Danske Medier: Hvorfor skal en krænkelse på sociale medier være billigere end i et massemedie

27-11-2018

Danske Medier foreslår skærpede straffe både for massemedier og sociale medier.

Det er med stor undren, at Danske Medier ser, at et flertal i Folketinget ikke er parat til at skærpe straffene for ærekrænkelser på sociale medier på samme måde, som det foreslås i forhold til de redigerede medier, når det er på de sociale medier, problemet ligger, siger Danske Mediers adm. direktør Morten Langager.

Det sker efter, at justitsminister Søren Pape Poulsen i et svar til Folketingets retsudvalg har afvist at skærpe straffen for ærekrænkelser i sociale medier på samme måde, som det i et lovforslag forslås for medier omfattet af Medieansvarsloven.

Danske Medier støtter fuldt ud skærpelsen i forhold til de redaktionelle medier, men Foreningen har i en henvendelse til Folketingets retsudvalg opfodret til, at der sker en tilsvarende skærpelse af straffen for krænkelser på sociale medier.

-Vi har som medier et stort ansvar for det indhold, vi bringer, og vi er selvfølgelig meget bevidste om, at en krænkelse i et troværdigt medie er en stor belastning, som ikke bliver mindre af, at indhold i dag spredes hurtigere og til en større kreds, end da spredningen alene skete i papiraviser, siger Danske Mediers adm. direktør.

-Vi er selvfølgelig glade for, at politikerne opfatter de redigerede medier som værende mere troværdige end de sociale medier, men jeg er sikker på, at den borger, der bliver krænket på de sociale medier, også oplever at blive hårdt ramt – og han eller hun vil have svært ved at forstå, at det er ”billigere” for et socialt medie at viderebringe krænkelser, end det er for et massemedie, siger Morten Langager.

Læs Danske Mediers henvendelse til Folketingets Retsudvalg.

 


Folketingets presseloge fylder 100 år

29-11-2018

Jubilæet fejret med taler af Folketingets formand og statsministeren.

Det er i år 100 år siden, at Folketingets Presselogen blev stiftet. Jubilæet blev fejret torsdag ved et arrangement på Christiansborg, hvor både statsminister Lars Løkke Rasmussen og Folketingets formand Pia Kjærsgaard talte.

Ordningen med, at pressen har så tæt adgang til det politiske maskineri, er i internationalt perspektiv en unik ordning, skriver Folketinget på sin hjemmeside.

-Jeg har oplevet presselogen som en konstruktiv samarbejdspartner – og med en disciplinerende effekt på logens medlemmer, når der har været behov for det, siger Folketingets formand Pia Kjærsgaard.

Læs mere om Presselogens historie og hør formanden for Presselogen, Marchen Neel Gjertsen, Jyllands-Posten, fortælle om pressen på Christiansborg.

På Altinget beskriver tværgående chefredaktør Lisbeth Knudsen, hvordan Presselogen har udviklet sig fra en magtfuld loge til lavpraktisk institution.

 


Justitsministeriet lover hurtigere behandling af sager om aktindsigt

28-11-2018

Næsten hver 10. sag var i 2017 mere end 100 arbejdsdage undervejs.

Justitsministeriet har efter kritik fra Folketingets ombudsmand sat en række initiativer i gang, der skal føre til kortere sagsbehandlingstider i sager om aktindsigt, oplyser Folketingets Ombudsmand.

Ud over at tilføre yderligere medarbejdere til at behandle aktindsigtssager har ministeriet bl.a. omlagt sagsgange og ændret høringsprocesser. Og ministeriet vil som noget nyt fra årsskiftet hver måned offentliggøre aktuelle sagsbehandlingstider for aktindsigtssager på ministeriets hjemmeside.

Ifølge offentlighedsloven skal en anmodning om aktindsigt – som udgangspunkt – færdigbehandles inden syv arbejdsdage. Og de mest omfattende eller komplicerede sager skal tilstræbes at være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage. Næsten hver 10. sag i 2017 var imidlertid mere end 100 arbejdsdage undervejs i Justitsministeriet.

-Mit indtryk er, at Justitsministeriet med de iværksatte initiativer gør sig store anstrengelser for at skabe reelle forbedringer. Det afgørende er nu, at journalister og andre fremover faktisk får svar så hurtigt, som de har krav på, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.


Fotograf frifundet for at hindre redningsarbejde

26-11-2018

Anklagemyndigheden havde krævet fængselsstraf.

En pressefotograf fra Bornholm er ved retten i Rønne blevet frifundet for at have hindret redningstjenestens arbejde i forbindelse med et færdselsuheld, skriver Journalisten.dk.

Pressefotografen var i december i fjor for Ekstrabladet.dk og Bornholm.nu sendt til et færdselsuheld for at tage billeder.

Anklagemyndigheden mente, at fotografen hindrede redningsarbejdet, da han tog billeder, og krævede ham idømt fængselsstraf.

Ved rettens behandling af sagen vblev Journalistforbundets formand, Lars Werge, ført som vidne for at forklare, hvad meningen er med et pressekort.

Han blev spurgt om, hvornår en sag er af offentlig interesse, og sagde, ” hvis der er en udrykning, er det en sag med en vis offentlig interesse”.

 

 


Beskedent overskud i Altinget-koncernen

28-11-2018

Selskabet har en negativ egenkapital på 9,9 mio. kr.

Koncernen bag Altinget – Rasmus Nielsen Holding ApS – fik vendt et underskud til et beskedent overskud i regnskabsåret 1. juli 2017 til 30. juni 2018, skriver Altinget.

Gruppen omfatter Altinget.dk, Mandag Morgen samt det svenske selskab Altinget.AB og ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS, der driver Grønbechs Hotel i Allinge.

Bruttoresultatet for selskaberne blev 76,8 mia. kr. mod 49 mio. kr. året før. Selskabet fik et beskedent overskud efter skat på 0,4 mio. kr. mod et underskud på 5,2 mio. kr. året før.

Altinget.dk kom ud med et overskud, mens de tre nyere selskaber igen kom ud med underskud. Det ventes, at disse selskaber allerede fra 2018-19 vil bidrage positivt til gruppen.

Altinget-koncernen beskæftiger 149 årsværk mod 124 året før.

Selskabet har en negativ egenkapital på 9,9 mio. kr. mod 10,4 mio. kr. året før. Det forventes, at egenkapitalen vil være positiv fra ultimo 2020, når Altinget fejrer de første 20 år.


Jysk Fynske Mediers formand: Konkurrencestyrelsens jurister kender ikke virkeligheden

30-11-2018

Annoncemarkedet er et marked med globale og digitale spillere – og består ikke kun af papirmedier.

-Det er absurd kun at se på papirmedierne, når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) vurderer det lokale annoncemarked. Det er et marked baseret på mange medietyper og med globale spillere. Akkurat som når det gælder journalistik på det samme marked. Også her søger danskerne det digitale på bekostning af papiraviserne. Særligt de unge fravælger ugeaviserne. Det har flere end halvdelen i aldersgruppen fra 12 til 29 gjort fra 2013 til 2017, skriver bestyrelsesformand for Jysk Fynske Medier, Gert Eeg, i en kronik i Avisen Danmark fredag.

Baggrunden er, at styrelsen har en formodning om, at Jysk Fynske Medier og Politikens Lokalaviser overtrådte konkurrencelovens bestemmelser om markedsdeling i sommeren 2017. Da solgte Jysk Fynske Medier syv østjyske ugeaviser til Politikens Lokalaviser, der samtidig solgte lige så mange ugeaviser i Østjylland, Esbjerg og Odense til Jysk Fynske Medier.

Gert Eeg skriver, at Jysk Fynske Medier er uenig med styrelsen i, at de berørte ugeavisers omsætning ikke er høj nok til, at en fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

-Et er imidlertid juraen. Noget andet og grundlæggende mere bekymrende er, at KFST ikke synes at have forstået, hvad et marked er. Når styrelsen kan vurdere, at JFM og Politikens Lokalaviser har delt annoncemarkedet mellem sig, kan det alene skyldes, at deres jurister ikke ved, hvordan virkeligheden ser ud.

– Det er længe siden, at lokale annoncer kun blev publiceret på papir, som det sker i ugeaviserne. Annonceomsætningen i danske ugeaviser er reduceret fra 2,1 mia. kr. i 2009 til 1,4 mia. kr. i 2017. I samme periode er forbruget af netannoncer eksploderet fra 3,1 mia. kr. til 7,4 mia. kr. Og af disse 7,4 mia. kr. står Google og Facebook for de 4,2. Det er penge, der ikke bliver brugt på journalistik, demokrati og sammenhængskraft i Danmark. De ryger direkte ud af landet, uden at der i øvrigt bliver betalt skat af dem, tilføjer Gert Eeg.

Han skriver, at udviklingen på markederne gør, at det er nødvendigt at konsolidere, og han finder det ekstra ærgerligt, at KFST ikke forstår ”vores marked og vores formål”, og han henviser til, at formålet med Jysk Fynske Mediers udgivelser er” at levere lokal journalistik og dermed støtte demokrati og sammenhængskraft i vores 38 kommuner.”

Læs kronikken.


Den sydfynske ugeavis Den Lille Avis lukker

29-11-2018

 

Dyrere distribution og tryk og færre annoncer betyder lukning fra januar.

Den 108-årige sydfynske ugeavis Den Lille Avis udkommer for sidste gang i første uge af januar 2019, skriver Fyens Amtsavis.

Direktør Stefan Mark Pedersen fra Mark & Storm Grafisk, der ejer avisen, oplyser, at stigende udgifter til distribution og tryk samt mindre annonceomsætning er baggrunden for lukningen.

Avisen udkom første gang i 1910 under navnet ”Vester Skerninge og Omegns Avis”. Den blev i 2012 overtaget af Mark & Storm Grafisk.

Virksomheden udgiver også Ugeavisen Ærø. Mens der på Sydfyn er tre store ugeaviser, er Ugeavisen Ærø alene på Ærø, hvorfor der ikke er den samme konkurrence om annoncerne.

 

 

 

 

 

 

 


Digitale streamingtjenester ventes at omsætte for to mia. kr. i år.

28-11-2018

Flugten fra flow-tv til streaming tager til.

Det digitale streamingmarked stormer frem og ventes at nå en omsætning på to mia. kr. i år, skriver Finans.dk.

Væksten sker samtidig med, at seerne forlader flow-tv og skifter til streamingtjenester. Alene i årets første ni måneder har det TDC-ejede Yousee mistet 44.000 kunder til tv-pakkerne.

Alene TV 2 Play har i det seneste år fået 100.000 nye kunder og har samlet set passeret 450.000 betalende kunder.

-Siden vi gik ind på markedet med TV 2 Play i 2012, har vi haft en samlet digital vækst på ca. 30 pct. om året, siger TV 2’s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen.

Også Nordic Entertainment Group, der ejer TV 3-kanalerne Viafree og Viaplay, oplever en vækst, men ønsker ikke at offentliggøre abonnementstal.

Netflix er fortsat markedsleder blandt streamingtjenester i Danmark. Fire ud af ti danskere ser Netflix hver uge, mens det kun er 15 pct., som ser TV 2 Play ugentligt.

 

 


Politiske drøftelser om politiske reklamer på streamingtjenester

29-11-2018

Forskellige regler for flow-tv og streamingtjenester.

Kulturminister Mette Bock vil drøfte med partierne bag medieaftalen, om der skal gælde samme regler for politisk reklame for streamingtjenester som for flow-tv, siger hun til MediaWatch.

Det har siden, der kom kommercielt tv i Danmark i 1986, været forbudt med politisk reklame i tv. Loven dækker ikke streamingtjenester, og det er derfor tilladt med politiske reklamer her.

Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus har opfordret til, at flow-tv og streming sidestilles.

-Vi synes ikke, der bør reklameres politisk i de rum, og f.eks. TV 2 er underlagt de danske regler på deres flow-tv, så det ville være meget mystisk, hvis de pludselig på deres play-del kunne få lov til at reklamere med politisk indhold til danskerne, siger Morten Marinus.

Flere partier har overfor TV 2 og Nordic Entertainment Group, der står bag Viafree, udtrykt interesse for at annoncere på streamingtjenesterne i den kommende valgkamp.


Ny podcast app med udvalgt dansk podcast

28-11-2018

24syv rummer podcast fra Berlingske, BT, Weekendavisen og Radio24syv. 

Selskabet Podcast24syv lancerer en ny app 24syv, der skal indeholde udvalgt dansk kvalitetslyd som podcast.

24syv indeholder i første omgang podcast fra Berlingske, BT, Weekendavisen og Radio24syv, men indholdet vil løbende blive udvidet med andre danske podcast, så brugerne kan finde deres favoritpodcast et sted – 24syv.

-Vi tror på podcast som et stærkt medie i fremtiden. Der er masser af gode podcast derude, og flere og flere danskere lytter. Det er et stærkt fundament for den satsning, vi har skudt i gang med 24syv”, siger Jørgen Ramskov, adm. direktør i Podcast24syv i en pressemeddelelse.

24syv er tilgængelig på iOS App Store og til Android på Google Play.

Ifølge Gallups målinger har 60 pct. af alle danskere mellem 25-50 år lyttet til en podcast, og 11 pct. lytter podcast dagligt.

– Lyd er en strategisk satsning for Berlingske Media. Derfor er 24syv et superbrand i Berlingske Media på lige fod med Berlingske, B.T. og Weekendavisen og den fælles paraply for koncernens tilbud på lyd – som podcast og liveradio. Radio24syv har vist, hvad podcast kan og nu er også Berlingske, BT og Weekendavisen i fuld gang med at producere podcast, udtaler Jørgen Ramskov.


JP/Politikens Hus overtager Saxo.com

26-11-2018

Den digitale omsætning i JP/Politikens Hus vil snart runde en mia. kr..

JP/Politikens Hus overtager internetboghandlen, Saxo.com, som koncernen siden 2009 har været medejer af, oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

Adm. direktør Jørgen Balle Olesen, som har stiftet Saxo.com, sælger sine 63 pct. af selskabet, ligesom medejer Kim Holmgaard afhænder sin andel på 7 pct. JP/Politikens Hus ejede i forvejen de resterende 30 pct. af Saxo.

Handlen, som er betinget af konkurrence-myndighedernes godkendelse, værdisætter Saxo.com til ca. 190 mio. kr.

Koncerndirektør i JP/Politikens Hus, Dorthe Bjerregaard-Knudsen, skal være bestyrelsesformand for Saxo.com.

Jørgen Balle Olesen stiftede Saxo.com i et lille kælderlokale på Østerbro i København og har siden drevet det til at blive en vigtig aktør på det danske bogmarked. Selskabet har i dag 50 ansatte, der betjener en halv million aktive kunder og omsætter for over 300 mio. kr.

Jørgen Balle Olesen fortsætter i en overgangsperiode som adm. direktør for Saxo.com.

Adm. direktør i JP/Politikens Hus, Stig Kirk Ørskov, siger, at handlen er endnu et stort skridt i realiseringen af koncernens vækststrategi.

-Med købet af Saxo.com vil den samlede digitale omsætning i JP/Politikens Hus snart runde en mia. kr., siger Stig Kirk Ørskov. Han understreger, at Saxo.com vil blive videreført som en selvstændig virksomhed klart adskilt fra koncernens øvrige aktiviteter på bogområdet.


Antallet af unge Facebook-brugere uændret

28-11-2018

Undersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om brug af sociale medier.

Unge danskeres brug af Facebook er efter mange års stigning uændret fra 2017 til 2018, viser en ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen af danskernes brug af sociale medier.

Analysen viser, at andelen af 16-24-årige internetbrugere, der har brugt Facebook, har fundet et leje på henholdsvis 97 pct. i 2017 og 96 pct. i 2018. Andelen af de 25-34-årige er faldet fra 91 pct. til 89 pct., mens de ældre aldersgruppers brug af Facebook uden undtagelse er steget.

Blandt de 75-89 årige bruger 32 pct. sociale medier mod 26 pct. året før.

Mediespecialist Kasper Dalby, Slots- og Kulturstyrelsen, siger, at Facebook stadig er en mastodont på området, og over halvdelen af de danske internetbrugere mellem 16 og 19 år er på Facebook hver dag. Det er knap tre gange så mange brugere, der anvender mediet dagligt, end for nogle af de øvrige sociale medier, viser undersøgelsen, som Danmarks Statistik har udført for Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs rapport om undersøgelsen.


Leverandørguide

Se den komplette leverandørguide.
Abonnementsservice
MailMak ApS

Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice

Cookies - lovpligtig information
Cookie Information

Distribution
DistributionPLUS A/S
PortoService ApS
Nyhedsbreve
Ubivox ApS

Trykkeri
Rosendahls a/s print – design – media
LaserTryk.dk

MEDIEdatabasen/Danske Medier
Overblik over samtlige fagblade og magasiner
Tilmelding til Danske Mediers nyhedsbreve
Skriv til redaktionen
Ansvarshavende redaktør, Christian Kierkegaard, ck@danskemedier.dk
DANSKE MEDIER
Skindergade 7
1159 København K
Tlf: 3397 4000
Email: mail@danskemedier.dk