Hvem kan blive medlemmer?
Medievirksomheder i bred forstand. Danske Medier optager virksomheder og koncerner (f.eks. udgivere/broadcastere), der driver medievirksomhed eller virksomheder med beslægtet virkeområde kan optages som medlemmer.

Beslægtede virksomheder. Virksomheder og koncerner, der ikke driver medievirksomhed eller har et beslægtet virkeområde, men ser en interesse i Danske Medier som leverandør til eller samarbejdspartner for medlemmer af foreningen, kan efter bestyrelsens beslutning optages som interessemedlemmer.

Hvad er kravene for optagelse?
Medlemsvirksomheder er forpligtet til at overholde Danske Mediers vedtægter. Derudover er medievirksomheder også forpligtet til at lade medlemskab og kontingentberegning omfatte samtlige udgivelser/medier i virksomheden/koncernen, i det omfang udgivelserne/mediet hovedsageligt er rettet mod det danske marked.

Danske Medier arbejder for de private medier – med en stribe målrettede services og ydelser.

Danske Medier er høringspart i alle spørgsmål af relevans for udgivere og arbejder aktivt for medierne i EU i tæt samarbejde med vores internationale partnere. Derudover tilbyder Danske Medier rådgivning til medierne om juridiske, kommercielle og digitale spørgsmål.

Kontingent
Pris for medlemskab afhænger af virksomhedens størrelse og antal udgivelser.
Grundkontingent for alle er 2.500 kr./år. Hertil kommer nogle tillæg. En virksomhed med en omsætning under 25 millioner om året og med 1-4 udgivelser (digitale såvel som print) får et tillæg på 5.000 kr. og betaler dermed samlet 7.500 kr. om året.

Se også oversigt oversigterne over kontingentsatser for små og mellemstore virksomhederstore virksomheder og interessemedlemmer.

Indmeldingsskema
Hent indmeldingsskema her fra siden. Skemaet bedes indsendt udfyldt per mail@danskemedier.dk eller per post til: Danske Medier, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø.

Mere information
Har du interesse i at høre om foreningen og forenings virke mediepolitisk og i forhold til rammevilkår, er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør Louise Brincker.