Netværk for redaktører på fag- og specialmedier

Danske Medier åbner nu for tilmelding til netværk
for redaktører på fag- og specialmedier. Netværket
henvender sig til redaktører, redaktonschefer eller
ansvarlige på fag- og specialmedier, som ønsker at
styrke deres arbejde med at redigere og udgive et
specialmedie.

Formålet med netværket er at skabe et rum, hvor
medlemmerne kan:

• Diskutere journalistisk udvikling og
brancheudvikling

• Udveksle erfaringer og idéer

• Drøfte egne udfordringer og muligheder i
relation til ledelse og organisation på et
specialmedie

Netværket er et fortroligt rum, hvor netværksdeltagerne mødes for at udvikle faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer.

Møderne faciliteres af Danske Medier ved politisk
konsulent Nikolaj Lægaard Simonsen, men netværkets medlemmer er selv med til at rammesætte de enkelte møder med input til temadrøftelser og oplæg.

Meld dig til

Kontakt politisk konsulent Nikolaj Lægaard Simonsen, hvis du vil være med i netværket.

nls@danskemedier.dk 
40 42 42 63

Netværket er en fantastisk mulighed for vidensdeling og sparring. For mig har det været godt at opdage, at vi bokser med mange af de samme udfordringer og derfor kan hjælpe og inspirere hinanden.

Bente Schmidt, Chefredaktør, Ældre sagen

Praktisk information

Der er planlægges to netværk. Netværkene mødes fire gange over et år på skift hos medlemmerne.

Første gang hos Danske Medier hhv. 9. september/10. september 2020, kl. 13.00 – 16.00.

Anden gang hhv. den 30. november/1. december 2020 kl. 13.00 – 16.00

Datoerne for de efterfølgende møder aftales ved det første
møde og vil blive holdt hos andre medlemmer af netværket.

Netværket vil bestå af 10-20 deltagere og løber i et
år. Der afholdes fire møder i perioden september
2020 til juni 2021.

Medlemskab gælder af et års varighed og koster kr.
2.100 eks. moms.