Kompensation for de faste udgifter i virksomheden

Som virksomhed har man mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for virksomhedens
faste udgifter.

Hvor længe og i hvilken periode kan virksomheden opnå kompensation?

Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med den 9. juni 2020.

Hvilke virksomheder kan opnå kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche og virksomhedsform kan søge om kompensation.
Følgende krav skal dog være opfyldt:

  • Virksomheden forventer som følge af COVID-19 en omsætningsnedgang på mere end 40 %.
  • Virksomhedens faste udgifter skal udgøre minimum 25.000 kr. i kompensationsperioden.

Hvilke udgifter kan man få dækket?

Du kan opnå kompensation for en andel af virksomhedens faste udgifter.
Faste udgifter er fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter som fx leasing.

Hvor stor en procentdel af de faste udgifter, som man kan få dækket, afhænger af ens forventede nedgang i
omsætning:

  • Nedgang 40 – 60 %: Kompensation 25 %
  • Nedgang 60 – 80 %.: Kompensation 50 %
  • Nedgang 80 – 100 %: Kompensation 80 %

Endvidere dækkes 80 % af udgiften til revisorpåtegning, såfremt virksomhedens ansøgning imødekommes.

Hvad sker der, hvis virksomhedens omsætning bliver større eller mindre end forventet?

Da efterreguleres virksomhedens kompensation.

Ved udgangen af kompensationsperioden kontrollerer Erhvervsstyrelsen, om virksomhedens
omsætningsfald svarer til det estimerede.

Hvordan søger man kompensationen?

Ansøgningen foregår digitalt. Man kan søge ordningen på virk.dk, men der er endnu ikke åbnet for ansøgninger. Det forventes der at blive i uge 15.

Danske Medier orienterer løbende her på siden.
Du kan læse mere om ordningen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk

5760406-513
Tilbage
Danske Medier appellerer om midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne ikke bukker under, mens de løfter den vigtigste oplysningsopgave i årtier

De danske medier er som mange andre brancher stærkt udfordrede af coronakrisen. For flere medier risikerer de faldende annonceindtægter at få dramatiske og permanente økonomiske konsekvenser. Derfor appellerer branchen til regeringen om en midlertidig hjælpepakke for at sikre, at medierne fortsat kan varetage deres opgave med at oplyse borgerne – både lokalt, regionalt og nationalt.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.