År 2018 og begyndelsen af 2019 blev en særdeles begivenhedsrig periode i Danske Medier. Perioden var især kendetegnet ved, at sammenholdet medlemmerne imellem blev styrket.

Det så man blandt andet, da en historisk stor kampagne for de journalistiske medier 2. april 2019 gik i luften. Den fik deltagelse af 220 medier, der frem mod folketingsvalget i foråret annoncerede i trykte og digitale udgivelser og i radioen.

Med kampagnen ”Flere sider” ønsker Danske Medier at sætte fokus på mediernes betydning i et demokratisk samfund og forskellen på journalistisk redigerede medier og sociale medier. Og sammenholdet viste sig også i oktober 2018, da der med konstruktive bidrag fra alle mediegrupper blev skabt en enighed i foreningen omkring demokratistøtten, så foreningen kan tale med én stemme om dette vigtige emne.

Årsberetninger

Årsberetning 2018-2019

Årsberetning 2019-2020

Vedtægter

Vedtægter for Danske Medier
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. maj 2018