Oplagskontrol

DMO – Danske Mediers Oplagskontrol

Oplagskontrol blev etableret i Danmark af Dansk Oplagskontrol tilbage i 1930. Årsagen var den simple, at enkelte af datidens annoncesælgere havde en lettere
optimistisk tilgang til data – herunder ikke mindst antallet af modtagere, den enkelte udgivelse nåede ud til.

Meget har ændret sig siden dengang – men grundtanken om at få en tredjepart til at validere hvor bredt et medie når ud, er aktuelt som aldrig før.
Oplagskontrol er dermed et grundlæggende mål for mediers rækkevidde og i sidste instans annonceringens værdi.

I dag benyttes flere målinger, hvor flere trykte medier især fokuserer på læsertal. Ligeledes benyttes det kontrollerede oplagstal ofte i sammenhæng med andet talmateriale, herunder egne målgruppeanalyser.

En række medier kan dog ikke meningsfyldt indgå i den landsdækkende læseranalyse, der forudsætter enten bredere målgrupper og/eller geografisk dækning. De kontrollerede oplagstal måles derfor fortsat blandt ca. 350 tilsluttede titler, blandt hovedsageligt mediegrupperne fagblade/tidsskrifter og ugeaviser.

Fra og med 2. halvår 2014 udtrådte en række af de landsdækkende dagblade og magasiner af oplagskontrol og benytter alene læsertal (Index Danmark/Gallup) til at dokumentere rækkevidden.

Som en konsekvens heraf blev den oprindelige forening Dansk Oplagskontrol (DO) lukket og driften overtaget af Danske Mediers Oplagskontrol (DMO).

Hvad er Danske Mediers Oplagskontrol?
Kredsen bag DMO er Danske Medier og Danske Medier Research. Der er ingen funktionelle ændringer i metode, regulativ eller proces for kontrollen efter overtagelse fra DO – og det er fortsat PwC, som ekstern revisor, der har ansvaret for godkendelser og endelig erklæring.

Danske Medier fungerer som sekretariat for kontrollen.

FMK – Specialmediernes Oplagskontrol – (etableret i 1993 for daværende Dansk Fagpresses medlemmer) er ligeledes overført til Danske Mediers Oplagskontrol. Fremover er der dermed blot en fortsættende, dansk oplagskontrol: DMO – Danske Mediers Oplagskontrol.

Få mere information om Danske Mediers Oplagskontrol.

Marianne Bugge Zederkof

Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.

Find de oplagskontrollerede tal her