Falske nyheder eksisterer ikke i etablerede danske medier

01-10-2018

Danske Medier: Stor forskel på, hvordan etablerede og sociale medier tackler misinformation.

-Jeg tror ikke, at der findes bevidst vildledende historier i de etablerede danske medier. Omfanget er lig nul, siger Danske Mediers adm. direktør Morten Langager til Kristeligt Dagblad mandag.

Han finder dog ikke, at regeringen skyder forbi med sit initiativ om misinformation.

-Vi indgår meget gerne i en dialog, da det er relevant for de redigerede medier at kende til de metoder, der bruges i udlandet, så man som ansvarligt medie kan reagere, siger Danske Mediers adm. direktør.

Han mener, der er stor forskel på, hvordan etablerede medier og de sociale medier tackler misinformation.

Morten Langager siger, at hvis der spredes misinformation på de redigerede medier, har disse medier redaktører, som vil rette op herpå, mens det er klondike på de sociale medier.


TV 2 Lorry har droppet citat-historier

03-10-2018

Stationen vil i stedet bruge tiden på at producere selvstændig journalistik.

TV 2 Lorry har besluttet at droppe citathistorier både i tv-stationer på web-sitet lorry.dk, siger stationens nyhedschef, Ninna Kokholm, til Journalisten.dk.

-Vi har blandet blod på, at vi kun laver vores egne historier. Hvis et andet medie har taget historien, så tager vi den ikke. Vi vil hellere bruge vores tid på at ave god, gedigen selvstændig journalistik, siger Ninna Kokholm.

Hun siger, at strategiskiftet betyder, at der er blevet frigivet tid og kræfter til at arbejde med journalisternes egne ideer. Skiftet har betydet, at Lorry i dag producerer færre enheder.

 

 


Pressefotograf frifundet af Landsretten i motorvejssag

03-10-2018

Beskyttelse af ytringsfriheden og hensynet til nyhedsformidling afgørende for retten.

Vestre Landsret stadfæstede onsdag en afgørelse fra retten i Sønderborg, der frifandt pressefotograf Martin Lehmann for at overtræde ordensbekendtgørelsen ved ikke at efterkomme politiets ordre om at forlade den sønderjyske motorvej i september 2015.

Fotografen var på motorvejen for at dække 300 flygtninges vandring på motorvejen på vej nordpå.

Han afviste en ordre fra politiet om at forlade vejen med henvisning til, at han skulle dokumentere situationen, som havde offentlig interesse. Det førte til anholdelse og et bødeforlæg på 1.500 kr., som han nægtede at betale.

Landsretten fandt, at beskyttelsen af ytringsfriheden, som følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 10, og hensynet til nyhedsformidling vejer højere, end hensynet til politiets muligheder for at håndtere en helt ekstraordinær og usædvanlig situation.

Læs dommen.


DJ og DM: Øget åbenhed i politiske beslutninger vil være en gevinst for folkestyret.

01-10-2018

Debatindlæg af Danske Mediers adm. direktør og Dansk Journalistforbunds formand.

– Det vil være en stor gevinst for folkestyret, hvis alle partier – både forligspartier og opposition – satte sig sammen og forhandlede sig frem til en ophævelse af ministerbetjeningsreglen, så medier og borgere kan få indsigt i de dokumenter, der indgår i den politiske beslutningsproces, og de dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer, skriver formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, og Danske Mediers adm. direktør, Morten Langager, i et debatindlæg i Politiken mandag.

Baggrunden er Folketingets åbning og de radikales opsigelse af forliget om offentlighedsloven.

-Lykkes det ikke, vil det for vælgerne være tydeligt, hvem der ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring politiske beslutninger – og hvem der vil fastholde loven uændret, hedder det i indlægget.

Lars Werge og Morten Langager skriver, at Danske Medier og Dansk Journalistforbund meget gerne går i dialog for at finde konstruktive løsninger. Vores håb er, at folketingsåbningen næste år bliver en festdag, hvor åbenheden er genskabt.

De henviser til, at Folketingets åbning er en fejring af det danske demokrati.

-Vores demokrati har udfordringer. Her tænker vi ikke mindst på den manglende åbenhed omkring visse dele af den politiske beslutningsproces, der betyder, at dokumenter om vigtige beslutninger holdes skjult for offentligheden – og dermed de vælgere, der er grundlaget for demokratiet skriver Journalistforbundets formand og Danske Mediers adm. direktør.

-Der er ingen tvivl om, at den såkaldte ministerbetjeningsregel og folketingspolitikerreglen, som blev gennemført med ændringen af offentlighedsloven for fem år siden, har svækket mediernes muligheder for at opfylde rollen som borgernes vagthund. Det har gjort det vanskeligere at se beslutningstagerne i kortene.

-Vi har forståelse for, at der skal være et vist rum for fortrolighed. Det var der også i den tidligere offentlighedslov. Men den nuværende offentlighedslov har gjort dette rum alt for stort, tilføjer Lars Werge og Morten Langager.


Medieforslag i regeringens lovkatalog

02-10-2018

Forslag fra justitsministeren, kulturministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Regeringen fremlagde ved åbningen af folketingsåret tirsdag en oversigt over de lovforslag, den ventes at fremsætte i folketingssamlingen 2018-19.

Blandt forslagene var flere forslag, som vedrører medierne.

Justitsminister Søren Pape Poulsen bebuder lovforslag om ændring af offentlighedsloven i februar næste år. Det handler om postlister og en opfølgning af de politiske forhandlinger om offentlighedsloven, som pt. er gået i stå.

Han vil desuden om kort tid fremsætte forslag om stramninger af reglerne om krænkelse af privatlivets fred og mod ærekrænkelser. Det var et forslag, som fik en positiv modtagelse ved førstebehandlingen før sommerferien, som nu genfremsættes.

Kulturminister Mette Bock fremsætter to forslag, der er en opfølgning på medieaftalen. Det er gennemførelsen af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen – samt en række ændringer af radio- og tv-loven.

I Kulturministeriets afsnit i lovkataloget er forslag om ændring af mediestøtteloven som konsekvens af medieaftalen ikke medtaget. Da lovændringen først skal træde i kraft 1. januar 2020, kan det være udryk for, at forslaget først fremsættes i næste folketingssamling dvs. efter folketingsvalget. Det skal også ses i lyset af, at der heller ikke under Skatteministeriet er forslag om nulmoms for digitale medier, som først er blevet muligt, efter at EU´s ministerråd tirsdag vedtog at ændre momsdirektivet herom.

Da der i medieaftalen var lagt op til en kompensationsordning, indtil EU sagde god for nulmoms, betyder beslutningen i EU, at denne ordning næppe bliver aktuel.

Desuden vil ministeren ændre loven om ophavsret, blankmedieordningen om kompensation til rettighedshaverne for lovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale ændres i lyset af den teknologiske udvikling og udviklingen i privatkopiering.

Hun vil også ændre arkivloven og loven om pligtaflevering som følge af EUs databeskyttelsesforordning.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille vil ændre loven om kommunal og regional erhvervsvirksomhed, så der sikres fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Danske Medier har opfordret ministeren til i den forbindelse at se på de kommunale medieaktiviteter, der er i konkurrence med private medier.


Kronik: Kombination af visuelt design og stoflighed kan sikre papiravisens overlevelse

01-10-2018

 Papiravisen har en visuel stemme og identitet, der underbygger den journalistiske mission.

Vi lever i en visuel tidsalder. Især de yngre generationer. Det er ganske enkelt moderne at være visuel, skriver Politikens designchef Søren Nyeland i en kronik i Politiken.

Han ser stofligheden, evnen til at se og sanse, at mærke og føle, lige så vigtig som det visuelle.

-Og måske er kombinationen af det visuelle og det sanselige chancen for papiraviserne i en flygtig digital fremtid – og måske endog et oplagsmæssigt comeback.

Han henviser til, at den enkelte papiravis har en visuel stemme og identitet, der underbygger den journalistiske mission.

Søren Nyeland ser stofligheden som papiravisens særeje, og derfor vil den overleve i en foranderlig verden godt hjulpet på vej af en anden egenskab: den eksklusive transparens.

Læs kronikken.

 

 


Danske Medier glæder sig over EU-beslutning om digital nulmoms

02-10-2018

EU-beslutningen er en stor sejr for medierne, siger Danske Mediers adm. direktør

Danske Medier glæder sig over, at det er lykkedes for EUs finansministre at nå til enighed om at tillade en nulmoms på digitale medier.

-Vi har længe arbejdet for, at der ikke kommer skat på det frie ord, når det formidles gennem digitale udgivelser. Derfor er det en stor sejr for medierne, at det nu bliver muligt at give digitale udgivelser nulmoms, siger Danske Mediers adm. direktør Morten Langager.

Han er meget tilfreds med, at den danske regering har bakket op om EU-Kommissionens forslag.

Danske Medier ser frem til, at den danske lovgivning ændres, så nulmoms på digitale udgivelser bliver en realitet i Danmark snarest og senest 1. januar 2020, som det fremgår af medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.


EU siger ja til lavere moms på digitale udgivelser

02-10-2018

Enighed i EUs ministerråd om momsdirektiv

EU’s finansministre vedtog tirsdag på et møde i Luxembourg, at de enkelte medlemslande kan indføre reduceret moms på e-bøger og andre digitale udgivelser, oplyser News Media Europa.

De enkelte medlemslande kan fastsætte samme momssats på digitale udgaver som gælder for bøger, aviser og magasiner.

Tjekkiet har længe blokeret for en sådan beslutning og har krævet andre ændringer af momsreglerne for at bekæmpe bedrageri med moms, men en aftale mellem den franske og tjekkiske regering om at støtte hinandens forslag banede vejen for lavere moms på digitale udgivelser.

Ifølge medieaftalen indgået i juni mellem regeringen og Dansk Folkeparti vil Danmark, når EU-reglerne tillader det indføre momsfritagelse for internetbaserede medier.

Momsdirektivet træder i kraft 20 dage efter, at det er annonceret. Herefter er det op til de enkelte medlemslande at afgøre, om de vil udnytte de nye uligheder for at ligestille digitale og analoge medier.

Den digitale nulmoms kommer i første omgang kun e-aviser til gode på dansk jord og ikke e-magasiner eller e-bøger, men det kan en granskning af konkurrencebilledet ændre på, skriver kulturminister Mette Bock til MediaWatch.

-Der er ikke på nuværende tidspunkt lagt op til at udvide momsfritagelsen til e-bøger og e-magasiner. Det følger af medieaftalen, at der i efteråret 2018 skal påbegyndes en analyse af det konkurrencemæssige samspil mellem de traditionelle nyhedsmedier og magasiner. Det vil kunne være med til at danne et oplyst grundlag, når man skal vurdere behovet i fremtiden, skriver Mette Bock.


13 ny ansøgere om redaktionel produktionsstøtte i 2019

04-10-2018

Medienævnet skal vurdere ansøgningerne i november.

13 medier, der ikke fik redaktionel produktionsstøtte i 2018, har søgt om at få del i støttemidlerne i 2019, fremgår det af en oversigt fra Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet, efter at ansøgningsfristen udløb mandag.

Det er to medier fra Aller Media – Billed-Bladet og Familie Journal, to fra Politiken Nicher – Byrum og Skoleliv samt ligeledes fra JP/Politiken koncernen Børneavisen. Desuden søger Jæger udgivet af Danmarks Jægerforbund, Effektivt Landbrug, Hus Forbi, InsideBusiness, Kommunen.dk, Medicinske Tidskrifter og VICE. B.T. optræder også som ny ansøger i det nye koncept udgivet af BTMX P/S.

Flere af medierne har tidligere søgt og fået afslag.

Se listen over ansøgere.

Medier, der får støtte i år, skal alene indberette deres redaktionelle produktionsstøtte, hvis de vil have del af produktionsstøtten i 2019. Se en oversigt over disse medier.

Medienævnet skal i november tage stilling til ansøgningerne. Støtten for 2019 beregnes efter de hidtidige regler. Fra 2020 ændres støttekriterierne ifølge medieaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.


Ny koncernstrategi for TV 2 Danmark

05-10-2018

Øget fokus på TV 2 Play og streaming-tilbud.

TV 2 Danmark præsenterede torsdag i forbindelse med kanalens 30 års fødselsdag en ny strategi, der skal styrke TV 2 transformation til digital medievirksomhed gennem øget fokus på TV 2 Play og streaming-tilbud, fremgår det af en pressemeddelelse.

-TV 2 skal være stærkere på det digitale område, samtidig med at vi skal værne om den forretning, vi allerede har. Den gode nyhed er, at de to ting ikke er i modstrid med hinanden – snarere tværtimod, og det afspejler vores nye koncernstrategi, siger stationens adm. direktør Merete Eldrup.

Strategien bygger på en række underliggende fokusområder. På det indholdsmæssige område handler det om at fastholde de velpositionerede tv-kanaler, bidrage til væksten på TV 2 Play, arbejde offensivt med tv2.dk og apps og øge fokus på de unge målgrupper.

Kommercielt er det overordnede fokus at optimere den samlede omsætning med abonnementsbasen som omdrejningspunkt og samtidig udvikle addressable tv-reklamer og styrke TV 2 Play.


Kampagne mod ulovlige hjemmesider

04-10-2018

Kampagnen Share With Care skal flytte brugere fra ulovlige til lovlige hjemmeside.

Kulturministeriet og en række organisationer er gået sammen om en kampagne Share With Care, som skal få forbrugerne til at vælge lovligt indhold på nettet frem for det ulovlige, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Baggrunden for kampagnen er, at tal fra Rettighedsalliancen viser, at danskeres besøg på ulovlige hjemmesider på bare et år er steget med 67 pct. fra 356 mio. besøg i 2016 til 596 mio. besøg i 2017.

Det er Kulturministeriet, Teleindustrien, Dansk Industri og Rettighedsalliancen, der er gået sammen om kampagnen. Formålet er, at gøre det nemmere for forbrugerne at finde film, serier, musik, litteratur og møbler lovligt på nettet.

-Problemet med download og streaming af ulovligt indhold er ikke et, vi kan løse hver for sig. Der er behov for en samlet indsats på tværs af brancher, siger kulturminister Mette Bock, der glæder sig over, at en række brancher er gået med i den fælles kampagne.

Lanceringen af kampagnen markeres 9. oktober 2018 med en konference i Dansk Industri.


Danskernes forbrug af podcast skal måles

05-10-2018

Danske Medier Research, DR, Bauer Media og Radio24syv etablerer podcastindex.

Tre danske radiovirksomheder og Danske Medier Research går sammen om at etablere et nyt podcastindex, der skal måle brugen af podcasts på tværs af kanaler, bekræfter chef for DR Medieforskning Dennis Christensen overfor MediaWatch.

Han oplyser, at det er planen, at indexet går i luften omkring 1. november i år.

Bag målingen står Danske Medier Research, DR, Bauer Media og Radio24syv.

-Vi har valgt at starte så simpelt som muligt for at have en lav ”barrier of entry”, så vi kan få så mange som muligt med. Vi måler i første omgang antallet af streams og downloads på ugebasis og serie- og kanalniveau. Så kan vi altid bygge oven på, siger Dennes Christensen.

 

 

 

 


Fynske mediehuse bag medieakademi for unge

01-10-2018

Fynsk medieakademi etableret sammen med SDU og gymnasier.

Fyens Stiftstidende, DR Fyn og TV 2 Fyn har i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og to gymnasier etableret et talentforløb for 18-19 årige under navnet Det Fynske Medieakademi.

16 udvalgte 2. g-elever fra Nordfyns Gymnasium i Søndersø og Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg er med i projektet.

Gennem hele skoleåret skal eleverne løbende lære grunddiscipliner i journalistikken, deltage i medieundervisning på SDU og træne på de medvirkende medier. Målet er, at Medieakademi-eleverne i begyndelsen af 2019 skal udvikle, pitche og igangsætte deres egne ideer til de tre deltagende medier.

-Når vi tager viden fra forskellige fag og kombinerer det med kreativiteten fra de unge hjerner, tror jeg, vi får nogle overraskende resultater, siger Malte Jørstad, der er projektleder for Medieakademiet i en pressemeddelelse.


Ugeposten kåret til Årets Ugeavis 2018

03-10-2018

Guld til Ugeposten, Vesterbro Bladet, Ugeavisen Esbjerg og Rødovre Lokal Nyt.

Ugeposten, der udgives i Gribskov Kommune, blev onsdag kåret som Årets Ugeavis 2018 i forbindelse med Ugeavisernes Efterårsseminar i Kolding.

-De har gået kritisk, nøgternt og fremragende til en sag, og lavet et stykke undersøgende journalistik, der har krævet tid og kræfter, som de selv beskriver, de ikke har været velsignet med, sagde juryformand redaktør Mette Lyhne, Herlev Bladet, ved prisoverrækkelsen.

Sagen er avisens afdækning af den såkaldte Attendo-skandale, hvor avisen gennem 75 dybdeborende artikler afslørede, hvordan plejefirmaet Attendo med falske regninger forsøgte at snyde Gribskov Kommune.

Attendo-afsløringerne gav også Ugeposten guld i kategorien nyheder, hvor der var sølv og bronze til henholdsvis Ugeavisen Esbjerg og Herlev Bladet.

I kategorien features vandt Vesterbro Bladet guld for artikler om hjemløse Leif, mens der var sølv til Villabyerne og bronze til Rødovre Lokal Nyt.

Ugeavisen Esbjerg vandt både guld og bronze i kategorien redaktionelle ideer, mens der var sølv til Villabyerne. Guldet fik Ugeavisen Esbjerg for serien ”Sådan føles det…”, hvor journalisten undersøger, hvordan det føles at miste et barn, at være statsminister mm.

Guld i kategorien digitale ideer gik til Rødovre Lokal Nyt for en ugentlig podcast Ferdinand, mens der var sølv og bronze til henholdsvis Herlev Bladet og Lokalavisen Århus.

Læs juryformandens tale og begrundelser.

 


Den Gyldne Mikrofon til NOVA og radio ANR

29-09-2018

20 priser uddelt ved Radio Prix 2018

Det blev to private radioer, der løb med Den Gyldne Mikrofon, da Prix Radio-vinderne blev kåret i forbindelse med Radio Days i København.

Vinderne af Den Gyldne Mikrofon findes efter en afstemning blandt Ekstra Bladets læsere. Her gik prisen som årets bedste radiovært, som kan høres i hele landet, til Dennis Ravn, Mai-Britt Vangsøe og Signe Krarup fra NOVA – mens mikrofonen til årets bedste radiovært, som kan høres lokalt eller regionalt, gik til Kirstine Richter og Johnni Gade fra ANR.

Der blev i alt uddelt 20 priser fundet blandt knap 300 bidrag. DR blev den store vinder med 11 priser, mens Radio24syv fik fire, Bauer Media og NOVA to og ANR en.

Læs vinderne inden for de enkelte kategorier.


Ny ledelse udnævnt på Sjællandske Medier A/S

03-10-2018

Jens Nicolaisen administrerende direktør og Bente Johannesen ansvarshavende chefredaktør.

Sjællandske Medier får ny ledelse 1. januar 2019, når den adm. direktør og ansv. chefredaktør Torben Dalby Larsen går på pension, oplyser Sjællandske Medier i en pressemeddelelse.

Ny administrerende direktør bliver Jens Nicolaisen, tidligere digital mediedirektør ved Jyllands-Posten, og ny ansvarshavende chefredaktør bliver Sjællandske Mediers nuværende chefredaktør for tværgående anliggender, Bente Johannessen.

Sammen kommer de to til at udgøre selskabets direktion.

Den 50-årige Jens Nicolaisen er uddannet cand. polit. og kommer til Sjællandske Medier med mere end 20 års ledelseserfaring i mediebranchen. Senest har han været ved Jyllands-Posten, hvor han siden 2006 har været medlem af bladledelsen med ansvar for det digitale område, strategi og transformation.

Inden Jens Nicolaisen kom til Jyllands-Posten, var han ansat på Børsen med ansvar for forretningsudvikling og som chef for Børsen Online. Før da var han som chef for Greens Analyseinstitut blandt andet ansvarlig for udviklingen af Gazellekonceptet. Jens Nicolaisen har desuden i mere end 10 år været censor på blandt andet CBS og IT Universitetet.

Bente Johannessen, 61 år, er uddannet journalist ved Frederiksborg Amts Avis. Efterfølgende har hun været ansat ved Frederiksborg Amts Avis og Berlingske Tidende samt arbejdet i ti år som freelance-journalist i Mellemøsten og Asien, inden hun kom til DAGBLADET og det nuværende Sjællandske Medier i 2001. Siden 2008 har hun været chefredaktør for DAGBLADET og redaktionelle aktiviteter på tværs af avistitler samt ansvh. chefredaktør for sn.dk og siden 2011 desuden chefredaktør for Sjællandske Sydsjælland.
Bente Johannessen er tillige formand for Danske Mediers redaktionelle udvalg, sidder i bestyrelsen for Pressens Uddannelsesfond og i styrelsen for journalistuddannelserne på SDU.

 


Kalender


Innovation Forum 2018
25-10-2018
Deltag hvis du vil inspireres af trends, facts, ny teknologi, innovation, forretningsmodeller og konkrete eksempler. Innovation Forum viser vejen for medier anno 2019
Læs mere


Programmatic Advertising 2018
29-11-2018
IAB Denmark & Danish Media Associations annual programmatic advertising conference
Læs mere
Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk