Specialmedier

Danske Medier og specialmedierne

Danske Medier varetager interesserne for specialmedierne på en lang række områder. Foreningen bidrager med politisk interessevaretagelse i både Danmark og EU, såvel som juridisk bistand, målinger og events.

Herunder kan du finde det mest relevante materiale for specialmedierne.

Nyhedsbreve

Danske Medier udgiver et ugentligt nyhedsbrev for mediebranchen, der bringer de seneste redaktionelle og kommercielle nyheder, såvel som karrierenyt og relevante mediebegivenheder.

Vejledninger og værktøjer

Danske Medier udgiver en række vejledninger og værktøjer der kan hjælpe specialmedierne i forbindelse med nye regler, lovgivning eller standarder.

 

ELLER LINK TIL ANDET? BORDINGPRISEN? DIGITALE PRISER?

Målinger

Danske Medier laver en række målinger for specialmedierne, både i form af oplagstal, læsertal og annoncebarometer.

Politisk interessevaretagelse

Danske Medier varetager specialmediernes politiske interesser i en række sager.

LINK TIL RELEVANT TEMASITE, HØRINGSSVAR E.L.

Specialmedier i foreningen

I Danske Medier er der to stående udvalg, Redaktionelt udvalg og Distributionsudvalget, hvor specialmedierne er repræsenteret. Derudover driver Danske Medier også et fagudvalg for specialmedierne samt Interessenetværket Specialmedierne.

For kontakt til Redaktionelt udvalg henvises til chefjurist, Holger Rosendal. For kontakt til Distributionsudvalget henvises til seniorkonsulent og redaktør, Christian Kierkegaard.

For kontakt til Interessenetværket Specialmedierne henvises til formanden Rasmus Nielsen.

Historien

Specialmedierne blev inden Danske Mediers dannelse i 2012 repræsenteret af Danske Specialmedier. I dag varetager Danske Medier specialmediernes interesser gennem både udvalg og interessenetværk, såvel som gennem Danske Mediers løbende politiske interessevaretagelse.

Nyheder

Holger Rosendal

Chefjurist, cand.jur.
hrd@danskemedier.dk
Mobil: 22 27 11 10
Dir. tlf: 33 97 42 32
Medieansvar. Presseetik. Strafferet. Retspleje. Ophavsret. Radio- og tv-lovgivning.

Christian Kierkegaard

Seniorkonsulent og redaktør, journalist
ck@danskemedier.dk
Mobil: 20 21 67 92
Dir. tlf: 33 97 42 90
Medienyheder. Distribution. Mediestøtte. Vilkår for uddannelse.