Nyhedssites kontrolleres for ulovlige annoncer og oplysningspligt

Som følge af flere tilfælde af reklamer for falske produkter i relation til coronakrisen, har EU-Kommission besluttet at iværksætte en undersøgelse af, om online platforme, markedspladser og nyhedsmedier har taget tilstrækkeligt effektive tiltag i brug for at fjerne ulovligt indhold, herunder annoncer og kampagner for falske eller ulovlige produkter fra deres websites.

Undersøgelsen sker i samarbejde med de enkelte medlemslandes forbrugerorganisationer og vil omfatte en kontrol af overholdelse af e-handelsdirektivets artikel 5 (Generel oplysningspligt), der fastsætter krav om, at man som udgiver giver ”let, umiddelbar og vedvarende adgang til”: firmanavn, fysisk adresse, kontaktoplysninger inkl. e-mail, og CVR-nr. Så kontroller gerne at alle disse informationer eller link hertil er på alle jeres sider fx i footer.

Det fremgår yderligere af e-handelsdirektivet, at man som udgiver har ”pligt til at handle for at forhindre ulovlig virksomhed eller bringe den til ophør” herunder at ”fjerne ulovlig information og at hindre adgangen til den”. Udgiver har dog ikke ansvar for en ulovlig aktivitet eller annonce leveret af andre, som man ikke har kendskab til, men man skal dog straks tage skridt til at fjerne den, så snart man får kendskab hertil.

20180905_U7A8741_SH

Allan Sørensen
Digital chef

as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81