I Danske Medier repræsenterer vi redaktionelle medier – og virksomheder og organisationer, der udgiver journalistisk indhold. I samarbejde med nationale og internationale partnere varetager vi jeres interesser over for Christiansborg og i EU. Og vi rådgiver jer om juridiske, kommercielle og digitale forhold.

Et medlemskab i Danske Medier:

  • Indflydelse på mediepolitik
  • Målrettet rådgivning for medievirksomheder
  • Repræsentation i internationale fora
  • Medlemsinformation i orienteringer mm.
  • Individuel juridisk rådgivning
  • Tilbud om kurser, uddannelse og udvikling
  • Kurser, events og gå-hjem-møder
  • Rådgivning om arbejdsmiljø
  • Invitation til stærke netværk
  • Rabatter og andre fordele

Bliv en del af et stærkt netværk

Vi har ca. 300 medlemmer, der spænder fra medier til faglige organisationer og private virksomheder, der udgiver journalistisk indhold. 

Det er blandt andre:

Jysk Fynske Medier 
Amnesty International 
BUPL 
FOA 
JP/Politikens Hus 
Bonnier 
EDC 
Berlingske Media 
Dansk Sygeplejeråd 

Kontingent

Hvis I har under 25 millioner i omsætning og færre end fire årlige udgivelser (print og digital), koster et medlemskab af Danske Medier 7.500 kroner årligt.

Det vil sige, at det er den pris, I betaler, hvis I fx kun publicerer på jeres hjemmeside.

Se også oversigt oversigterne over kontingentsatser for små og mellemstore virksomhederstore virksomheder og interessemedlemmer.

Mere information
Har du interesse i at høre om foreningen og forenings virke mediepolitisk og i forhold til rammevilkår, er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør Louise Brincker.

Danske Medier

Louise Brincker
Administrerende direktør hos Danske Medier & Danske Medier Arbejdsgiver

lbr@danskemedier.dk
Mobil: 29 77 33 77
Dir. tlf: 33 97 40 00