Anmodninger om aktindsigt må godt puljes – men tidsfrister skal holdes

07-06-2018

Alle ministerier informeret efter indgriben fra Folketingets ombudsmand.

Et ministerium må godt ”pulje” et større antal mere eller mindre enslydende anmodninger om aktindsigt for at spare ressourcer, men det må ikke betyde, at offentlighedslovens tidsfrister overskrides i forhold til hver enkelt journalist eller borger, skriver Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Ombudsmanden har bl.a. set eksempler på, at samlet behandling af flere anmodninger har forlænget sagsbehandlingstiden. Derudover har han set eksempler på, at anmodninger er blevet udvidet uden aftale med journalisterne.

-Lidt firkantet kan man sige, at hvis en journalist f.eks. kun ønsker et enkelt dokument, så bør man ikke uden nærmere aftale sende yderligere 20 dokumenter. Og slet ikke, hvis det forsinker svaret, siger Jørgen Steen Sørensen.

Det skete bl.a. i den såkaldte Eritrea-sag, hvor Justitsministeriet inden for kort tid modtog et stort antal aktindsigtsanmodninger fra pressen, heraf flere meget omfattende. En af journalisterne bad blot om et enkelt dokument. Han måtte imidlertid vente mere end fire måneder på at få dokumentet, fordi hans anmodning lå i en bunke sammen med mange andre – mere omfattende – anmodninger.

På baggrund af denne og andre lignende sager rejste ombudsmanden spørgsmålet over for Justitsministeriet, som nu efter dialog med ombudsmanden har udsendt information til alle ministerier og offentliggjort materialet på offentlighedsportalen.


Ny nordisk masteruddannelse i fotojournalistik

04-06-2018

Gennemføres med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og fotojournalistuddannelserne på Mid-Sweden University i Sundsvall og Oslo Metropolitan University er gået sammen om at oprette en ny masteruddannelse i fotojournalistik, oplyser DMJX i en pressemeddelelse.

Uddannelsen skal bygge ovenpå de tre nordiske fotojournalistiske BA-uddannelser og henvender sig til studerende fra hele verden.

For at udnytte de tre skolers store erfaring inden for fotojournalistik og for at udvikle et moderne masterprogram vil undervisningen på den toårige masteruddannelse blive fordelt mellem de tre institutioner.

Nordisk Ministerråd har givet en bevilling på 66.440 EURO (500.000 kr.) til at etablere uddannelsen.

– Målet er at skabe en unik oplevelse for både nordiske og internationale studerende. Studierne skal foregå på campusserne i Aarhus, Sundsvall og Oslo samt give de studerende muligheder for at udvikle deres professionelle stil, mens de bliver guidet af flere erfarne, internationale undervisere, fortæller Søren Pagter, leder af DMJX’ fotojournalistuddannelse.

 


Distribution af aviser og blade undtages fra ny varebilslov

04-06-2018

Folketinget har lyttet til kritik af forslag fra Danske Medier.

Distributører af aviser, blade og reklamer undgår at blive pålagt betydelige ekstraudgifter i forbindelse med en ny tilladelsesordning for varebiler, som Folketinget vedtog mandag.

Forslaget indebærer, at varebiler på under 3.500 kg. og over 2.000 kg., der kører med fremmed gods, skal være omfattet af den samme lov om godskørsel, som gælder for lastbiler over 3.500 kg.

Lovændringen er baseret på et beslutningsforslag fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten, som Folketinget vedtog for to år siden. Dette forslag omfattede alle varebiler med fremmed gods under 3.500 kg. Et forslag, der ville have kostet dagbladene et tocifret millionbeløb i ekstraudgifter til uddannelse af chauffører mm.

Den daværende transportminister Hans Chr. Schmidt nedsatte et varebilsudvalg, der skulle se på området. Danske Medier var repræsenteret i udvalget og argumenterede mod forslaget, der efter Danske Mediers mening alene vil påføre erhvervslivet store ekstraomkostninger og ingen effekt have i forhold til social dumpning.

Efterfølgende besluttede partierne bag lovforslaget, at varebiler, som fragter gods med en samlet vægt på under 11 kg. pr. stykgods, skal undtages fra tilladelsesordningen. Det skete med den begrundelse, at partierne ønskede at undtage omdeling af aviser og reklamer fra ordningen. Samtidig blev der sat en minimumsvægtgrænse på 2.000 kr.

-Det er tilfredsstillede, at loven friholder aviser, magasiner, reklamer og mindre pakker fra tilladelsesordningen. Hvis distributionen af disse produkter, især aviser, var blevet omfattet af loven, ville det få alvorlige konsekvenser for trykte medier ikke mindst dagblade i Provinsen, som i forvejen er hårdt ramt af kraftigt stigende udgifter til distribution generelt og i udkants-Danmark i særdeleshed. Det er derfor vigtigt, at mediehusene friholdes for den væsentlige ekstraomkostning, som en tilladelsesordning ville medføre, siger Danske Mediers medlem af varebilsudvalget, seniorkonsulent Christian Kierkegaard.

Loven, der blev vedtaget med 64 stemmer fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet – mens 33 fra regeringspartierne og de radikale stemte imod – træder i kraft 1. juli 2019.

Danske Medier vil, når der foreligger en bekendtgørelse om loven, informere foreningens medlemmer om, hvordan de skal administrere vægtgrænsen på 11 kg. pr. stykgods.

 

 


Ni virksomheder modtager godt 7,5 mio. kr. innovationsstøtte

04-06-2018

25 ansøgere fik afslag på ansøgning.

Medienævnet har uddelt godt 7,5 mio. kr. i innovationsstøtte til ni virksomheder, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der var 34 ansøgninger, og ud af dem var 23 om etableringsstøtte og 11 om udviklingsstøtte. Ud af 34 ansøgninger fik ni tilsagn, mens 25 fik afslag.

Kun en af de 11 ansøgninger om udviklingsstøtte til eksisterende medier blev honoreret. Det var Dagbladet Information, der fik bevilget 2.038.812 kr.

Otte projekter fik etableringsstøtte. Mest i støtte fik Danmarks Fonde med 2.383.987 kr. og projektet Scoop udgivet af JP/Politikens Hus med 2.000.000 kr.

Se listen over tilskudsmodtagere.

Nævnet offentliggør ikke indholdet af de enkelte projekter.

Afslagene skyldes blandt andet, at projekterne efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler med videre er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke primært behandler såvel politiske, samfundsrelaterede som kulturelle temaer.

Derudover er der også givet afslag begrundet i, at nogle projekter ikke er økonomisk selvbærende, og at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav.

Næste frist for at søge innovationsstøtte er mandag 20. august 2018.

 

 

 


Danwatch fik overskud på godt en mio. kr. i 2017

04-06-2018

Gennemførte flere store projekter i samarbejde med danske og internationale medier.

Danwatch kom ud af 2017 med et overskud på 1.014.000 kr., viser mediets årsregnskab for 2017.

Danwatch har udgivet flere større journalistiske undersøgelser bl.a. i samarbejde med Politikens Gravergruppe, DR, The Guardian og Europaen Investigate Collaboration (EIC).

-Vores afdækninger inden for bl.a. fødevareindustrien, pensionsinvesteringer, skattely, EU, shipping og miljø har ført til en bred offentlig debat, politiske efterspil og ændringer hos nogle af verdens største virksomheder, siger direktør i Danwatch Jesper Nymark i en pressemeddelelse.

Danwatch har i det forløbne år modtaget flere priser og nomineringer. Danwatch er bl.a. nomineret til Danske Mediers Anders Bording-pris, der uddeles 8. juni på Københavns Rådhus.


Følg Danske Medier på LinkedIn og Twitter

31-08-2017

Danske Medier er også aktiv på sociale medier med de nyeste mediebegivenheder, trends, nøgletal, events og holdninger fra foreningen. Danske Mediers LinkedIn-profil kan findes her, og Twitter-profil kan findes her.


Strengere straffe for freds- og ærekrænkelser – Ja tak

08-06-2018

Den store udfordring er at stoppe krænkelser på sociale medier.

Der er fuld opbakning i Folketinget til justitsministerens forslag om at tre- og femdoble bødeniveauer og torterstatninger i sager om freds- og ærekrænkelser.

Og – måske overraskende for nogle af retsordførerne – får ministeren også fuld opbakning fra medierne.

Danske Medier finder, at medierne har et stort ansvar, når de behandler sager, der vedrører enkelte personers forhold. En krænkelse kan have alvorlige konsekvenser for den ramte, og med de sociale mediers mellemkomst bliver krænkelser spredt i et omgang, som vi ikke kendte, da papiret var det væsentligste medie. Og da medierne ikke kan styre indholdet her, kan en krænkelse fortsætte sit liv, selv om mediet har dementeret og beklaget en fejl.

Det er derfor velbegrundet, at både bødeniveauet og erstatningerne hæves.

Og forhåbentligt bliver det ikke aktuelt at bruge de højere straffe. Der var tre grimme mediesager – Maria-sagen fra Herning (2010), Gidselsagen (2012) og SE og HØR-sagen (2014). Der har været ofre i disse sager, og det er sager, som alle medier har lært meget af.

Det har ført til, at alle medier har skærpet deres opmærksomhed ved omtale af personsager, så de ikke krænker nogen – og ikke overtræder de vejledende regler for god presseskik. Derfor har vi været forskånet for grove sager de seneste år, og den netop offentliggjorte årsberetning fra Pressenævnet viser, hvordan antallet af fældende kendelser de seneste tre år har ligget på et lavere niveau end tidligere, og hvordan der det seneste år kun har været få sager, hvor et medie blev pålagt at offentliggøre en kendelse.

Denne udvikling skyldes en høj grad af selvjustits på hver eneste redaktion. Danske Medier og Journalistforbundet har moderniseret de vejledende regler for god presseskik, så de tager højde for de digitale mediers muligheder og risici, og mange medier har suppleret disse regler med egne retningslinjer.

Derfor venter vi ikke, at domstolene får brug for at bruge de nye muligheder, men skulle sagerne komme, er det vigtigt, at domstolene får de rette instrumenter.

Danske Medier noterer samtidig, at redaktørens ansvar for indholdet i medierne tydeliggøres gennem en ekstra forhøjelse af bødeniveauet for en redaktør. Det styrker redaktøren både i forhold til medarbejderne og i forhold til udgiverne.

Når en krænkelse sker, skal det være muligt for en krænket – uanset økonomisk formåen – at kunne føre en sag. Derfor hilser Danske Medier det velkomment, at det offentlige med den krænkedes accept kan føre sager, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er mulighed for at vinde sagen. I dag kan omkostningerne ved at føre en sag afholde krænkede fra at gå til domstolene. En tilsvarende mulighed burde også gælde de, der bliver krænket på sociale medier.

Regeringen foreslår samtidig en lille – men væsentlig ændring i Medieansvarsloven. Fremover vil et medie, der får mediestøtte automatisk være tilmeldt Pressenævnet, så læsere, der vil klage over mediet, kan få en hurtigere og gratis behandling af klagen i Pressenævnet fremfor at skulle rejse sag ved domstolene.

Danske Medier kan fuldt ud støtte forslaget, som understøtter de troværdige redigerede medier.

Politikernes store udfordring bliver at finde effektive redskaber til at komme krænkelser på de sociale medier til livs. Det er her størstedelen af krænkelserne finder sted. Politikerne bør sikre borgerne den samme retssikkerhed på sociale medier som i de redigerede massemedier.

-Hvorfor skal en krænkelse begået på sociale medier ikke straffes på lige fod med dem i et massemedie?


North Media lukker alle sine weekendudgaver

06-06-2018

10-15 stillinger inden for redaktion, salg og administration nedlægges.

North Media Aviser lukker sine weekendudgaver og har indgået en aftale med Politikens Lokalaviser og Sjællandske Medier om at stoppe det redaktionelle og kommercielle samarbejde med udgangen af august 2018, oplyser North Media Aviser i en pressemeddelelse.

Virksomheden har samtidig varslet nedlæggelse af 10-15 stillinger inden for redaktionelle, kommercielle og administrative funktioner.

-Det er naturligvis beklageligt at måtte sige farvel til mange dygtige medarbejdere, men det er desværre en nødvendig del af arbejdet med at få skabt en langsigtet kommerciel attraktiv platform, der skal sikre den fremadrettede rentabilitet. Planen påvirker aktiviteterne i hovedstaden og i Helsingør, da der lukkes weekendudgaver, og samtidig øges det digitale fokus begge steder, siger administrerende direktør Gorm Wesing Flyvholm.

North Media Aviser vil fremover fokusere sine ressourcer på Helsingør Dagblad, de resterende ni ugeaviser samt en helt ny forretningsenhed, som skal drive og udvikle digitale produkter samt nicheudgivelser. Herunder blandt andet erhvervsavisen Erhverv København, Minby.dk og ForByen, der for nylig er lanceret i Helsingør og efter sommerferien lanceres på Frederiksberg.

I de kommende dage inviteres de faglige organisationer til forhandlinger omkring vilkårene for fratrædelserne.

 


Magasinet Vi med Hund og Mad & Venner lukker

05-06-2018

NORDJYSKE Medier forsøgte forgæves at sælge magasinerne.

NORDJYSKE Medier har besluttet at lukke magasinerne Vi med Hund og Mad & Venner.

Det er en konsekvens af, at NORDJYSKE Medier har besluttet at lukke hele afdelingen for månedsmagasiner. Enkelte af magasinerne er blevet solgt til andre købere, men der har ikke været købere til Vi med Hund og Mad & Venner.

NORDJYSKE magasiner overtog udgivelsen af Vi med Hund fra JSL Media 1. januar 2014. Året efter lukkede NORDJYSKE den norske udgave af Vi med Hund.

Et andet tidligere JSL-magasin JAGT, Vildt & Våben har NORDJYSKE Medier overdraget til Recreation Media & Events Aps. Magasinets chefredaktør Simon Staffeldt Schou fortsætter under de nye ejere.

Tidligere er BådNyt solgt til Bådmagasinet, mens et fjerde tidligere JSL-magasin Bilexpressen er lukket.


Nye læsertal fra Index Danmark/Gallup

07-06-2018

Politiken, Billed Bladet og Samvirke største betalte dagblad, ugeblad og magasin.

Læsertallene for dagblade, ugeblade og magasiner for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 er blevet offentliggjort.

Flest læsere blandt betalte dagblade har Politiken med 302.000 om søndagen og 251.000 til hverdage.

Blandt ugebladene er Billed Bladet størst med 393.000 læsere, mens Samvirke er mest læste magasin med 1.133.000 læsere fulgt af Idényt med 1.008.000 læsere.

Se læsertallene.

 

 


Lytning til podcast reducerer ikke lytning til flowradio

04-06-2018

Ny undersøgelse fra Kantar Gallup for DR Medier.

Selv om flere danskere lytter til podcast, sker det ikke på bekostning af flowradio, viser en ny analyse, som Kantar Gallup har foretaget for DR Medier, skriver Altinget/Kultur.

I 2017 lyttede 15,7 pct. af befolkningen til tidsforskudt radio (pod cast) mindst en gang om ugen. To år før var det ni pct.

I samme periode steg antallet af ugentlige lyttere af flowradio fra 91,8 pct. i 2015 til 92,3 pct. i 2017

 

 

 

 


Mediekampagne fik flere unge til at stemme

07-06-2018

Rapport om fælles fynsk mediekampagne Stem´rne.

Seks mediers fælles kampagne Stem´rne på Fyn op til kommunalvalget i november førte til, at valgdeltagelsen blandt de 18-25-årige på Fyn steg mere end i den øvrige del af landet, fremgår det af en rapport om projektet, der blev offentliggjort Grundlovsdag.

Formålet med kampagnen var at ændre de unges adfærd ved kommunalvalget – og styrke den demokratiske deltagelse blandt unge. Målet var at hæve de unges valgdeltagelse med 20 procentpoint, så den ville ende på 80 pct.

Sådan gik det ikke. 62,5 pct. af de unge på Fyn stemte i 2017 mod 59,5 pct. ved valget i 2013. Stigningen på 3,0 procentpoint er dog større end i det øvrige land, hvor stigningen var på 1,6 procentpoint.

En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup i samarbejde med Center for Journalistik på SDU viser, at 68 pct. af de unge fynboere vidste, at Stem´rne var et medieprojekt for unge borgere.

Bag kampagnen stod Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis, TV 2 Fyn, TV 2 /Nyhederne, P 4 Fyn og DR samt Center for Journalistik på Syddansk Universitet samt Syddansk Universitetsbibliotek. Desuden var 16 fynske ungdomsuddannelser involveret.

 


JP/Politikens Hus lancerer Børneavisen til september

04-06-2018

Avisen henvender sig til 9-12 årige og udkommer hver tirsdag.

JP/Politikens Hus lancerer til september en avis – Børneavisen – for 9-12-årige, oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Avisen udkommer hver tirsdag med 24 sider skrevet i letforståeligt sprog og trykt på særligt godt papir.

Den trykte avis suppleres af et digitalt univers, der involverer børn, ambassadørskoler, børnejournalister mm.

-Børneavisens publicistiske mission er at bidrage til børns demokratiske og sociale dannelse, som ofte er under pres i takt med den stigende skærmtid. Det har længe væres vores drøm at udgive en børneavis, så vi er vældig glade for, at det nu endelig sker, iger koncerndirektør i JP/Politikens Hus, Dorthe Bjerregaard-Knudsen.

-Børneavisen vil tage barnet i hånden i en verden, hvor oplysning om samfundsforhold i stigende grad foregår via de sociale medier, hvor fake news florerer, og hvor børnene gennem deres brug af sociale medier bliver præsenteret for meget, som er vanskeligt at sortere i, fortæller Louise Abildgaard Grøn, der bliver ansvarshavende chefredaktør og direktør for Børneavisen. Hun har de seneste ti år haft ansvaret for skoleaktiviteterne JP/Politikens Hus.

Avisen produceres af en nyetableret redaktion i Aarhus på tre journalister. Børneavisen har fået bevilget to mio. kr. i etableringsstøtte af Medienævnet.

Avisen sælges både i abonnement og i løssalg.

Børneavisen starter kort tid efter, at Berlingske Media valgte at lukke sin børneavis Kid News.

 

 


Frederik Gundorph Olesen ny kommerciel direktør på Børsen

05-06-2018

Afløser Allan Hansen, der er skiftet til Berlingske Media.

Den 41-årige cand. polit. Frederik Gundorph Olesen er udnævnt til ny kommerciel direktør på Børsen, skriver MediaWatch.

Han afløser Allan Hansen, der tidligere på året skiftede til Berlingske Media.

Den nye kommercielle direktør har været på Børsen i to omgange – senest siden 2015, hvor han bl.a. har været chef for abonnementssalg. Han har tidligere arbejdet for bl.a. TV3.

 

 


Fra Sjællandske Medier til North Medias ugeaviser

04-06-2018

Pia Walther Jensen kommerciel chef på Hovedstadens Mediehus.

Bladchef hos Sjællandske Medier Pia Walther Jensen er udnævnt til kommerciel chef i Hovedstadens Mediehus, der er en del af North Media Aviser.

Hun skal stå for udvikling af nye kommercielle nicheprodukter på print og net målrettet læserne i hovedstaden.

Pia Walther Jensen har været bladchef hos Sjællandske Medier i fem år og har tidligere været salgschef i Berlingske Medias daværende ugeavisforretning.


Ny chefredaktør for magasinet Historie

04-06-2018

Magnus Bergsten redaktør for alle Bonniers historiske titler. 

Den 53-årige Magnus Bergsten, 53 år, er udnævnt til ny chefredaktør for Bonniers Historie, der er Danmark og Nordens største historiemagasin, oplyser Bonniers Publications i en pressemeddelelse.

Magnus Bergsten fortsætter som chefredaktør for titlerne Populär Historia, Allt om Historia, Militär Historia og Släkthistoria, som Bonnier Publications købte af LRF Media i Sverige i 2016. I begyndelsen af året flyttede medarbejderne fra Malmø til Bonnier Publications hovedkontor i København.

Dermed kraft-samler Bonnier Publications alle sine historiske titler, som dog fortsætter med selvstændige redaktioner. Med 32 medarbejdere er der tale om det største, dedikerede team til formidling af historie i Norden. Derudover er der koblet et netværk af historikere, journalister og redaktører i hele Norden til produkterne.

Udover de fem magasiner udgiver Bonnier Publications specialudgaver og bøger indenfor området samt driver websites. Produkterne er tilgængelige i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Holland.

Magnus Bergsten erstatter Henrik Elling, der forlod magasinet tidligere i år for at stifte egen virksomhed.

 

 


17 mediepersoner nye i Kraks Blå Bog

04-06-2018

Ialt 173 nyoptagne i 2018-udgaven af Kraks Blå Bog.

Der er 17 personer fra medierne blandt de 173 optagne i den nye udgave af Kraks Blå Bog.

Blandt de nyoptagne er medlem af Danske Mediers bestyrelse adm. direktør Stine Carsten Kendal, Information, medlemmer af Danske Mediers redaktionelle udvalg chefredaktørerne Jakob Nielsen, Altinget, og Karen Bro, Ekstra Bladet samt medlem af Danske Mediers fagudvalg for specialmedier Nicolai Kampmann, Avisen.dk.

De øvrige nyoptagne med medietilknytning er; forskningschef Vibeke Borberg, DMJX, direktør Benny Damsgaard, Geelmuyden Kiese, journalist Cecilie Frøkjær-Jensen, journalist Anna Gaarslev, redaktør Jesper Termansen, og EU-Korrespondent Ole Vigant Ryborg, alle DR, redaktør Anne Sophia Mygind Hermansen og journalist Lars Nørgaard Pedersen, begge Berlingske, journalisterne Lars Olsen og Lotte Thorsen, Politiken, chefredaktør Steen Rosenbak, Jyllands-Posten og Finans, adm. direktør Kresten Schultz-Jørgensen, Oxymoron, samt journalist Abdel Aziz Mohmoud.


Kalender


Overrækkelse af Anders Bording-priserne 2018
08-06-2018
Årets Anders Bording-priser - medieprisen og journalistprisen - overrækkes ved en højtidelighed på Københavns Rådhus.
Læs mere


Mobile Life 2018
12-06-2018
De dugfriske resultater fra årets Mobile Life-undersøgelse præsenteres og Zetland-stifter Lea Korsgaard fortæller om hvordan man får danskerne til at betale for journalistik.
Læs mere


Online Video 2018
13-06-2018
Hvilke online video trends dominerer i 2018 og 2019?
Læs mere


The Cookie Pool Project
20-06-2018
Kom og hør om vores projekt med at udarbejde et samlet billede af, hvilke cookies der er på alle større danske annoncebærende sites og giv input til, hvad et sådan system ellers kunne indeholde. Projektet er et samarbejde med The Media Trust. Matt O'Niell og Chris Olson fra The Media Trust vil holde oplæg.
Læs mere


Pew Research: The U.S. Midterm Elections Approach
28-06-2018
Danske Medier og Pew Research Center inviterer til debatmøde om det amerikanske midtvejsvalg og mediernes rolle. Debatmødet holdes på engelsk.
Læs mere


Storytelling i en SoMe-tid
30-08-2018
Storytelling som loyalitetsskaber og driver for vækst: Hvilken forskel gør det at tale bevidst til både hjerte og hjerne?
Læs mere


Redaktørernes Døgn 2018
25-09-2018
Det årlige topmøde blandt redaktionelle chefer finder igen sted som en konference med aktuelle keynotes og sessioner om journalistik, ledelse og medier. Bemærk at konferencen er flyttet til 25. - 26. september
Læs mere


Ugeavisernes Efterårsseminar 2018
03-10-2018
De Lokale Ugeaviser og Danske Medier samler igen redaktionelle og kommercielle ledere fra alle landets lokale ugeaviser til Ugeavisernes Efterårsseminar onsdag 3. oktober 2018.
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk