Virksomheder dataansvarlige for deres Facebook-side

19-06-2018

 

Danske Medier overrasket over dom og over Datatilsynets udtalelse herom.

-Danske Medier finder det overraskende, at en dom fra EU-Domstolen statuerer, at en virksomhed kan blive dataansvarlig i forhold til persondata, som en administrator af en Facebook-side ikke har kontrol eller nærmere indsigt i andet end på aggregeret og anonymiseret form, siger digital chef i Danske Medier Allen Sørensen.

Dommen pålægger virksomheder og myndigheder, som administrerer en Facebook-side et fælles datansvar sammen med Facebook i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, der er indsamlet ved besøg på siden.

Det kræver, at Facebook medvirker til en løsning i forhold til at indgå en aftale med den enkelte virksomhed. Danske Medier har derfor rettet henvendelse til Facebook for at få afklaret, hvordan Facebook stiller sig, og hvordan det i givet fald kan læses rent praktisk.

Datatilsynet har offentliggjort en udtalelse om fortolkningen af dommen.

-Udtalelsen og dommen rejser en række spørgsmål, og Danske Medier vil snarest tage kontakt til Datatilsynet for at komme i dialog om disse spørgsmål, så der er klare linjer for, hvordan dommen skal forstås hos de enkelte virksomheder, og hvilken rolle virksomheden får i forhold til Facebook, siger Allan Sørensen.

Danske Medier anbefaler i en orientering sine medlemmer til at overveje, hvorvidt de ønsker at påtage sig et fælles dataansvar med Facebook for indsamling af personoplysninger på fansiden, og foreningen vil – når der foreligger en afklaring i forhold til Datatilsynet, orientere medlemmerne nærmere.


EU-legat til Danwatch til undersøgende journalistik

19-06-2018

Samarbejder med journalistnetværket Organised Crime and Corruption Reporting Project.

Danwatch er tildelt et legat på 41.000 Euro (godt 300.000 kr.) til at finansiere undersøgende journalistiske samarbejder på tværs af landegrænserne i Europa.

63 projekter havde søgt legaterne, og Danwatch er blandt de 12, der blev udvalgt af en jury, der bla. består af chefredaktør Christian Jensen, Politiken.

Danwatch modtager støtten til et journalistisk projekt-samarbejde med journalistnetværket Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

-De journalistiske samarbejder på tværs af landegrænserne ligger helt i kernen af vores journalistiske tilgang, fordi det giver os mulighed for at grave dybere i globale problemstillinger, og fordi vores journalistik når bredere ud, siger Jesper Nymark, direktør i Danwatch i en pressemeddelelse.

De 12 projekter fik i alt 315.000 Euro. (1,6 mio. kr.)

Læs pressemeddelelse fra International Press Institute om legaterne.


Færre bruger sociale medier som nyhedskilde

15-06-2018

Reuters Institute offentliggør rapport om brug af online nyheder i 37 lande.

Stadig færre får nyheder via sociale medier efter en årrække med vækst, viser Reuters Institutes digitale rapport for 2018, der blev offentliggjort torsdag.

Det er især brugen af Facebook, der er på retur i mange lande.

Rapporten har undersøgt 74.000 borgere fra 37 landes nyhedsforbrug, og det fremgår heraf, at 34 pct. af danskerne sidste år fik nyheder fra Facebook hver uge. Det er et fald på fem procentpoint. Kun USA har oplevet et større fald med ni procentpoint til 39 pct.

Brugen af de sociale medier under et i Danmark er faldet med otte pct.

Undersøgelsen ser også på borgernes villighed til at betale for online nyheder, og her noteres det, at der er sket en markant stigning i betalingsvilligheden i Norge, Sverige og Finland på mellem fire og seks procentpoint, mens antal, der betaler for onlinenyheder i Danmark, er stagneret.

Læs rapporten.

 


Kraka-undersøgelse: Traditionelle medier har høj grad af troværdighed

15-06-2018

Danske medier er internationalt set mindre polariserede.

Danskerne finder i høj grad de traditionelle medier troværdige og opfatter de sociale medier som mindre troværdige, viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for tænketanken Kraka og Deloitte, og som blev offentliggjort på Folkemødet på Bornholm.

På en skala med otte som udtryk for højest troværdighed scorer print, tv og radio blandt brugerne af disse medier over syv, mens de sociale medier noteres til godt fem. Højest troværdighed har print.

Analysen viser, at selv om forbruget af traditionelle nyhedskilder som aviser og tv er faldet over de seneste år, får størstedelen af danskerne fortsat primært deres nyheder gennem traditionelle, journalistisk behandlede nyhedskilder.

Rapporten beskriver det som bekymrende, at 12 pct. af danskerne har sociale medier som primær nyhedskilde, og at disse i højere grad end andre stoler på de sociale medier. Det er især bekymrende, fordi denne gruppe består af unge, som har sværere ved at vurdere troværdigheden af en nyhed.

Det fremgår også, at selv om der er forskel på, hvilke nyhedskilder folk benytter på tværs af partifarver, har Danmark internationalt set et mediebillede med lav polariseringsgrad.

 

 


Tæt på afgørelse om bred eller smal medieaftale

19-06-2018

Tre partier har forladt medieforhandlinger – uklart om S og SF fortsat er med.

Forhandlingerne om en ny medieaftale er gået ind i en afgørende fase, efter at kulturminister Mette Bock mandag stillede partierne et ultimatum, som de skulle svare på senest tirsdag kl. 18.00.

Partierne skulle sige ja til den økonomiske ramme for et medieforlig for fortsat at kunne være med i forhandlingerne.

Det fik Radikale, Enhedslisten og Alternativet til i en fælles pressemeddelelse at meddele, at de ikke kunne tilslutte sig rammen.

-Vores partier har hele tiden ønsket en bred medieaftale og forhandler gerne videre. Men vi er også enige om, at svaret på presset fra internationale mediegiganter og fake news ikke er en forringelse af et dansksproget og danskproduceret public service-udbud. Derfor siger vi nej til ministerens ultimatum, men er naturligvis fortsat klar til at afsøge muligheden for en bred og fremadrettet aftale, der forholder sig til de store udfordringer, Danmark står overfor på medieområdet, siger de tre partier.

Der kom ikke nogen tilbagemelding fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Socialdemokratiets medieordfører Mogens Jensen sagde tirsdag, at partiet fører parallelle forhandlinger med finansminister Kristian Jensen, og SFs formand Pia Olsen Dyhr siger, at partiet ikke vil acceptere en sådan form for revolverpolitik, og at regeringen så må smide partiet ud, hvis det er det, de vil.

Ritzau skrev tirsdag aften, at kulturministeren ingen kommentar har til de svar, der er indløbet.

Der er aftalt forhandlinger onsdag, torsdag og fredag i Kulturministeriet.

Ifølge MediaWatch har regeringen stillet følgende tre krav til de videre forhandlinger:

  • Streamingtjenester skal investere to pct. af deres danske omsætning i nyt dansksproget indhold
  • Der udover de 220 mio. kr., der i forligsperioden er afsat til public service-puljen, også afsættes 380 mio. kr., som DR også vil kunne søge til produktioner, der ikke samtidig må finansieres af licensmidler
  • At 40 pct. af statens aktier i TV 2 skal sælges.

Budes omdeling af pakker omfattet af overenskomst

18-06-2018

DMA får medhold af faglig voldgift i sag om dækningsområde for overenskomst.

Bude omfattet af overenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og fagforbundet 3F må gerne omdele pakker – samtidig med at de omdeler aviser, blade og bøger.

Det fastslår to nuværende højesteretsdommere og en tidligere højesteretspræsident i en afgørelse i en faglig voldgiftssag.

Sagen startede i 2015, da Dansk Avis Omdeling A/S meddelte, at de startede med at dele pakker ud over hele landet 365 dage om året. Pressemeddelelsen fik 3F til at reagere, da det var forbundets opfattelse, at omdeling af pakker ikke lå inden for dækningsområdet af den overenskomst, der var indgået mellem DMA og 3F for avisbude i provinsen.

Da DMA og 3F efter en række møder ikke kunne nå til enighed, blev sagen indbragt for en faglig voldgift, der mandag kom med en kendelse, der fastslog, at omdelingen af pakker er inden for overenskomstens dækningsområde.

-Der er ikke grundlag for en forståelse, hvorefter det kun er distribution af pakker med bøger købt over internettet, der er forudset og forudsat dækket af overenskomsten. Opmændene finder således, at distribution af pakker med andre produkter, der har en størrelse, vægt og format, der gør udbringning ved bude mulig, er omfattet af overenskomsten, når distributionen forestås af medlemmer af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, der også distribuerer aviser, magasiner og andre medieprodukter, hedder det i kendelsen.


Konkurrencerådet anmelder Mediacenter Danmark og MPE Distribution til politiet

15-06-2018

Konkurrenceankenævnet finder, at distributionsselskaberne brød konkurrenceloven.

Det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution aftalte, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder, fastslår Konkurrenceankenævnet, der dermed stadfæster en afgørelse fra Konkurrencerådet. Rådet har derfor anmeldt sagen til politiet, oplyser det i en pressemeddelelse.

De to selskaber samarbejdede om indkøb og videresalg af distribution af adresseløse forsendelser. I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at deres aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Samarbejdet foregik ved, at mediebureauerne indkøbte distribution af adresseløse forsendelser hos Post Nord, hvorefter de solgte distributionsydelsen videre til kunderne, for eksempel detailbutikker.

Konkurrencerådet har besluttet at sende sagen videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet til strafferetlig vurdering.

JP/Politikens Hus, der ejer Mediacenter Danmark, meddelte i februar 2018, at virksomheden ville blive lukket.

Økonomidirektør Henrik Schjerbeck, JP/Politikens Hus, der har været bestyrelsesformand i Mediacenter Danmark, siger i en udtalelse til MediaWatch:

-Afgørelsen er udtryk for, at Konkurrencerådet ikke har formået at sætte sig ind i, hvordan markedet for adresseløse forsendelser fungerer. Blandt andet er det direkte forkert, når styrelsen fastholder, at de to virksomheder havde et fællesindkøb gennem Post Nord. Det var alene Mediacenter Danmark, der havde en indkøbsaftale med Post Nord. Der var således tale om et salgssamarbejde, der sikrede kunderne lavere priser.

 

 

 

 

 

 

 

 


Følg Danske Medier på LinkedIn og Twitter

31-08-2017

Danske Medier er også aktiv på sociale medier med de nyeste mediebegivenheder, trends, nøgletal, events og holdninger fra foreningen. Danske Mediers LinkedIn-profil kan findes her, og Twitter-profil kan findes her.


Mere samarbejde og mere publicisme, tak!

20-06-2018

 

Christina Blaagaard kæmper for publicisme – nu også som nyt medlem af Danske Mediers bestyrelse

Af Anders Krarup 

Hvad laver en cand.mag. i historie hos Mediehuset Ingeniøren?

Hun er naturligvis administrerende direktør!

Christina Blaagaard, 43, er nemlig ikke ’kun’ magister, men også master i journalistik fra University of London og – nok så vigtigt – så har hun arbejdet med digital udvikling lige fra sit første journalistiske job som reporter på Newspaq i 2000. Administrerende direktør blev hun i april 2017 – og det er godt:

– Det er som ananas i egen juice – på den gode måde – at arbejde med digitale medier i Mediehuset Ingeniøren. De ansatte har en dyb forståelse for teknologi, så emnefeltet og arbejdet hænger rigtig fornuftigt sammen.

Sådan karakteriserer Christina Blaagaard sin arbejdsplads i kort form. Til den lidt længere udgave hører, at ingeniører også er et ’dejligt kritisk publikum’.

– Det er ret fascinerende. Vores kernelæsere, ingeniører og it-folk, er både kritiske og meget bidragende og deltagende. Vi kalder dem teknologiens specialister, og de holder den faglige fane meget højt. Hvis vi skriver noget forkert, er de superkritiske, men det bliver aldrig personligt. De skyder helt konsekvent efter bolden, aldrig efter manden, siger Christina Blaagaard og nævner et eksempel:

– Da ubådssagen var i sin allerførste fase, gik diskussionen på, hvad der rent teknisk kunne lade sig gøre og ikke lade sig gøre – Peter Madsen havde jo været blogger på ing.dk. Men da sagen blev oprullet, så stoppede diskussionen fuldstændig. Det var ikke dét, læserne interesserede sig for og ønskede at beskæftige sig med.

Christina Blaagaard er netop valgt ind i Danske Mediers bestyrelse. Hun kommer med en bred faglig ballast i tanken. Siden Newspaq, hvor hun sluttede som redaktør, har hun været redaktør og digital udviklingschef på Berlingske.dk, digital direktør på Benjamin Media og medlem af koncerndirektionen i Bonnier Publications med ansvar for udvikling og digital forretning.

Samarbejde

Som topchef for et mellemstort medie har Christina Blaagaard et stort ønske med ind i arbejdet i bestyrelsen:

– Der er rigtig mange ting, vi burde samarbejde om i branchen. Det kunne være herligt, hvis vi havde fælles fodslag i medieforhandlingerne – og jeg tror, at det kommer lidt nemmere fra de små og mellemstore end fra de helt store. Der er rigtig mange ting, vi allerede burde have et samarbejde om, siger hun og nævner – som eksempler – GDPR og adtech:

– Mediebureauerne har historisk haft mere data på vores brugere, end vi selv har. Det ville være sundt, hvis vi kunne flytte den magtbalance. 

Danske Mediers nyvalgte formand, Jesper Rosener, erklærede i maj, at foreningen vil arbejde for et fælles mediepolitisk grundlag for alle medlemsgrupper – også omkring mediestøtte – når de igangværende medieforhandlinger er afsluttet. Det er Christina Blaagaard helt enig i.

Publicisme

– Jeg har en meget klar position: Jeg vil gerne have publicisme ind i diskussionen. I dag taler vi kun om public service eller private medier, men ikke om publicisme. Det er ikke en diskussion, vi kan overlade til politikerne – den må vi selv tage: Er vi en publicistisk organisation eller en medieorganisation. Hvis vi stod klart på en position, så ville det også stå klarere for politikerne, at det må handle om at støtte virksomheder, hvis primære eksistensformål er at bedrive uafhængig samfundsoplysende journalistik på et tilstræbt objektivt grundlag, siger Blaagaard.

Hun er samtidig kritisk over for tanken om, at kriterierne for mediestøtte kan inddrage ejerskabet. Det kan ramme Ingeniøren – men det handler ikke om mediehuset, men netop om publicisme:

– Hvis du rammer nogle på ejerskabet, så vil de store mediehuse, fordi de laver omnibusmedier, også kunne søge støtte til nichemedier – fx tech-medier, som går i direkte konkurrence med os, siger Christina Blaagaard, som netop i år har lanceret to nye nichemedier, GridTech og DataTech, som begge har fokus på de professionelle brugere.

– Konsolidering kan være nødvendig, men vi skal overveje, om det er sundt for pluralismen. Der er nogle fordele ved, at de mindre aktører kan eksperimentere og udvikle hurtigere og mere agilt end de store. De har nok flere kræfter, men de har også flere processer.

Der diskuteres også medier i hjemmet på Strandboulevarden på Østerbro. Christinas fulde efternavn er Blaagaard Collignon – og ja, det er bogaktuelle Pierre, der er husbond og også far til datteren på fem. Det er også forklaringen på, at det foretrukne feriemål er Frankrig – og at Christina Blaagaard klart betoner, at journalistik skal udøves med kritisk, tilstræbt objektivitet. Dén har de klaret af derhjemme.

 

 


Der Nordschleswiger lukker som trykt dagblad senest i 2021

19-06-2018

Erstattes af onlineavis og trykt månedsmagasin.

Det tyske mindretals dagblad Der Nordschleswiger stopper senest i februar 2021 med at udkomme som papiravis, oplyser avisen tirsdag.

Den trykte avis erstattes af en daglig onlineavis og et trykt månedsmagasin, har ledelsen for det tyske mindretal i Danmark besluttet.

Det er et faldende oplagstal, der gør, at det ikke længere er rentabelt at udgive Der Nordschleswiger som papiravis. Avisens chefredaktør Gwyn Nissen oplyser, at oplaget aktuelt er 1.500.

Det nye månedsmagasin ventes at få et oplag på 4.000-5.000.

Avisen fik i forbindelse med finansloven for 2018 et tilskud på 1,7 mio. kr. årligt med henblik på elektronisk formidling til det tyske mindretal. Også i 2019 får avisen 1,7 mio. kr. , og beløbet stiger til 2,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Desuden modtager avisen 3,1 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.

Det tyske mindretalsavis blev startet umiddelbart efter anden verdenskrig –først som ugeavis og siden 1951 som dagblad.


FM-radio slukkes tidligst i 2023

15-06-2018

Kulturministeren i samråd om FM-stop i Folketingets transportudvalg.

Kulturminister Mette Bock er klar til at udskyde tidspunktet for slukning af FM til 2023, sagde hun i et samråd med Folketingets transport-, bygge- og boligudvalg mandag.

Samrådet var ønsket af den socialdemokratiske trafikordfører Rasmus Prehn, der frygter, at en lukning af FM-nettet vil betyde, at mange trafikanter vil miste muligheden for at modtage trafikmeldinger, ligesom det vil påføre de fleste bilister ekstraudgifter til at installere DAB+-udstyr.

Regeringen foreslår i sit medieudspil, at FM-nettet lukkes i 2021, men de foreløbige meldinger fra medieordførerne viser, at der ikke er flertal herfor.

Mette Bock åbnede i samrådet for, at hun i medieforhandlingerne vil drøfte, hvornår det rigtige tidspunkt for lukke FM-båndet er.

Hun lagde vægt på, at både producenter og forbrugere i god tid ved, hvilket tidspunkt den fulde overgang til digital radio sker.

Se samrådet.

 

 


Ritzaus Bureau fusionerer Ritzau Finans A/S og Ritzau Fokus A/S ind i moderselskabet

15-06-2018

Sammenlægninger fører til chefrokade på nyhedsbureauet.

Ritzaus Bureau fusionerer datterselskaberne Ritzau Finans A/S og Ritzau Fokus A/S ind i moderselskabet og gennemfører samtidig en chefrokade i bureauet, oplyser Ritzau i en pressemeddelelse.

Ritzau Finans A/S var i forvejen et salgsselskab uden ansatte, mens Ritzau Fokus A/S, der leverer journalistiske specialtjenester, har to redaktioner, som nu overføres til Ritzaus Bureau.

Sammenlægningerne sker for at forenkle administrationen og udnytte nogle synergier i både produktion og salg.

Som følge af fusionen stopper Anders Lind Jørgensen som administrerende direktør for Ritzau Fokus A/S. I stedet er redaktionschef Line Jakobsen udnævnt til direktør for forretningsområdet. Anders Lind Jørgensen overtog tidligere på året jobbet som kommerciel direktør i Ritzaus Bureau efter Sten Blindkilde, der nu er redaktør i Ritzau Finans med base i Mexico, hvorfra han dækker det amerikanske finansmarked.

Søren Funch, der også er bureauets nyhedschef, fortsætter som direktør for forretningsområdet Ritzau Finans.

Line Jakobsen har siden 2014 været redaktionschef for PLUS-redaktionen, der leverer formaterede artikler til aviser. Hendes ansvarsområde udvides nu med et selvstændigt forretningsområde, der i høj grad leverer til de samme kunder.


Brug af nyhedsindhold på mobilen i voldsom vækst

15-06-2018

Rapporten mobile life 2018 offentliggjort.

Der er sket en markant vækst i danskernes brug af nyhedsindhold på smartphone, viser rapporten Mobile Life, som er udarbejdet af Danske Medier Research, Kreativitet & Kommunikation samt KANTAR Gallup, oplyser organisationerne i en pressemeddelelse.

Et mobilt døgn for en dansker består anno 2018 af 33 minutters sociale medier, 32 minutters radio/musik, og 26 minutters tv/video og 17 minutters nyheder. I alt ca. 1 time og 45 minutters medieforbrug alene via smartphone. Den største stigning fra 2017 til 2018 er forbruget af nyhedsindhold – hvor danskerne næsten har fordoblet deres forbrug på bare ét år.

Væksten i læsning af nyheder via smartphonen skyldes ikke alene, at der læses længere tid på en læsedag, men flere af danskerne læser også hyppigere nyheder via deres smartphone. Antallet af dage om året er steget med 28 pct. siden 2017, hvilket dog ikke betyder, at danskerne har sænket antallet af dage, de læser nyheder via andre devices. Tablet til nyhedsindhold er ligeledes steget, mens computeren forbliver på samme niveau. Man må dog forvente, at tiden på de øvrige devices på sigt vil falde, hvis forbruget på smartphone fortsat stiger.

KANTAR Gallup har spurgt danskerne, hvilken app. de nødigst vil undvære. Det er stadig Mobile Pay, som er sværest at undvære, men blandt de unge 15-29 årige er det Facebook Messenger, der indtager førstepladsen.

For tablet er det delvist et andet repertoire af apps, danskerne helst vil have adgang til. Facebook optræder stadig – og som nummer 1 – men ellers er det langt flere video/streaming apps i toppen af listen, som f.eks. Netflix, samt en række praktiske administrative apps, som f.eks. e-boks.

 


Tilmelding åben til Redaktørernes Døgn 2018

18-06-2018

Årets tema er KONTAKT– konferencen holdes 25.-26. september i Svendborg.

KONTAKT bliver temaet for Redaktørernes Døgn 2018 – og konferencen behandler kontakt først og fremmest til brugerne, unge som gamle, borgere og beslutningstagere – men også kollegial kontakt på tværs i branchen, til medarbejdere, kilder, sponsorer, annoncører og leverandører.

Redaktørernes Døgn har holdt flyttedag fra maj til 25.-26. september, og konferencen rummer mange oplæg organiseret som keynotes, paneldebat, taler og talkshops- og som noget nyt bliver programmet i år udvidet til om eftermiddagen at foregå i tre spor under temaerne fremtiden, forretningen og forskningen.

Rammen om konferencen er fortsat Hotel Svendborg.

Blandt oplægsholderne er kulturminister Mette Bock, der kommer med et oplæg, men også har sat tid af til at lytte til deltagerne, så hun kan få input til det videre politiske arbejde med hjem. Hun kommer til konferencen formentlig med en ny medieaftale.

Der er allerede en række oplægsholdere på plads. Se www.rd.danskemedier.dk

Nyt er det også, at deltagerne inden middagen vil møde en ægte dansk rockmusiker, som med guitaren på skødet lærer fra sig om Rock’n Roll Leadership, og på andendagen vil deltagerne kl. 07.30 få en guidet tur rundt i Svendborg med teaterchef for Mungo Park Lasse Bo Handberg, som samtidig vil give sit syn på mediedanmark set fra provinsen.

Ved tilmelding senest 4. september er prisen for deltagelse med overnatning 5.750 kr. (ekskl. moms) og 5.050 kr. uden overnatning (ekskl. moms). Efter 4. september er priserne 6.350 kr. og 5.350 kr.

BEMÆRK priserne på tilmeldingsskemaet er inkl. moms.

Tilmelding her.


Anders Bording-priserne til Danwatch, Ingeniøren og Videnskab.dk

15-06-2018

Årets specialmediepriser uddelt på Københavns Rådhus.

Danwatch, Ingeniøren og Videnskab.dk modtog årets tre Anders-Bording-priser på Købehavns Rådhus.

Bording-priserne er Danske Mediers hæderspriser til specialmedier.

Medieprisen gik til Danwatch for at have skabt et uafhængigt, undersøgende medie med fokus på ansvar i den globaliserede økonomi og for at have vist nye veje for, hvordan journalistik kan finansieres og skabes i samarbejde med andre medier. De øvrige nominerede til medieprisen var Fagbladet FOA og Mediehuset Ingeniørens Tech Relations.

Journalistprisen tilfaldt Steffen McGhie og Magnus Bredsdorff, Ingeniøren, for at sætte national dagsorden med fremragende undersøgende journalistik om det stærkt forsinkede og fordyrede signalprojekt til danske jernbaner. De øvrige nominerede til journalistprisen var Ronja Pilgaard, Kommunen.dk, for en artikelserie om Tvind, og Karsten Østergaard og David Rebouth, Fagbladet 3F, for artikler om Storstrømsbroen.

Der blev desuden uddelt en særpris til Videnskab.dk for mediets evne til at få unge til at interessere sig for forskning og for gennem ti år at have bidraget til at højne niveauet for videnskabsjournalistik i Danmark.

Priserne blev overrakt af formanden for Bording-komiteen, debatredaktør Pierre Collignon, Berlingske Media.

Se præsentationen fra overrækkelsen.


Søren Vitfell Keller direktør for Børsen Associated Media

19-06-2018

 

Fra medicinalgrossist til medievirksomhed.

Den 40-årige cand. merc. jur. Søren Vitfell Keller tiltræder 1. juli som administrerende direktør for Børsen Associated Media, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Børsens Associated Media udgiver nyhedsmediet Dagens Medicin, nyhedsbrevene Dagens Pharma og Kommunal Sundhed, og det kliniske opslagsværk Praktisk Medicin, og som desuden arrangerer sundhedsfaglige konferencer og undervisning.

Søren Vitfell Keller, som kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Nomeco, Danmarks største medicinalgrossist og har tidligere bestridt lederstillinger hos bl.a. biotekvirksomhederne Zealand Pharma og norske Bionor Pharma ASA.


Jens Bruun afløser Jørgen Ejbøl som formand for SermitsiaqAG

19-06-2018

Formandsskiftet sker på generalforsamling i februar 2019.

Den tidligere direktør på Jyllands-Posten og medlem af direktionen i JP/Politikens Hus, Jens Bruun, bliver ny bestyrelsesformand for det grønlandske mediehus SermitsiaqAG.

Han afløser Jørgen Ejbøl, der fratræder, fordi han falder for aldersgrænsen på 70 år.

Skiftet sker på generalforsamlingen i mediehuset i februar 2019.

Samtidig indtræder Ulla Lynge i bestyrelsen for mediehuset Sermitsiaq.AG. Hun har bestridt en række vigtige topjob og tillidsposter i Grønland gennem årene. Hun er i dag medlem af blandt andet bestyrelsen for Nuuk City Development og næstformand i Grønlands Økonomiske Råd. Hun har tidligere været direktør for Sermersooq Business Council og tiltræder til august som sekretariatschef i CSR Greenland.

 


Kalender


The Cookie Pool Project

Kom og hør om vores projekt med at udarbejde et samlet billede af hvilke cookies, der er på alle større danske annoncebærende sites og giv input til, hvad et sådan system ellers kunne indeholde. Projektet er et samarbejde med The Media Trust. Matt O'Niell og Chris Olson fra The Media Trust vil holde oplæg.
Læs mere


Pew Research: The U.S. Midterm Elections Approach

Danske Medier og Pew Research Center inviterer til debatmøde om det amerikanske midtvejsvalg og mediernes rolle. Debatmødet holdes på engelsk.
Læs mere


Storytelling i en SoMe-tid

Storytelling som loyalitetsskaber og driver for vækst: Hvilken forskel gør det at tale bevidst til både hjerte og hjerne?
Læs mere


Redaktørernes Døgn 2018

Det årlige topmøde blandt redaktionelle chefer finder igen sted som en konference med aktuelle keynotes og sessioner om journalistik, ledelse og medier. Bemærk at konferencen er flyttet til 25. - 26. september
Læs mere


Ugeavisernes Efterårsseminar 2018

De Lokale Ugeaviser og Danske Medier samler igen redaktionelle og kommercielle ledere fra alle landets lokale ugeaviser til Ugeavisernes Efterårsseminar onsdag 3. oktober 2018.
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk