Invitation til digitalt orienteringsmøde om Publishers' Right og etableringen af CMO

Danske Medier inviterer medlemmerne til et formiddagsseminar, hvor fakta om implementeringen af Publishers’ Right i dansk lov vil blive gennemgået, og hvor der vil være mulighed for spørgsmål til etableringen af et forvaltningsselskab.

Seminaret blev afviklet torsdag den 18. marts.

Tilmelding

Dagsorden

Kl. 10.00
Indledning v. adm. direktør Louise Brincker

Kl. 10.10
Formand Jesper Rosener giver en kort præsentation af Danske Mediers indsats i forbindelse med implementeringen af Publishers’ Right og foreningens ønsker i den sammenhæng.

Kl. 10.30
COO Dorthe Bjerregaard-Knudsen, JP/Politikens Hus og advokat Karen Rønde orienterer om arbejdet med opbygningen af et kollektivt forvaltningsselskab, der skal administrere den nye rettighed.

Kl. 11.00
Spørgsmål og dialog vedrørende oprettelse af forvaltningsselskabet.

Kl. 11.25
Afrunding v. Louise Brincker

Spørgsmål vedrørende din tilmelding? 

Caroline van Halsema 
cvh@danskemedier.dk