Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter

Hvis I har modtaget redaktionel produktionsstøtte for 2020, kan I nu søge kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19. Slots- og kulturstyrelsen har nu åbnet for, at medier, der har modtaget redaktionel produktionsstøtte i 2020, kan søge kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Der kan søges kompensation for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020.

Fristen for ansøgninger er 02. november 12.00.

Om kompensationsordningen 

Kompensationsordningen gælder trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade. Ordningen kompenserer tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juli 2020.

Du kan læse bekendtgørelsen her.

Du finder mere information om kompensationsordninger i regi af Slots- og Kulturstyrelsen her.

Slots- og Kulturstyrelsen har desuden oprettet en Covid-19-hotline, hvor man kan få hjælp til at søge kompensationsordningen. Hotlinen kan kontaktes på 33 74 50 00 mandag – torsdag: kl. 9:00 – 16:00 og fredag kl. 9:00 – 15:00 eller på corona@kum.dk.

Det har branchen opnået med denne aftale

Det har været vigtigt for Danske Medier, at alle medier, som har oplevet store tab på annonceindtægterne som følge af coronakrisen, skulle kunne modtage økonomisk støtte. Det har også været vigtigt, at de skulle kunne få det uden at sende deres medarbejdere hjem på et tidspunkt, hvor mediernes arbejde med at oplyse borgerne er vigtigere end nogensinde før. Det kan de nu.

Det har derudover været afgørende, at det skete på lige vilkår og omfattede alle medier. Det gør det med den nye hjælpepakke, idet den baserer sig på tabet af annonceindtægter.

Formand for Danske Medier og adm. direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener udtaler:

”Hjælpepakken til medierne tager udgangspunkt i princippet om kompensation af annonceindtægtstab baseret på, at dem, der taber mest, får den største kompensation. Den politiske intention bakker vi til fulde op om. Desuden omfatter pakken alle mediegrupper (dagblade, ugeaviser, radioer, magasiner, digitale medier) hvilket vi fra Danske Medies side, har lagt stor vægt på. Med hjælpepakken investeres der i, at vi også på lang sigt har en mediemangfoldighed i Danmark, der kan varetage sin mission om at oplyse borgerne.”

Jesper Rosener

Herunder kan du se den fulde aftale om kompensationsordning for medievirksomheders
tabte annonceindtægter.

5760406-513
Tilbage
Hjælpepakke kommer medierne til gode

Corona-hjælpepakken til mediebranchen, som et bredt flertal af Folketingets partier netop er blevet enige om, holder hånden under medierne i en tid, hvor deres samfundsopgave er essentiel.

Møde mellem Danske Medier og kulturministeren

Formand for Danske Medier og adm. direktør i Jysk Fynske Medier Jesper Rosener samt adm. direktør i Danske Medier Louise Brincker mødes i morgen søndag 29. marts 2020 med kulturminister Joy Mogensen (S). Parterne skal drøfte mediernes udfordringer som konsekvens af coronakrisen og hvilke løsninger, der vil kunne tilgodese mediebranchen.

Overblik over trepartsaftalen: Den er endnu et vigtigt skridt på vejen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale. Den sikrer en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen er endnu et vigtigt skridt imod, at de økonomiske konsekvenser af COVID-19 begrænses mest muligt for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Status på nødhjælp til virksomheder og gældende regler for arbejdsgivere: Gode første skridt, men flere instrumenter vil skulle i brug

Hos Danske Medier følger vi løbende udviklingen for vores medlemmer og er opmærksomme på, at mange allerede i en periode har været ramt af markante økonomiske tab som følge af faldende annonceindtægter. Danske Medier hæfter sig for nuværende ved, at der også fra regeringens side bliver udtrykt forståelse af, at flere instrumenter vil skulle i brug.