uger, undtagen i ferieperioder.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet samtykker du til, at Danske Medier må sende dig de valgte nyhedsbreve via e-mail. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Afmelding kan ske ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevene eller skrive til  mail@danskemedier.dk. Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Vælg nyhedsbrev