Ny form for praktiksøgning fra efteråret 2018

01-03-2018

Store-match-dag ventes erstattet af digital praktikansættelse.

Store Matchdag 18. april i år kan blive den sidste, hvor alle praktiksøgende journaliststuderende fra DMJX, SDU og RUC møder frem for at indgå praktikaftaler med mediearbejdsgivere, skriver Journalisten.

De tre uddannelsessteder arbejder med at udforme en digital søgning. Et forslag til en løsning vil blive præsenteret for Praktikudvalget for de tre journalistuddannelser 20. marts, hvorefter de tre institutioner i fællesskab træffer beslutning om den fremtidige praktikansættelse.

Ifølge Journalisten lægges der op til, at de studerende og praktikstederne hjemmefra bliver matchet op mod hinanden af et særligt it-system, der bliver udviklet til formålet.

Arbejdet med den digitale løsning blev oprindeligt sat i gang, fordi der ikke vil være lokaler nok til at gennemføre store-match-dag på DMJX, når skolen i 2019 flytter i nye lokaler på Katrinebjerg i Aarhus – ligesom SDU heller ikke kan rumme arrangementet.

Betydningen af store-match-dag er også blevet mindre, da åbent-hus-arrangementer og samtaler i forbindelse med disse gør ansættelsessamtaler på store-match-dag mindre betydningsfulde.

Forslaget offentliggøres efter 20. marts.


To mediehøringer i folketingsudvalg

01-03-2018

Høring om public service i landdistrikterne og om digitalt indhold.

Politikerne interesserer sig meget for medieforhold, og de har derfor i den seneste uge holdt to høringer om medieforhold.

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer var rykket til Egtved for at holde en høring om public service medierne i Landdistrikterne med kulturminister Mette Bock samt repræsentanter for medier, forskere og landdistrikter.

Høringen kom til at fokusere både på de landsdækkende medier dækning af, hvad der sker i landdistrikterne, og det billede de tegner af landdistrikterne. Desuden om de lokale mediers dækning.

Se høringen på http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/ulø/tv.4343.aspx?from=23-02-2018&to=01-03-2018&selectedMeetingType=&committee=&as=1#pv

Folketingets kulturudvalg holdt onsdag en høring om finansieringen af fremtidens danske digitale indhold.

Baggrunden er de udfordringer, som globaliseringen og de dominerende internationale aktører som Facebook, Google og Netflix byder produktionen af dansk digitalt indhold.

Blandt oplægsholderne var chefredaktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, der fortalte om den rapport om globalisering af den danske mediebranche, som bla. Mandag Morgen har udarbejdet for Slots- og Kulturstyrelsen.

Se høringen på http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/kuu/tv.4296.aspx?as=1#

 


2,4 mio. har anmodet om at blive ”glemt” hos Google

01-03-2018

43 pct. har fået fjernet oplysninger fra søgemaskinen.

2,4 millioner europæere har siden 2014 anmodet Google om blive glemt af søgemaskinen, fremgår det af Googles nye Transparency Report, skriver Version2.

43 af anmodningerne har ført til, at oplysninger er blevet fjernet fra søgemaskinen.

89 pct. af henvendelserne kommer fra privatpersoner, og de fleste sager handler om mindreårige.

”Retten til at blive glemt” er fastslået i en EU-dom fra 2014, som fastslog, hvornår borgere har ret til at få fjernet personlige oplysninger i søgemaskinen.

 


Internationale medietendenser afdækkes ved Nordiske Mediedagar

28-02-2018

Nordens største mediekonference holdes i Bergen 2.-4. maj 2018.

Over 100 foredragsholdere fra hele verden medvirker i 60 fagsessioner ved Nordens største mediekonference Nordiske Mediedagar, som holdes i Bergen i Norge 2.-4. maj 2018.

Konferencen ser på internationale medietendenser, innovation og branchens udfordringer og fremtidsvisioner.

Blandt oplægsholderne er manden bag Donald Trumps brug af sociale medier ved præsidentvalgkampen i 2016 Brad Pascale, som vil vise, hvordan data målrettet blev brugt til at få fat i potentielle vælgere. Pascale er netop i denne uge udnævnt til chef forDonald Trumps genvalgskampagne.

Cameron Barr fra Washington Post beretter om journalistik i Trumps Amerika.

Raoul Grünthal, adm. direktør for Schibsteds mediedivision, vil fortælle om udvikling af langsigtede og bæredygtige forretningsmodeller, som gør koncernens medier i stand til at tage konkurrencen op med Facebook og Google.

Der ventes ca. 1.850 deltagere i konferencen.

 

Læs mere om konferencen.

 


Overskud i Bladkompagniet i 2017

27-02-2018

Flere års underskud vendt til overskud på fire mio. kr.

En optimering af håndteringen af produktporteføljen og en sanering af underskudsgivende produkter samt ny forretning har vendt økonomien i distributionsselskabet Bladkompagniet, som ejes af Berlingske Media og JP/Politikens Hus, skriver MediaWatch.

Virksomheden fik et overskud på fire mio. kr. i 2017 efter flere år med underskud – senest på 7,7 mio. kr. i 2016.

Omsætningen er det seneste år forøget med ni mio. kr. til knap 690 mio. kr.

Bladkompagniet er udfordret af, at der er stadig færre dagblade at omdele.

-For at kompensere for et stagnerende eller svagt faldende dagbladsmarked intensiverer Bladkompagniet arbejdet med at tiltrække og fastholde distributionsprodukter, som meningsfuldt kan distribueres sammen med dagbladene, inden for magasinopdeling, erhvervspost og direct mail, hedder det i årsrapporten.

Bladkompagniet forventer, at fremgangen fortsætter i 2018


Skuffende lovudkast om ændring af offentlighedsloven

02-03-2018

Opsig forliget, så der efter valg kan skabes åbenhed om de politiske beslutninger.

Regeringens længe bebudede lovforslag om, hvordan den vil lempe ministerbetjeningsbestemmelsen i offentlighedsloven, er nu blevet kendt, efter at et udkast er sendt til forligspartierne.

Og i forhold til de holdninger, som tidligere er kommet fra et politisk flertal herunder regeringspartierne konservative og Liberal Alliance, er udspillet skuffende.

Danske Mediers Redaktionelle Udvalg, der består af chefredaktører fra en række private medier, har gennemgået forslaget for at se, om det vil give øget åbenhed omkring den politiske beslutningsproces. Det samme har TV 2 Danmark, som tilslutter sig udvalgets konklusion.

Og konklusionen er klar. Vedtages forslaget, vil der ikke ske reelle lempelser. Når alle bemærkninger til lovparagrafferne er gennemgået, er tilbage, at der reelt ikke sker nogen ændring i retstilstanden. Der lægges nok op til, at flere faglige vurderinger kan omfattes af aktindsigt – men bemærkningerne sikrer med både livrem og seler, at der alligevel kan findes begrundelser for at undlade at give aktindsigt.

Heldigvis er det forligsstof. Det kræver enighed mellem partierne bag offentlighedsloven – Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Socialistisk Folkeparti – at ændre loven på denne side af et valg, og det er glædeligt at se, at både Radikale og Socialistisk Folkeparti ikke ser ud til at hoppe på Justitsministeriets ord om, at forslaget er en lempelse.

Og det er værd at være opmærksom på, at bestemmelsen om ministerbetjening ikke er den eneste, som er problematisk i den nye offentlighedslov.

Også bestemmelsen om, at der ikke gives aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem ministerier og folketingsmedlemmer, er en væsentlig indskrænkning i den åbenhed og demokratiske kontrol, som er grundlaget for offentlighedsloven.

Før konservative og Liberal Alliance kom i regering havde disse partier sammen med forligspartierne Radikale og SF også bebudet, at de ville havde folketingsreglen ændret.

Regeringens lovudkast berører overhovedet ikke denne bestemmelse – ligesom den heller ikke forholder sig til andre af de forhold, som er blevet fremhævet i forbindelse med evalueringen af offentlighedsloven. Det gælder bl.a. det store antal offentligt ejede selskaber, der er blevet undtaget fra loven.

Danske Medier ser ikke en realistisk mulighed for en politisk løsning, der giver øget åbenhed på denne side af et folketingsvalg. Opfordringen skal derfor gå på, at forliget opsiges, og at der efter et folketingsvalg søges skabt et politisk flertal for en offentlighedslov, der skaber indblik i den politiske beslutningsproces, og så tilgodeser hensynet til åbenhed og demokratisk kontrol, som er hele grundlaget for offentlighedsloven.

 


Berlingske gennemfører spareplan og satser digitalt

28-02-2018

Kids News lukker, aok.dk og business.dk integreres i b.dk og mx.dk lægges ind under bt.dk.

Berlingske Media gennemfører en digital omstilling og gennemfører samtidig en sparerunde, hvor hver 10. stilling nedlægges, skriver b.dk.

Planen indebærer, at børneavisen Kids News, der startede i 2014 med 1,3 mio. kr. i innovationsstøtte, lukker, at aok.dk og business.dk lukker som selvstændige medier og integreres i b.dk, at mx.dk lægges ind under bt.dk, at metroxpress skifter navn til BT Metro, og at Berlingske ikke fornyr sit engagement i Pop FM.

I forbindelse med planen, som skal gøre Berlingske til et digitalt mediehus, lægges sidelayout af Berlingske og BT ud til bureauet Wunderkind, der i forvejen laver andre produktioner for Berlingske. 32 medarbejdere følger med til Wunderkind. Desuden nedlægges 29 redaktionelle stillinger, 20 HK-stillinger samt 12 leder og specialiststillinger. Det betyder, at 93 af koncernens 991 medarbejdere forlader Berlingske.

Anders Krab-Johansen, der 1. december 2017 tiltrådte som koncernchef i Berlingske Media, siger, at koncernen og dens titler står overfor en dramatisk og gennemgribende digital forvandling.

-Vores ambition er stor. Inden årets udgang skal vore titler være førende digitale titler på hvert deres område, siger han.

-Vi går fra at have produktionen af papiraviser som omdrejningspunkt til at lade indholdsproduktionen – altså vores journalistik – være omdrejningspunktet. Det betyder, at vi vil stå for journalistikken, mens vi lader et eksternt firma stå for produktionen af selve papiraviserne, siger Anders Krab-Johansen.

Koncernen vil samtidig investere et stort, men ukendt, beløb i udviklingen af koncernens titler og radiostationen Radio 24syv. Der vil også blive investeret massivt i lyd og video.

De redaktionelle medarbejdere på Berlingske og BT nedlagde onsdag arbejdet i protest mod spareplanen og især udflytningen af sidelayout. Det betød, at Berlingske og BT ikke udkom i trykt form torsdag. Berlingske-medarbejderne genoptog arbejdet torsdag morgen, mens medarbejderne på BT besluttede at fortsætte arbejdsnedlæggelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den Fynske Bladfond investerer 50 mio. kr. i jagt på nye forretningsområder

26-02-2018

Investeringsselskab skal afdække og investere i nye forretningsområder.

Den Fynske Bladfond, der disponerer over Fyens Stiftstidende A/S’ formue på ca. 150 mio. kr., etablerer et investeringsselskab FST Invest ApS, der skal afdække og investere i nye forretningsområder, skriver Fyens.dk.

Der er afsat en ramme på 50 mio. kr. til projektet, oplyser næstformanden i Den Fynske Bladfond Torben Frigaard Rasmussen. I første omgang skydes der 10 mio. kr. ind i det nye selskab.

Bestyrelsen annoncerede allerede sidste år på generalforsamlingen, at den var parat til at aktivere nogle af de mange millioner, som fonden råder over. Vi vil aktivt gå ud og lave nogle investeringer, som tidsmæssigt stikker længere ud end det, som Jysk Fynske Medier har mulighed for, siger næstformanden.

Han siger, at de kommende investeringer skal være med til at understøtte forretningen og på længere sigt vokse og blive en del af virksomheden Fyens Stiftstidende og Jysk Fynske Medier,

men det skal ikke være i konkurrence med mediehusets nuværende forretninger.

Der står i formålsparagraffen om FST Invest ApS, at selskabets interesser “skal ligge indenfor aktivitetsområder og brancher m.m., der har en naturlig tilknytning til den aktivitet, der udspringer af eller, som følge af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling, ligger i en naturlig eller nødvendig forlængelse af den dagbladsaktivitet, der hidtil har været udøvet i Fyens Stiftstidende A/S.

Fyens Stiftstidende udgør 30 pct. af Jysk Fynske Medier.


TV 2 lancerer ny videosatsning TV 2 ECHO

28-02-2018

 

TV 2 ECHO rummer journalistiske videofortællinger.

TV 2 har i denne uge premiere på en ny journalistisk satsning TV 2 ECHO, der skal bringe en ny type aktualitetshistorier, der handler mere om vores liv end om samfundet, skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

TV 2 ECHO udkommer hver dag på tv2.dk, TV 2 PLAY samt Facebook og Instagram.

– Historierne fra TV 2 ECHO er journalistiske videofortællinger, der skal appellere til et mere begejstret og mere engageret liv – og til nye målgrupper. Historierne er typisk et par minutter lange, de er professionelt fortalt i høj produktionskvalitet, og kan være lette i tonen – men ikke nødvendigvis i emnevalget. Vi kommer til at beskæftige os med etiske og moralske valg i livet, og vores historier vil noget, forklarer Marie-Louise von Holstein, der er redaktionschef for TV 2 ECHO.

– I sin grundform er TV 2 ECHO en eksperimenterende redaktion, og vi er skabt for at afsøge og afprøve de nye fortælleformer. Lidt atypisk for udvikling af tv-satsninger herhjemme – men i tråd med den tilgang man ser i digitale start-ups – går vi mere ”agilt” til værks. Vi kommer til at arbejde eksplorativt og åbent med de individuelle historier i et hurtigt loop af eksperiment-læring-videreudvikling, tilføjer Marie-Louise von Holstein.

Den nye redaktion består foreløbig af en fotograf, en grafiker, tre VJs, en praktikant, to journalister og en redaktør.


Altinget åbner ny portal om udflytning

26-02-2018

 

Portalen Altinget:Udflytning rummer nyheder om udflytning af statslige job.

Altinget lancerer en ny portal Altinget : Udflytning, der hver uge skal bringe nyheder, guides og reportager om udflytningen af statslige arbejdspladser, skriver Altinget.

Mediet skal hjælpe med at overskue og forstå udflytningen. Altinget : Udflytning henvender sig til de medarbejdere, hvis arbejdspladser flyttes – uanset om de vælger at flytte med eller finde et nyt job. Desuden henvender det sig til de ledere og mellemledere, der skal gennemføre udflytningen, og til de ansatte i mange kommuner, der skal tage imod nye medarbejdere.

Portalen vil bl.a. sætte fokus på de gode eksempler på udflytning og dele erfaringer, som kan bruges af andre og rumme en guide til, hvordan man flytter en familie på tværs af landet, eller hvordan man driver en styrelse, hvor næsten alle medarbejdere har sagt nej i forbindelse med flytningen.

Redaktør er journalist Sine Riis Lund. En stribe af Altingets medarbejdere bidrager fast til portalen.

 


Mediacenter Danmark lukker

26-02-2018

Lukning skyldes omlægninger hos PostNord.

JP/Politikens Hus har besluttet at lukke distributionsselskabet Mediacenter Danmark, oplyser bladdirektør hos Jyllands-Posten Esben Kolind Laustrup, til MediaWatch.

Mediacenter Danmark havde til formål at pulje adresseløse reklameforsendelser fra detailkunder og virksomheder for at kunne købe distribution til en særlig storkundepris hos PostNord.

Siden nytår har PostNord ikke omdelt adresseløse reklamer og forsendelser, og lukningen af Mediacenter Danmark er en konsekvens heraf.

Mediacenter Danmark har i perioden 2012-2016 genereret et samlet overskud på 9,6 mio. kr.


Få kvinder i toppen af mediekoncerner

27-02-2018

Analyse af kønsfordelingen i ledelserne af verdens 100 største mediehuse.

Der er langt mellem kvinderne på topposten i verdens 100 støre mediekoncerner, viser en undersøgelse offentliggjort af Nordicom ved Gøteborg Universitet.

Kun seks af de 100 koncerner har en kvindelig administrerende direktør.

80 pct. af koncernernes bestyrelser er mænd, og det gælder 83 pct. af direktionerne.

Kvinderne er procentvis bedst repræsenteret i de nordiske lande, hvor 17 pct. af mediecheferne er kvinder. Det skal dog med, at der kun er seks nordiske mediehuse blandt top-100, og en af dem Sanoma Gruppen i Finland har en kvindelig administrerende direktør.

Der indgår kun en dansk virksomhed i undersøgelsen. Det er Egmont, som er verdens 91. største mediekoncern. Her er der en mandlig administrerende direktør, og 27 pct. af bestyrelsen er kvinder.


Nye læsertal for 2. halvår 2017

01-03-2018

Politiken har flest læsere blandt betalende aviser trods tilbagegang.

Kantar Gallup har offentliggjort læsertallene fra Index Danmark for andet halvår 2017.

De fleste landsdækkende dagblade har tilbagegang i forhold til samme periode året før. Kristeligt Dagblad med uændret 102.000 læsere og Jyllands-Posten med en beskeden tilbagegang fra 201.000 til 200.000 bryder tendensen.

Politiken er trods tilbagegang størst både hverdag med 263.000 læsere og søndage med 303.000.

Billedet er mere nuanceret for Provinsens dagblade.

Her er der fremgang i antal læsere for Dagbladet Ringkjøbing-Skjern, Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis, Helsingør Dagblad, Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad og Nordjyske Stiftstidende i forhold til andet halvår 2016.

Blandt ugentlige udgivelser er der tilbagegang for alle undtagen Ude og Hjemme samt Ingeniøren, der begge har fået 1.000 læsere mere i forhold til andet halvår 2016. Størst i denne kategori er Billed Bladet med 379.000 læsere.

Undersøgelsens største læsertal findes blandt magasiner. Idényt læses af 1.057.000 og Samvirke af 1.129.000. Der er for Samvirkes vedkommende tale om en stigning i antal læsere i en periode, hvor magasinet var meget omtalt for en forside med overskriften ”Sprøjtegift er hverdagskost”, som fik flere Coop-forhandlere til at boykotte magasinet.

Se læsertallene.

 


Forsøg med lokal-tv på internettet evalueret

28-02-2018

Internettet gør det muligt at målrette programmer.

En forsøgsordning med at udsende ikkekommercielt lokal-tv på internettet er netop blevet evalueret, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Ti ikkekommercielle lokal-tv-stationer har i et år afprøvet forskellige programformater på internettet. De har i alt produceret 1.104 programmer.

Forsøget er evalueret af lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet Per Jauert. Han konkluderer bl.a.

  • Deltagerne ser positivt på at producere og distribuere på nettet som supplement til flow-tv
  • Internettet gør det muligt at målrette programmer til bestemte målgrupper og potentielt nå meget bredt ud
  • Internettet giver nyttig viden om brugerne og deres præferencer
  • Internettet kan bruges som platform for længere programmer, mens sociale medier kan bruges til kortere teasere og dialog med brugerne.

Rapporten er blevet sendt til medieordførerne. Der var afsat 2,2 mio. kr. til forsøget.

Læs rapporten.

 

 


Pierre Collignon debatredaktør på Berlingske

01-03-2018

Skal udvikle debatuniverset på Berlingske. 

Den 45-årige tidligere chefredaktør på Jyllands-Posten Pierre Collignon tiltræder 1.april som ny debatredaktør på Berlingske.

 

Han skriver på Facebook, at ”Berlingske vil udvikle debatuniverset til at blive en bærende søjle for avisen på alle platforme ved at satse på indsigt, udsyn og kvalitet. Berlingskes mission er at have et meningsunivers, som ikke bare forarger og vækker vrede – men som også oplyser, et univers, hvor redelighed og respekten for modparten er i højsædet.”

 

Pierre Collignon har netop afsluttet et halvt års fellow på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet finansieret af Den Fynske Bladfond. Her har han undersøgt, hvordan falske historier og stærkt holdningsprægede medier påvirker nyhedsbilledet.

 

Han udgiver 15. maj på forlaget Gyldendal bogen ”Tilbage til Virkeligheden – kampen mod fake news, løgne og manipulationer”.

 

Berlingskes hidtidige debatredaktør Anne Sophia Hermansen bliver leder af Berlingskes nye livsstils- og kultursektion, AOK.


Børsen-direktør til Berlingske

28-02-2018

Allan Hansen ansvarlig for abonnementssalg og Sweetdeal hos Berlingske.

Dagbladet Børsens kommercielle direktør Allan Hansen skifter senest 1. juni til Berlingske, fremgår det af intern meddelelse, som Mediawatch har set.

Allan Hansen skal være ansvarlig for Berlingskes abonnementssalg og kundeservice samt for deal-sitet Sweetdeal.

Han afløser Jens Raith, der har valgt at fratræde sin stilling, idet ”hans ansvarsområde i den nye organisation ikke matcher hans ønsker til fremtiden”, skriver Berlingskes koncernchef Anders Krab-Johansen.

Allan Hansen har været 25 år på Børsen. Han var konstitueret som adm. direktør på Børsen fra juni, da Anders Krab-Johansen forlod virksomheden og indtil 1. januar, da Bjarne Corydon tiltrådte som direktør.

Med skiftet genetableres et syvårigt samarbejde fra Børsen mellem Anders Krab-Johansen og Allan Hansen.

 

 


Euroman henter redaktionschef fra Politiken

01-03-2018

Laura Labarca afløser Jens Vilstrup.

Den 33-årige Laura Labarca tiltræder 1. april som ny redaktionschef på mandemagasinet Euroman, der udgives af Egmont Publishing, skriver Euroman i en pressemeddelelse.

Hun afløser Jens Vilstrup, der er blevet udnævnt til chefredaktør på DSBs kundemagasin Ud&Se.

Laura Labarca har tidligere haft redaktørposter på Berlingske og nyhedsbureauet BNB, og på Politiken har hun været forsideredaktør og de seneste tre år digital souschef. Siden efteråret 2016 har hun tillige bestridt posten som premiumchef og dermed været centralt placeret i avisens digitale abonnementssatsning.

På Euroman får hun det daglige ansvar for at planlægge, redigere og udvikle Euromans journalistiske formater.

 


Kalender


Mobilvideo Kursus
21-03-2018
Danske Medier og DMJX arrangerer kursus med fokus på mobilvideo. Kurset er målrettet mindre medier/udgivere, herunder fag- og specialmedier samt lokale ugeaviser.
Læs mere


AppDay 2018
22-03-2018
AppDay - en årlige begivenhed for alle der arbejder med mobile og apps .
Læs mere


RadioRadio 2018
14-04-2018
RadioRadio 2018 er klar med mere inspiration, flere værktøjer og passion for mediet i 2018
Læs mere


Danske Mediers generalforsamling
16-05-2018
Generalforsamling afholdes som tidligere i DGI byen 16. maj 11:30 - 12:30
Læs mere


Redaktørernes Døgn 2018
25-09-2018
Den traditionsrige konference giver inspiration til udvikling, forretningsmodeller og ledelsesudfordringer - og selvfølgelig netværk. Bemærk at konferencen er flyttet til 25. - 26. september
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk