Danske Medier og radioerne

Danske Medier varetager interesserne for radioerne på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for radioerne.

Politisk interessevaretagelse

Radio er enestående ved, at det er et stærkt lovreguleret område. Danske Medier varetager radioernes interesser bl.a. i relation til sendetilladelser, frekvensspørgsmål, digitalisering og vederlag for musik og meget mere.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE / OVERSIGT OVER HØRINGSVAR E.L.

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe radioerne i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

IKONER/KNAPPER:

FAQ (med link til vejledningsdelen af den)

Målinger

IKONER/KNAPPER:

Lyttertal

Radiobarometer

Reklameforbrug

Radioerne i foreningen

I Danske Medier er et fagudvalg for radioerne, hvor repræsentanter for radiomarkedet tager stilling og informeres til aktuelle sager for radioer.

Kontakt direktør, Marianne Bugge Zederkof, ved ønske om referat fra møder eller kontakt til udvalg.

Marianne Bugge Zederkof

Direktør, cand.merc.
mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31
Radio. Mediemålinger. Medlemsservice.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver både et nyhedsbrev for radioer og et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen generelt. Her bringes de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

TILMELDING TIL NYHEDSBREVENE: http://eepurl.com/cNzTNf

Historien

Radiorne blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af foreningen RADIOERNE. Den oprindelige forening blev stiftet 26. august 2005 med henblik på at varetage de publicistiske orienterede kommercielle lokalradioers, herunder avisradioers, interesser. I dag varetager Danske Medier radioerne interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Nyheder