To journalister fra Reuters idømt syv års fængsel i Myanmar

04-09-2018

Kraftige protester fra bl.a. Danmark og EU.

To journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters er hver idømt syv års fængsel ved en domstol i Myanmar for brud på landets love om statshemmeligheder.

Dommen har ført til kraftige reaktioner fra bl.a. EUs udenrigstjeneste, USA og Storbritanniens ambassadører i Myanmar.

Fra Danmark opfordrer udenrigsminister Anders Samuelsen regeringen i Myanmar til ødeblikkeligt at løslade de to journalister og frafalde anklagerne mod dem.

-Pressefriheden er en hjørnesten i et demokrati og skal altid beskyttes, skriver udenrigsministeren på twitter.

Danske Medier skrevpå twitter, at ”angrebet på den frie presse ved fængslingen af Wa Lone og Kyaw Soo Oo prompte bør fordømmes af regeringen og af alle.”


Nyhedsbureauer: Google og Facebook ”plyndrer” nyheder uden at betale

04-09-2018

Fælles erklæring fra 20 nyhedsbureauer blandt andre Ritzau.

20 europæiske nyhedsbureauer finder, at Google og Facebook ”plyndrer” deres nyheder uden at betale, skriver de i en erklæring, der bl.a. er underskrevet af store bureauer som det franske AFP, tyske dpa og Storbritanniens Press Association – samt de fire nordiske nyhedsbureauer Ritzau, TT, NTB og FNB, skriver Ritzau.

Nyhedsbureauerne ønsker, at de to tech-giganter deler en større del af deres overskud med medierne, og de opfordrer EU-Parlamentet til ved den forestående ændring af ophavsretslovgivningen at sikre, at der bliver rettet op på ubalancen.

I erklæringen hedder det, at Facebook sidste år havde en indtjening på 34 mia. euro (253 mia. kr.) på områderne nyheder, pressefoto og video, mens Google tjente 12,7 mia. dollar (82 mia. kr.) på et salg for 110 mia. dollar (709 mia. kr.).


Tid til at søge redaktionel produktionsstøtte for 2019

04-09-2018

Ansøgningsfrist 1. oktober kl. 12.00.

Der er nu åbnet for at søge om redaktionel produktionsstøtte for trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier for 2019.

Støtte for 2019 uddeles efter de samme kriterier som for 2018. De ændringer i mediestøtten, der er en del af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, træder først i kraft fra 2020 under forudsætning af, at loven herom vedtages i Folketinget inden.

Medier, der får redaktionel produktionsstøtte i 2018, skal ikke søge igen, men alene indberette de redaktionelle omkostninger. De skal kun ansøge, hvis de i dag alene er omfattet af hovedordningen, men fra 2019 ønsker at få del i enten supplementsordningen for landsdækkende trykte medier eller supplementsordningen for fritstående netmedier.

Medier, der ikke får støtte i år, skal udfylde et ansøgningsskema.

Læs mere herom.

Ansøgninger og indberetninger om redaktionelle omkostninger skal være indsendt senest 1. oktober kl. 12.00. Der gives ikke dispensation fra tidsfristen, har Medienævnet besluttet-

 

 


Redaktørernes døgn 25.-26. september

20-06-2018

Det årlige topmøde blandt redaktionelle chefer finder igen sted som en konference med aktuelle keynotes og sessioner om journalistik, ledelse og medier. Se programmet og tilmeld dig her. Du kan læse mere om konferencen på eventsitet her.


Afstemning i EU af stor betydning for fremtidens mediemarked.

07-09-2018

Anbefaling til at stemme ja til udgiveres rettigheder i nyt ophavsretsdirektiv.

En afstemning onsdag i Europa-Parlamentet vil have stor betydning for, hvordan fremtidens digitale mediemarked udvikler sig.

Parlamentet skal stemme om forslaget til nyt ophavsretsdirektiv for det digitale indre marked.

Her er det især artikel 11, der handler om udgiveres rettigheder, som er helt afgørende for mediernes fremtidige muligheder for at råde over deres eget indhold på nettet – og dermed skabe den finansiering, der skal til for at skabe redaktionelt indhold af høj kvalitet.

Efter langvarige forhandlinger er Ministerrådet nået frem til et kompromis, der ikke blot beskytter mod udnyttelse af større dele af artiklerne, men også af korte uddrag, medmindre disse er ubetydelige.

Netop den rettighedsmæssige beskyttelse af de korte uddrag er fundamental, da mange onlinetjenester – bl.a. også udbudt af de store tech-giganter – bygger deres forretning på at bruge korte uddrag af mediernes indhold og dermed skabe et nyhedsoverblik, som brugere ofte oplever som tilstrækkeligt og dermed fravælger de originale artikler.

Det er et generelt princip, at det kræver tilladelse/betaling at udnytte andres indhold, og udnyttelse uden tilladelse af selv ubetydelige dele af artikler kan være ødelæggende for udgiverne i den digitale verden.

Dermed går de medier, som har finansieret og produceret indholdet glip af indtægter fra brugerne – og  oveni, at de ikke får betaling for indholdet. Mange af de online-tjenester, som snylter på mediernes indhold, er samtidig reklamefinansierede – og dermed er de også med til at gøre det vanskeligere for medierne at få annonceindtægter.

Forslaget var til afstemning i EU-Parlamentet før sommerferien, hvor et knebent flertal – 318 ud af 627 afviste forslaget, som efter fornyet debat skal til endelig afstemning onsdag.

Der har i diskussionen været fremført argumenter både for og imod.

Afvejningen bør imidlertid af ovennævnte grunde falde ud til fordel for et ja til artikel 11, og Danske Medier skal derfor anbefale, at danske EU-parlamentarikere støtter bestemmelsen om udgivers rettigheder.

Med et ja yder de et bidrag til at skabe grundlaget for, at der i en digital verden kan produceres grundigt researchet kvalitetsjournalistik som modsvar til fake news og andet uredigeret indhold på de sociale medier.

Et nej vil efter Danske Mediers og de europæiske medieorganisationers overbevisning svække journalistikken og den frie uafhængige presse, og det kan blive et demokratisk problem.

Det er derfor en afstemning, som ikke blot har betydning for medier og journalister – men også  for det europæiske demokrati.

Det er et vigtigt valg, politikerne skal træffe. Danske Mediers anbefaling er – stem ja.

 

 

 

 

 

 


Dansk Folkeparti: DR skal ikke bringe nyhedsartikler og analyser på nettet

06-09-2018

Forhandlinger om DRs public service-kontrakt fortsætter fredag.

DR skal fremover alene vise lyd og billeder samt telegrammer fra Ritzau på sin hjemmeside, dr.dk, siger Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus til Berlingskes nyhedssite b.dk.

Partiets forslag indgår i forhandlingerne mellem partierne bag medieaftalen om en ny public service-kontrakt for DR.

-DR skal ikke skrive nyhedsartikler, politiske analyser eller producere magasinlignende tillæg til dr.dk. Vi mener, at der skal være plads til både de private publicistiske medier – både de landsdækkende, regionale og lokale medier – og public service-medier som DR og TV 2, siger Morten Marinus.

Adm. direktør i Danske Medier Morten Langager siger til Berlingske, at der ikke er tvivl om, at DR og TV 2s regionale stationers hjemmesider er ødelæggende for de private medier, som i øjeblikket er ved at overgå til betaling for indholdet på deres hjemmesider.

-Hvis borgerne får det samme indhold hos public service-medierne gratis, så bliver det svært at få betaling for indholdet. Det vil på længere sigt være et stort demokratisk problem. Det danske mediebillede står sig bedst bed en stor grad af mangfoldighed.

Forhandlingerne om public service-kontrakten fortsætter fredag. Kontrakten skal beskrive, hvilke opgaver DR skal opfylde. Forhandlingerne ventes afsluttet inden for den kommende uge.

 

 

https://www.b.dk/kultur/dansk-folkeparti-vil-begraense-drs-aktiviteter-paa-nettet-ikke-flere-nyhedsartikler


Public Relations Branchen en del af Kreativitet & Kommunikation

06-09-2018

Fælles interesser gør tiden moden til fusion.

Foreningen Public Relations Branchen bliver 1. januar 2019 en del af brancheorganisationen Kreativitet & Kommunikation, oplyser de to foreninger.

Fusionen begrundes med, at i takt med at de faglige skel mellem kommunikation, reklame og interessevaretagelse bryder grænser, at de fælles interesser vokset, og det gør tiden moden til sammenslutningen, siger formand for Public Relations Branchen Kresten Schultz Jørgensen.

Public Service Branchen er stiftet i 1988 og repræsenterer danske rådgivningsvirksomheder, der arbejder med public relations og public affairs, Der oprettes ved fusionen et fagudvalg i Kreativitet & Kommunikation, der skal varetage særinteresser for public service branchen.


Radio24syv vil have EU til at stoppe udflytning

04-09-2018

Krav om udflytning i strid med EUs regler om statsstøtte, siger advokat.

Beslutningen i medieaftalen om, at Radio24syv fremover skal have hovedsæde vest for Storebælt, er ifølge radiostationens advokat i strid med EUs statsstøtteregler, skriver Politiken.

Advokat ;orten Stadil fra Bruun & Hjejle har sendt en otte sider lang skrivelse til EU-Kommissionens generaldirektorat for konkurrence, hvor han opfordrer EU til at gribe ind overfor udflytningskravet.

Han skriver, at kravet om, at radioen skal ligge vest for Storebælt vil ”resultere i dårligere kvalitet af den service, der leveres på FM4-båndet og til højere omkostninger”. Han fremhæver samtidig, at kravet er diskriminerende, fordi det favoriserer bydere på radioopgaven, der bor vest for Storebælt.

Radio24syvs koncession på at sende på FM4-frekvensen udløber i 2019, hvorefter det skal i udbud.

 


Bonnier køber sundhedsportalen Netdoktor

04-09-2018

Rikke Esbjerg fortsætter som adm. direktør og chefredaktør.

Bonnier har købt netportalen Netdoktor.dk, der indtil 1. januar 2016 var ejet af Berlingske Media, og siden da af adm. direktør Rikke Esbjerg og to investorer, oplyser Bonnier i en pressemeddelelse.

Direktør for Healthcare og Pharma hos Bonnier Frederik Andersson siger, at erhvervelsen af Netdoktor i Danmark er et vigtigt skridt i koncernens strategi og at udvide sin position inden for digitale udgivelser om sundhed.

Netdoktor.dk informerer om sundhed og sygdom, og Bonnier oplyser, at Netdoktor.dk har to mio. besøgende om måneden.

Rikke Esbjerg fortsætter som adm. direktør og chefredaktør for Netdoktor Media.

Hun siger, at handlen gør Netdoktor i stand til at sætte yderligere tempo på sin udvikling og gør det muligt at nå nye målgrupper.

Bonnier udgiver i Danmark i forvejen bl.a. Dagens Medicin – samt dagbladet Børsen og magasiner fra Bonnier

 

 


Finans lancerer daglig e-avis

04-09-2018

Avisen bliver tilgængelig både via app og web for alle abonnenter på Finans.

Erhvervsmediet Finans, der udgives af JP-Politikens Hus, lancerer en ny e-avis, skriver Finans.

Avisen udkommer alle hverdage kl. 20.30, og indholdet vil have skarpt fokus på aktuelle solonyheder, features og undersøgende journalistik om dansk og internationalt erhvervsliv.

-Mange af vore abonnenter har udtrykt ønske om at se Finans’ journalistik udfoldet i avisformatet. Vi synes, at de har ret i, at det format stadig kan noget unikt i form af overblik og sortering af nyhedsdøgnet for travle mennesker, og e-avisen bliver en vigtig driver for næste fase af vore vækstambitioner, siger chefredaktør Steen Rosenbak, Finans.

Den nye e-avis udkommer fem dage om ugen og bliver tilgængelig både i apps og webbrowser for alle erhvervsmediets abonnenter.

-Abonnenterne efterspørger ikke mere papir, men mere kvalitetsjournalistik – og de vil hellere modtage den i indbakken end i den fysiske postkasse på hjemadressen, så Finans vil også i fremtiden være et rent digitalt medie med den agilitet, som det medfører, siger Steen Rosenbak.


Læsertal for 1. halvår offentliggjort

03-09-2018

Politiken største betalte avis både hverdage og søndag.

Kantar Gallup har for Index Danmark offentliggjort læsertal for 1. halvår 2018.

Læsertallene viser, at Politiken fortsat er største betalte dagblad både hverdage og søndag. Læsertallet for Politiken er søndag med 1.000 til 312.000 i forhold til samme periode året før og på hverdage faldet med 34.000 til 237.000.

Næststørst er både hverdage og søndage Jyllands-Posten med henholdsvis 171.000 og 233.000 læsere.

Avisen med flest læsere er gratisavisen B.T. metro, som i 1. halvår blev læst af 425.000.

Blandt ugebladene topper Billed-Bladet med 400.000 læsere efterfulgt af to andre ugeblade fra Aller Media SE og HØR og Familie Journal med henholdsvis 350.000 og 346.000 læsere.

De største oplag findes blandt magasiner. Samvirke læses af 1.127.000, Idényt af 997.000 og Ældre Sagen af 819.000.

Se læsertallene.

 

 


Ny børneavis på gaden 11. september

05-09-2018

Første nummer behandler terror i børns præmisser.

JP/Politikens Hus’ nye børneavis udkommer første gang tirsdag 11. september, oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Da første udgivelse falder tirsdag 11. september – datoen for angrebene på World Trade Center – har redaktionen valgt at tale med børn om, hvad de tænker på, når de hører ordet terror, og spurgt dem, hvad de gerne vil have svar på.

-Børn er optaget af stort og småt. Også emner, som ofte kan virke skræmmende på dem og være svære at tale om. Derfor skal vi naturligvis behandle terror i Børneavisen. Men det bliver på børnenes præmisser og i en anden form, end vi typisk er vant til fra voksenaviserne, siger Børneavisens chefredaktør og direktør Louise Abildgaard Grøn.

Børneavisens digitale børneunivers åbner også 11. september på Børneavisen.dk. Her kan børnene blandt andet levere indhold til avisen, deltage i quizzer, tippe redaktionen, stille spørgsmål til  nørderne og se små klip fra interview. I den trykte avis vil børnene også flere steder kunne se, hvordan man kan levere indhold, som kan komme med i avisen.


Få ideer til dækning af folketingsvalget

06-09-2018

Hent inspiration på Redaktørernes Døgn 25.-26. september.

Hvordan kan det kommende folketingsvalg dækkes på andre måder end, som om Danmark i tre uger udgør en veritabel krigszone?

Det skal deltagerne i Redaktørernes Døgn i Svendborg 25.-26. september drøfte i en workshop ledet af udviklingschef i Jysk Fynske Medier, Gerd Maria May.

Metoden, der anvendes på workshoppen, hedder Løsningernes Rum. Den er designet på Constructive Institute i Aarhus, hvor Gerd Maria May indtil for kort tid siden var fellow. Hun viser, hvordan man med få og enkle ledelsesgreb med folketingsvalget som case kan optimere sin journalistiske dækning og udvikle kontakten med publikum.

Læs mere om Redaktørernes Døgn og tilmelding.


DR-redaktør redaktionschef på Mandag Morgen

04-09-2018

Tanja Nyrup Madsen skal bidrage til at modernisere Mandag Morgen.

Tanja Nyrup Madsen bliver ny redaktionschef på Mandag Morgen, oplyser Mandag Morgen.

Hun kommer fra en stilling som redaktør for et undersøgende dokumentarprojekt i Danmarks Radio, hvor hun også har været erhvervsredaktør og redaktionsleder på P1 Morgen.

Hun skal bidrage til en modernisering, som Ugebrevet Mandag Morgen står midt i. Målet er at skabe vækst gennem et klart fokus på kvalitet og på at være relevant for brugerne ud fra stifteren Erik Rasmussens gamle slogan: Læs mindre, forstå mere, skriver Mandag Morgen.

Mandag Morgen er en del af Altinget-koncernen, men skal fortsat udkomme som selvstændigt medie.

-Mandag Morgen er vores luksusbrand. Det ugentlige nyhedsmagasin er både fysisk og indholdsmæssigt en pause fra døgnets digitale flimmer. Oplaget er i svag fremgang, og vi tror på, at markedet for sådan et kvalitetsmedie er endnu større, siger chefredaktør Jakob Nielsen.

 


Kalender


Mobile Media & Advertising 2018
21-09-2018
IAB Denmark/Danske Mediers årlige konference med fokus på mobile medier, mobil markedsføring, apps og mobil annoncering. Få de nyeste internationale mobile indsigter og cases.
Læs mere


Redaktørernes Døgn 2018
25-09-2018
Det årlige topmøde blandt redaktionelle chefer med aktuelle keynotes og sessioner om journalistik, ledelse og medier. Bemærk at konferencen er flyttet til 25. - 26. september.
Læs mere


Ugeavisernes Efterårsseminar 2018
03-10-2018
De Lokale Ugeaviser og Danske Medier samler igen redaktionelle og kommercielle ledere fra alle landets lokale ugeaviser til Ugeavisernes Efterårsseminar onsdag 3. oktober 2018.
Læs mere


Innovation Forum 2018
25-10-2018
Deltag hvis du vil inspireres af trends, facts, ny teknologi, innovation, forretningsmodeller og konkrete eksempler. Innovation Forum viser vejen for medier anno 2019
Læs mere


Programmatic Advertising 2018
29-11-2018
IAB Denmark & Danish Media Associations annual programmatic advertising conference
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk