Om Danske Medier

Danske Medier er en brancheorganisation, der kæmper for alle journalistisk redigerede medier, det frie ord, den frie uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen.

Fordi vi mener, at redigerede medier er forudsætning for et sundt og mangfoldigt samfund, arbejder vi hver dag for at sikre vores medlemmer og branchen de bedst mulige forhold. Uanset udgivertype, platform, størrelse og forretningsmodel.

Vores næsten 300 medievirksomheder har det til fælles, at de ønsker at give borgerne nyheder, indblik i samfundet og viden om det, der optager dem.

Det er regionalaviser, lokalaviser og lokalradioer, der leverer information og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i nærområdet.

Det er fagblade og specialmedier, der leverer viden om særlige fagspecifikke områder. Det er magasiner, der har fokus på viden og livsstil.

Og det er landsdækkende dagblade, aviser og netmedier, der blandt andet sætter dagsordener fra ind- og udland i perspektiv.