Ombudsmanden går ind i sag om borgmesters bryllupsreception

23-11-2017

Stiller spørgsmål om kritik af ansatte, der gav pressen oplysninger i sagen.

Folketingets ombudsmands Jørgen Steen Sørensen vil have belyst, hvorfor ledelsen af Københavns Kommune kalder det ”helt uacceptabelt”, at ansatte i kommunens rådhusservice har givet oplysninger til pressen om kommunens gratis udlån af lokaler til den tidligere borgmester Anne Mee Allerslevs bryllupsreception, skriver han i en pressemeddelelse.

Oplysningerne var ifølge kommunen ”ikke-fortrolige”, og derfor vil ombudsmanden vide, om kommunens reaktion over for de ansatte er i overensstemmelse med reglerne om deres meddeleret og offentligt ansattes ytringsfrihed.

Han henviser til, at det af mediernes omtale fremgår, at de ansatte i rådhusservice har været kaldt sammen med en besked om, at videregivelsen var ”helt uacceptabel”. Af et interview med overborgmesteren fremgår i den forbindelse bl.a., at den medarbejder, som har videregivet oplysningerne, vil blive irettesat, hvis det kommer frem, hvem det er.

Ombudsmanden henviser til en vejledning fra Justitsministeriet fra 2016 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowing, hvoraf det fremgår: Offentligt ansatte kan som udgangspunkt frit videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen eller andre eksterne parter. Det gælder også i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler.

Ombudsmanden har bedt om kommunens svar inden fire uger.

Læs ombudsmandens brev til Københavns Kommune.


Maler dømt for krænkelse af malers og tegners ophavsret

20-11-2017

Maleri mindede om Muhammed-tegning og flygtninge-foto.

Det blev dyrt for den nordjyske maler Uwe Max Jensen, at han lavede et maleri, der forestiller en flygtningepige med en bombe i en turban siddende foran en betjent på en motorvej, skriver Nordjyske.dk.

Dermed krænkede han tegneren Kurt Westergaards og fotografen Michael Drost Hansens ophavsret, har retten i Aalborg fastslået.

Kurt Westergaard tilkendes 100.000 kr. og Michael Drost-Hansen 33.750 kr. Retten gav Dansk Journalistforbund, der førte sagen for tegneren og fotografen, medhold i, at maleriet mindede meget om Kurt Westergaards berømte tegne af Muhammed med en bombe i turbanen og Michael Drost-Hansens fotografi af flygtningepigen på motorvejen.

Maleren har afvist at have krænket ophavsretten, men da han udeblev fra retsmødet, afsagde retten i Aalborg en udeblivelsesdom. Uwe Max Jensen har senere oplyst, at han grundet problemer med sin e-boks ikke havde modtaget indkaldelsen til retsmødet. Han vil derfor søge at få retssagen til at gå om.


Beretningen om danske aviser videreføres fra 2011

21-11-2017

Dagspressens Fond har fordelt 489.000 kr.

Dagspressens Fond har med en bevilling på 150.000 kr. skabt et grundlag for, at tidligere chefredaktør Ole C. Jørgensen kan videreføre beretningen om danske aviser efter 2011.

Han udsendte i foråret sidste år værket ”De Danske Aviser 1992-2011”, og han har nu sagt ja til at beskrive udviklingen siden 2011 i et nyt værk.

Dagspressens Fond, der støtter studierejser og efter- og videreuddannelse for dagbladsbranchens medarbejdere samt videnskabeligt arbejde med relevans for den danske dagspresse, har bevilget i alt 489.000 kr.

Nete Nørgaard Kristensen fik 64.000 kr. til en landsdækkende empirisk undersøgelse af danskernes mediebrug af kunst og kultur.

Søren Schultz Jørgensen og Per Westergård fik 60.000 kr. til udbredelse af kendskabet til bogen ”Det engagerede medie” om, hvordan redaktører og journalister kan søge nye veje i journalistikken til at engagere og knytte brugere til sig.

Lars Christensen modtog 50.000 kr. til at skrive en bog om censur og selvcensur i Danmark, mens Aslak Gottlieb fik 50.0000 kr. til projekt STEM´RNE, som gennem en målrettet medie- og undervisningsindsats, skulle bringe stemmeprocenten blandt de 18-25-årige p på 80 pct. ved denne uges kommunalvalg.

Der blev desuden tildelt 30.000 kr. til Pierre Collignon til udbredelse af kendskabet til hans bog om fake news og 20.000 kr. til en konference om kvalitetsjournalistik på landets lokale og regionale medier.

Der blev bevilget studielegater til Victor Plank Harms (25.000 kr.), Anders Palm Olesen (25.000 kr.) og Jane Grønning Johansen (15.000 kr.).

Næste ansøgningsfrist til Dagspressens Fond er 1. oktober 2018.


Information skal finde besparelser for 4,5 mio. kr.

20-11-2017

Avisen får flere læsere, men tjener færre penge.

Dagbladet Information får flere læsere, men tjener færre penge, siger direktør Stine Carsten Kendal som begrundelse for, at Information i de kommende uger skal finde besparelser for 4,5 mio. kr. svarende til otte årsværk, skriver Information.

Avisens forretningsgrundlag er udfordret, forklarer direktør Stine Carsten Kendal. Indtægter fra annoncer og abonnement falder, mens omkostningerne ved at få avisen omdelt stiger. Hun siger, at Information tjener færre penge, fordi de digitale abonnementer simpelthen er forbundet med færre indtægter både i forhold til abonnementer og annoncer.

Både ledelse og medarbejdere håber at finde besparelser gennem omstruktureringer. Ledelsen har åbnet for, at medarbejdere kan ansøge om frivillig fratrædelsesordning, men forbeholder sig dog ret til at afvise dem.

30. november vil det ligge klart, hvilke stillinger der nedlægges, og de pågældende medarbejdere vil blive underrettet.

Ved årsskiftet 2015 havde Dagbladet Information et oplag på 19.000. Det er steget til 21.000, men mange læsere har valgt den klassiske papiravis fra til fordel for et digitalt abonnement, som Information tjener markant færre penge på, siger direktør Stine Carsten Kendal.


Børsens ejere vil investere i øget vækst

23-11-2017

Efterlyser vækstplan fra Børsens direktion.

Bestyrelsesformanden for Børsen, Karmo Kaas-Lutsberg, Bonniers, siger, at udfordringen for ejerne har været, at de mangler en vækstplan for Børsen, som ejerne kan allokere kapital til at forfølge.

Under de seneste år er bundlinjen for Børsen blevet fordoblet, selv om omsætningen faldt år for år. I de sidste år under den tidligere direktør Anders Krab-Johansen lå overskudsgraden på mellem 14,9 og 18,9 pct. Det er markant højere end andre mediehuse i Danmark.

Bestyrelsesformanden siger i et interview med Børsen, at man som ejer ikke har haft et ultimativt krav i forhold til overskuddets størrelse,

-Vi har aldrig sagt det så klart. Altså at det skal være 15 pct. i overskudsgrad. Det har aldrig været skåret ud i sten fra vores side. Vi vil godt investere i vækst, men udfordringen for os som ejere var, at vi har manglet den vækstplan, som vi skulle allokere kapital til at forfølge, siger formanden

Han understreger, at Børsen også i en vækstfase skal være en profitabel virksomhed, men at man ikke kan skabe seriøs vækst uden at investere den nødvendige kapital.

Han siger, at initiativerne skal komme fra ledelsen, og bestyrelsen ved rekrutteringen af ny topchef har ønsket at finde en person, der kan levere den vækst.

Den tidligere direktør Anders Krab-Johansen ønsker ikke at kommentere bestyrelsesformandens udtalelser, skriver han i en sms til Børsen.


Kraftig jobvækst giver Jobindex overskud på 22 mio. kr. i tredje kvartal

21-11-2017

Største antal nye annoncer siden september 2008.

Den fortsat stigende beskæftigelse kan ses på regnskabet fra Jobindex A/S, der driver jobportaler samt flere medier.

23.500 nye jobannoncer blev der alt i alt lagt på nettet i oktober på Jobindex og de andre jobportaler, oplyser direktør for Jobindex, Kaare Danielsen.

-Det er rigtigt mange, og vi skal tilbage til september 2008 for at finde et tilsvarende antal nye annoncer, fortæller han om jobtallene fra Dansk Jobindex, der netop er udgivet i samarbejde med Dansk Erhverv.

Tallene viser, at væksten ikke kun er blandt funktionærer i den private sektor, men også antallet af annoncer for nye timelønnede og offentligt ansatte satte i oktober var på det højeste niveau siden finanskrisen i 2008.

Væksten i antallet af job er medvirkende til, at Jobindex-koncernen i tredje kvartal havde en nettoomsætning på 68 mio. kr. og et overskud på 22 mio. kr. før skat, fremgår det af selskabets kvartalsrapport.

-Der er grund til at forvente fortsat stigende beskæftigelse, siger Kaare Danielsen, og det smitter af på Jobindex: -Når virksomhederne får sværere ved at skaffe kvalificerede medarbejdere, er de villige til at investere mere i rekruttering af de helt rigtige kandidater, tilføjer han.

Det betyder, at koncernen venter, at væksten fra de første tre kvartaler vil fortsætte. Jobindex venter derfor fortsat en omsætning på 300 mio. kr. og et resultat før renter og skat på 90 mio. kr. i 2017.


Følg Danske Medier på LinkedIn og Twitter

31-08-2017

Danske Medier er også aktiv på sociale medier med de nyeste mediebegivenheder, trends, nøgletal, events og holdninger fra foreningen. Danske Mediers LinkedIn-profil kan findes her, og Twitter-profil kan findes her.


Ritzaus Bureau overtager 1. januar Scanpix fra Berlingske

23-11-2017

Alle kundeaftaler, medarbejdere og billedsystemer følger med i aftalen.

Berlingske Media har torsdag indgået en aftale om salg af Scanpix til Ritzaus Bureau A/S.

Ritzau overtager alle Scanpix’ medarbejdere, billedsystemer, alle aftaler med kunder og samarbejdsaftaler med leverandører samt en salgsagentaftale på billederne fra Berlingske Medias billedarkiv. Overdragelsen af Scanpix sker med virkning fra 1. januar 2018, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Ritzau købte i april det andet store danske billedbureau Polfoto.

-Hos Ritzau er bureauvirksomhed kerneforretningen, og i en nyhedstjeneste er tekst og billeder to sider af samme sag. Overdragelsen vil styrke billeddækningen – og med et stærkt fokus på kundernes behov, vil det give os bedre muligheder for at finde nye veje og løsninger, der skaber værdi, siger administrerende direktør og chefredaktør i Ritzaus Bureau Lars Vesterløkke.

Berlingske Media fortsætter efter frasalget af Scanpix som en af fotobureauets største og vigtigste billedkunder, ligesom Berlingske Media også vil være en vigtig leverandør af billeder til fotobureauet.

-Vi har i en lang periode været i dialog med Ritzaus Bureau om muligheden for at etablere et stærkt dansk billedbureau. Ved nu at overlade ejerskabet til Ritzau opfylder vi dette ønske og er med til at skabe et stærkt billedbureau, som fortsat kan levere et dybt og bredt produktudvalg, siger Berlingske Medias CFO, Dennis Kilian.


Ny nicheportal fra Mandag Morgen om digital teknologi

20-11-2017

MM Next skal se på teknologiens konsekvenser for samfund, politik og business.

Mandag Morgen lancerer et nyt nichemedie MM Next, der beskriver og analyserer, hvordan digital teknologi forandrer spillereglerne i samfundet, i politik og i business, skriver Mandag Morgen i en pressemeddelelse.

Redaktør er Peter Hesseldahl med speciale i fremtidsforskning og innovation samt erfaring med at analysere og beskrive tendenser i den digitale verden. Senest med den netop udkomne bog ”We-economy”.
Gennem nyheder, interview og analyser hjælper MM Next brugerne til at forstå, hvordan og hvorfor det globale landskab konstant skifter, og hvordan forretningsmodellerne kan tilpasses.

MM Next fortæller om det nyeste inden for 3D-print, AI, robotter, selvkørende biler, droner, blockchain og virtual og augmented reality, men fokuserer kun i begrænset omfang på den specifikke teknologi. I stedet beskriver portalen teknologiens konsekvenser for udviklingen på den lange bane inden for business, det offentlige, kultur, politik og på individplan.

MM Next udkommer to gange om ugen – mandag og torsdag – med aktuelle nyhedsbreve.


Kvindelige svenske journalister gør oprør mod sexchikane i medieverdenen

22-11-2017

4.084 kvindelige journalister udsender fælles opråb.

4.084 kvindelige svenske journalister har sendt et fælles opråb, hvor de kritiserer sexchikane og andre overgreb i medieverdenen.

De vil ikke længere være tavse om den sexchikane og de overgreb, der foregår i svenske medier.

Opråbet rummer vidnesbyrd fra nogle af kvinderne om overgreb, de har været udsat for under arbejdet for medierne.

-Den tavshedskultur, som vores medsøskende i andre brancher har fortalt om, hersker også hos os. Når vi endeligt har talt om det, har selv kvindelige chefer ofte ignoreret vores opråb om hjælp. Ikke sjældent er overgrebet forøvet af en profileret mand, ofte ældre og mere erfaren, end de vikarer og nyansatte, som han ubekymret forgriber sig på, skriver kvinderne.

Kvinderne har undladt at fortælle om overgrebene, fordi de ofte som freelancere, vikarer eller projektansatte er afhængige af mændene, hvis de skal bevare tilknytningen.

– Nu vil vi ikke længere være tavse. Nu lægger vi skylden, hvor den hører hjemme, skriver de som begrundelse for opråbet.

Journalisten.dk har spurgt en række tillidsrepræsentanter på store danske medier, om de kender til sager om sexchikane på deres arbejdspladser. De kender kun til få sager i årenes løb, og de siger alle, at de ikke har modtaget henvendelser i forbindelse med Me-too-kampagnen.


DJ-undersøgelse om sex-chikane blandt medlemmerne

23-11-2017

Gennemføres samtidig med advokatundersøgelse om sexchikane i DJ.

Samtlige ca. 18.000 medlemmer af Dansk Journalistforbund vil blive spurgt, om de har været udsat for sexchikane, skriver Journalistforbundet.dk.

Undersøgelsen skal belyse omfang og udbredelse af sexchikane på DJs dækningsområde.

-Jeg har af de seneste ugers debat lært, at det her emne er vigtigt at få belyst. Ikke kun på den enkelte arbejdsplads, men i brancherne som sådan. Derfor har vi besluttet, at DJ nu yder en indsats for at få kortlagt omfanget, siger Journalistforbundets formand Lars Werge.

Han forventer, at undersøgelsens resultater vil blive gjort tilgængelige i løbet af få uger. Men da DJ har mere end 18.000 medlemmer, er der potentielt tale om et større statistisk arbejde – hvilket i øvrigt også er en af årsagerne til, at undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Team Arbejdsliv, fremgår det af meddelelsen.

Journalisten.dk har spurgt en række tillidsrepræsentanter på store danske medier, om de kender til sager om sexchikane på deres arbejdspladser. De kender kun til få sager i årenes løb, og de siger alle, at de ikke har modtaget henvendelser i forbindelse med Me-too-kampagnen.

Undersøgelsen gennemføres umiddelbart efter, at Journalistforbundet selv er blevet involveret i en sag, hvor en tidligere studentermedhjælper har oplyst, at hun for syv år siden blev udsat for sexuel chikane af en chef. Journalistforbundet har sat en advokatundersøgelse i gang af sagen. Chefen afviser at have chikaneret studenten. Han er hjemsendt, mens undersøgelsen står på.

Sagen er beskrevet af Journalisten.dk, der udgives af Dansk Journalistforbund.

Journalistforbundets politiske ledelse besluttede torsdag at suspendere direktør Linda Garlov og en tredje medarbejder med henblik på at få konkrete hændelser undersøgt. Suspenderingen varer, så længe den eksterne undersøgelse foregår. Tidligere på ugen blev mellemlederen, som anklages for sexchikane, suspenderet, skriver Journalistforbundet.dk.

– Suspensionen er ikke en sanktion. Det er alene en understregning af, at vi ønsker at få sagen opklaret og klarlagt på et så objektivt grundlag som muligt, og derfor er de berørte medarbejdere hjemme i den periode, oplyser Lars Werge og Tine Johansen.


Altinget og lokale onlinemedier fik stor vækst ved kommunalvalget

23-11-2017

Mange danskere fulgte valget online sent ud på aftenen og den følgende nat og formiddag.

Altinget og de lokale dagblades onlinemedier oplevede en kraftig vækst på valgaftenen tirsdag og natten og formiddagen derefter, viser en opgørelse over antal brugere, som Danske Medier Research har foretaget på grundlag af tal fra Dansk Online Index.

Flest brugere på dagen for valget havde dr.dk og tv2.dk, begge med lige i underkanten af 800.000 brugere i løbet af 21. november, en stigning på henholdsvis 31 pct. og 44 pct. sammenlignet med tirsdag ugen før. De to udgivelser er jo generelt de største, men indbyrdes ser det ud som om, at tv2.dk oplevede en relativt større vækst end dr.dk.

Størst vækst havde Altinget.dk, der med knap 170.000 brugere mere end fordoblede antal brugere i forhold til en uge før. Sitet havde en meget brugt kandidattest og på valgdagen en formidling af resultater.

Også de store regionale nyhedshuse trækker brugere, fyens.dk, sn.dk, jv.dk, og nordjyske.dk er i top 15 på dagen. Som en note kan det måske bemærkes, at pricerunner som altid gør sig godt i Black Friday ugen, allerede tirsdag også begynder at røre på sig.

Se oversigt over udviklingen i antal brugere for de 15 største sites.

Det er de lokale nyhedsmedier, som oplever den største relative stigning i brugertal 21 – 22 november.

At der var gang i den i Randers og på Djursland, Guldborgsund, Viborg og Ringkøbing-Skjern for eksempel afspejles tydeligt ved at sammenligne med ugen før. Amtsavisen.dk, folketidende.dk, viborgfolkeblad.dk, sn.dk og dagbladetringskjern.dk oplevede alle ekstraordinære stigninger på over 70 pct. i brugertal, i forhold til tirsdagen før.

Se oversigt over vækst i dagligt brugertal fra 14. til 21. november.

Hvor festen starter om aftenen 21. november på dr.dk og tv2.dk og kører videre for lidt lavere gear dagen efter, så er billedet et andet for de regionale nyhedsmedier her med fyens.dk, jv.dk, Nordjyske.dk og sn.dk som eksempler.

Her er der alle steder ganske godt gang i brugen tirsdag aften også, men den tager for alvor fart igen og overstiger allerede ved syv-tiden og resten af onsdagen niveauet for dagen før. Dagen, hvor nattens forhandlinger, nye aftaler, løfte- og vredesudbrud, følges detaljeret af de lokale medier, trækker i høj grad brugerne til, hele onsdagen.
Se udviklingen i antal brugere time for time for lokale medier.

Flere fulgte valget i tv end for fire år siden, viser tal fra Kantor Gallups målinger. 66,6 pct. af seerne fulgte stemmeoptællingen i tv, mens det for fire år siden var 61,2 pct. 945.000 fulgte valget – heraf 580.000 på tv 2s platforme (TV 2, News og regionalstationerne) og 365.000 hos DR, der sendte både på DR 1 pog DR 2.


Danish Internet Awards (DIAmanten) lukker

22-11-2017

To sammenlignelige priser devaluerer værdien af konkurrencerne.

Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation har besluttet at lukke konkurrencen Danish Internet Awards (DIAmanten), oplyser de to organisationer i en pressemeddelelse.

Danske Medier har gennem en række år gennemført DIA i samarbejde med Dansk Markedsføring og de seneste år sammen med Kreativitet & Kommunikation. Det er en konkurrence, hvor bureaubranchen har fået bedømt og præmieret årets bedste digitale produktioner inden for en lang række kategorier.

I 2015 dannede Dansk Annoncørforening Danish Digital Awards, der på lignende vis bedømmer og præmierer på lignende måde det digitale håndværk.

Kreativitet & Kommunikation og Danske Medier konstaterer, at tilstedeværelsen af to sammenlignelige priser devaluerer værdien af at vinde i konkurrencerne. Bureauernes organisation og medierne har valgt at lytte til bureauernes beklagelse af en situation, hvor deltagelse i to konkurrencer og prisarrangementer på den ene side føles nødvendigt, på den anden side medfører dobbeltarbejde og dobbeltudgifter.

-Da et forsøg på at skabe et samarbejde ikke er lykkedes, vægter de to foreninger hensynet til deltagerne i konkurrencen som det væsentligste, hvorfor det er besluttet at lukke DIA med øjeblikkelig virkning, hedder det i pressemeddelelsen.


Danske Medier arrangerer studietur til San Francisco og Silicon Valley

23-11-2017

Besøg hos bl.a. Facebook, Google, Quartz og San Francisco Chronicle.

Danske Medier og IAB Danmark arrangerer 25. februar til 1. marts næste år en studietur til San Francisco og Silicon Valley.

Turen omfatter møder med bl.a. medie- og teknologiselskaber som Facebook, Google, Quartz og San Francisco Chronicle. Desuden vil deltagerne møde bureauer og startups indenfor media/advertising.

Der arrangeres kickoffmøde inden afrejse . Programmet tilpasses løbende for at sikre størst mulig relevans for deltagerne

Deltagergebyret på 20.000 kr. for medlemmer af Danske Medier og IAB Danmark – og 22.000 kr. for ikke-medlemmer omfatter fire dages fagligt program, fire overnatninger på fire stjernet hotel samt transport til virksomhedsbesøg. Hertil kommer to middage.
.
Deltagerne skal selv arrangere fly til USA samt forplejning udover fællesmiddage.

Deltagerantallet er begrænset til 20, og turen gennemføres ved minimum ti deltagere. I tilfælde af overtegning får Danske Medier/IABs medlemmer fortrinsret.

Tilmelding her.


Bjarne Corydon topchef på Børsen

23-11-2017

Den tidligere finansminister afløser Anders Krab-Johansen.

Den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon tiltræder 2. januar 2018 som ny adm. direktør og chefredaktør for Børsen, oplyser borsen.dk.

Han overtager jobbet efter Anders Krab-Johansen, der før sommerferien sagde sin stilling op, fordi han fra 1. december skal være ny koncernchef for Berlingske Media.

Bjarne Corydon forlader samtidig jobbet som direktør i den globale konsulentvirksomhed McKinsey, hvor han de seneste par år har været direktør for McKinsey Center for Government.

I forbindelse med jobskiftet har Corydon også meldt sig ud af Socialdemokratiet for at sikre 100 pct. uafhængighed i sit nye job.

-Jeg havde fornøjelsen af at blive opfordret til at søge jobbet. Og jeg tændte på tanken med det samme. Jeg er i stigende grad blevet bevidst om, at medierne spiller en helt afgørende rolle i vores samfund, og det er helt afgørende at sikre kvalitet i det arbejde, som medierne – herunder Børsen – udfører, siger Bjarne Corydon.

-Og Børsen er for mig et særligt sted, der beskæftiger sig med emner, der har været helt centrale i mit arbejdsliv. Økonomi, erhvervsliv, virksomheder og samspillet med staten har altid været Børsens kerne og flugtet godt med mine interesser. Så jeg ser frem til at lede en virksomhed med et særligt og velfortjent stærkt brand, tilføjer han.

Karmo Kaas-Lutsberg, der er bestyrelsesformand for Børsen og direktør for Bonniers business-to-business-forretning, som Børsen hører under i Bonnier-koncernen, siger om Bjarne Corydon:

-Hans unikke erfaring og perspektiv i krydsfeltet, hvor økonomi, entrepreneurship og politik mødes, vil styrke Børsen. Derudover er han en inspirerende leder med ægte passion for Børsens mission og danske virksomheder. Han har en dyb forståelse for, hvordan kræfter som digitalisering og automatisering transformerer vores samfund og virksomheder. Jeg er overbevist om, at Bjarne – sammen med vores erfarne stab af medarbejdere på Danmarks førende erhvervsmedie – har, hvad der skal til for at styrke dagbladet Børsen, så vi kan blive endnu mere relevante for erhvervslivet.

Bjarne Corydon er 44 år. Han blev kandidat i statskundskab fra Aarhus Universitet i 2000. Han arbejdede fra 2000 til 2005 som politisk-økonomisk rådgiver for den socialdemokratiske ledelse på Christiansborg, og han blev i 2005 stabschef og leder af Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling. Han var finansminister i Helle Thorning-Schmidts regering fra 2011 til 2015. Han forlod politik i januar sidste år, da han blev ansat i McKinsey.


Politiken-direktør fratræder i forbindelse med omorganisering

22-11-2017

Job som salgs- og marketingdirektør forsvinder.

Politikens salgs- og marketingsdirektør Poul Skøtt fratræder i forbindelse med en omorganisering af Politikens kommercielle afdeling, skriver MediaWatch.

-Vi omorganiserer vores salg og marketing, så vi får en fladere struktur. I den forbindelse har Poul Skøtt valgt at sige, at han ikke vil være en del af den fremtidige organisation. Vi havde gerne set, at Poul var en del af den, men jeg har den dybeste respekt for Pouls valg om, at han efter 20 år på Politiken nu skal se på, hvad han skal lave i fremtiden, siger Politikens kommercielle direktør, Natasha Brandt.

Hun afløste i juli Roy Bruhn-Petersen som kommerciel direktør.

I forbindelse med omorganiseringen forsvinder Poul Skøtts job.

Poul Skøtt, der er 49 år, har været ansat på Politiken i 20 år.


Ny chef for DRs P3

23-11-2017

Tine Maria Borresø skifter fra udviklingsredaktør til P3-chef.

Den 35-årige ledende udviklingsdirektør i DR Nyheder Tine Maria Borresø tiltræder 1. januar 2018 som redaktionschef for DRs P3.

Tine Maria Borresø er uddannet BSc i administration & politik samt cand. jour i journalistisk ved Roskilde Universitet. Hun har som udviklingsredaktør haft ansvar for udviklingen af DR Nyheders programmer på radio, tv og web, værts- og talentudvikling, dokumentarer samt nye formater og står bl.a. bag radioprogrammet ’Slotsholmen’ på P1 og DR1 liveformatet ’Hva’ nu minister?’.

Før dette kom hun fra en stilling i DR Fakta som tværgående redaktør for både dokumentarer, liveevents og fakta formater samt som ledende redaktør for det prisvindende faktatjekformat DRs Detektor på radio, tv og web, der også netop er blevet solgt til norsk tv, oplyser DR i en pressemeddelelse.


Kalender


Programmatic Advertising & Marketing Automation 2017
28-11-2017
Featuring inspiring presentations, case studies and research for marketing leaders, brand managers, CMOs, publishers and agencies to learn about the trends in digital advertising.
Læs mere


Workshop: Forstå & brug dine data - fra trafikmålinger
12-12-2017
Danske Medier inviterer til workshop med gennemgang af, hvordan især mindre udgivere kan lære at arbejde med data fra trafikmåling. Mødet er gratis  for medlemmer.
Læs mere


Workshop: Bedre nyhedsbreve - med Mailchimp
30-01-2018
På workshoppen hører vi hvordan SAMVIRKE arbejder med nyhedsbrevet og får en teknisk gennemgang af, hvordan man billigst muligt producerer professionelle nyhedsbreve. Mødet er gratis for medlemmer.
Læs mere


Studietur San Francisco-Silicon Valley 25. feb - 1. marts 2018
25-02-2018
Danske Mediers studietur indenfor ny teknologi, medier og markedsføring. Besøg virksomheder som Google, Facebook, Quartz, San Francisco Chronicle m.fl.
Læs mere


Danske Mediers generalforsamling
16-05-2018
Generalforsamling afholdes som tidligere i DGI byen 16. maj 11:30 - 12:30
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Skal din virksomhed stå her?
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
Annoncering i Nyhedsbrevet Danske Medier
Markedschef Henrik Thøgersen, ht@danskemedier.dk, 33 97 42 91
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk