Danske Medier og fagbladene

Danske Medier varetager interesserne for fagbladene på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for fagbladene.

Politisk interessevaretagelse

Danske Medier varetager fagbladenes politiske interesser i en række sager.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe fagbladene i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

IKONER/KNAPPER:

FAQ (med link til vejledningsdelen af den)

Målinger

IKONER/KNAPPER:

Oplagstal

Læsertal

Annoncebarometer for specialmedier

Fagbladene i foreningen

I Danske Medier er der to stående udvalg, Redaktionelt udvalg og Distributionsudvalget, hvor fagbladene er repræsenteret. Derudover driver Danske Medier også et fagudvalg for specialmedierne.

Ved ønske om referat fra møder eller kontakt til udvalg kan nedenstående formular benyttes.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen, der bringer de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

INDSÆT KONTAKTFORMULAR

Historien

Fagbladene blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af Danske Specialmedier. I dag varetager Danske Medier fagbladenes interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.