Indstil til Ugeavisernes Årspriser

Lokale ugeaviser, der er medlem af Danske Medier, kan indsende bidrag til konkurrencen om Ugeavisernes Årspriser 2021. Priserne uddeles onsdag 6. oktober i forlængelse af Ugeavisernes Efterårsseminar på Hotel Koldingfjord. 

Deadline for indstillinger var 7. september 2021. 

Vi sender løbende praktisk information, program mv. ud til deltagere over mail. Modtager du ikke mails fra os, kan du skrive til cvh@danskemedier.dk

Sådan indstiller du

  1. Hent deltagerblanket og udfyld + gem én for hver indstilling
  2. Navngiv dokumenterne: ”Deltagerblanket” – Kategori – Medie – Bidragets navn
  3. Saml PDF-udgaver af de indstillede artikler eller andet relevant materiale. Udtræk siderne, fremfor at indsende hele avisen
  4. Navngiv dokumenterne: Kategori – Medie – Bidragets navn
  5. Læg dokumenterne i samme mappe, så du kan markere hhv. deltagerblanketter og sider på én gang
  6. Udfyld formularen. 

Indstil til Ugeavisernes Årspriser 2021

Deltagergebyr
Deltagende medievirksomheder skal indbetale kr. 300.- for hver indsendt enhed inden 7. september.

Såfremt deadline overskrides, vil bidragene ikke blive bedømt.

Indbetaling til Danske Mediers bankkonto:
reg.nr. 3001, kontonr. 4183106473.

Mærk indbetaling med ‘Årspris’ og [ugeavisens navn].