Danske Medier er en brancheorganisation for de private danske medier. Vi kæmper for de journalistisk redigerede medier, det frie ord, den frie uafhængige presse og sunde rammevilkår for mediebranchen.

I Danske Medier står vi bag næsten 300 medievirksomheder, som har det til fælles, at de ønsker at give borgerne information, indblik, baggrund og nyheder. Det er blandt andet regionalaviser, lokalaviser og lokalradioer, der leverer information og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i nærområdet. Det er fagblade og specialmedier, der leverer unikke informationer om særlige fagspecifikke områder. Det er magasiner, der har fokus på bl.a. viden og livstil. Og det er landsdækkende dagblade, aviser og netmedier, der blandt andet sætter dagsordener fra ind- og udland i perspektiv.

I Danske Medier rådgiver og støtter vi vores enkelte medlemsvirksomheder i deres hverdag. Vi forhandler og rådgiver i alle de forhold, der er relevante for en medievirksomhed.

Vi indsamler, analyserer og formidler fakta og tal, der danner grundlag for vores medlemsvirksomheders daglige forretning. Fx i form af læser- og lyttertal, overordnede trends eller branchespecifikke indsigter.

Vi tilbyder en bred vifte af arrangementer og uddannelsestilbud, der er relevante for ledere og medarbejdere i mediebranchen. Vi mener, at journalistisk redigerede medier er en afgørende forudsætning for et sundt og mangfoldigt demokrati og samfund. Derfor arbejder vi hver dag for at sikre vores medlemmer og branchen de bedst mulige betingelser for at levere oplysende journalistik.

Medlemsfordele

Danske Medier er en brancheorganisation, der arbejder aktivt for at skabe de bedst mulige rammevilkår for alle private medier, uanset udgivertype, platform, størrelse og forretningsmodel. Du får adgang til rådgivning om juridiske, kommercielle og digitale spørgsmål, og vi repræsenterer dig som høringspart i alle spørgsmål af relevans for udgivere. Vi arbejder aktivt for medierne i EU i tæt samarbejde med vores internationale partnere.

Danske Medier giver dig en kampklar og kompetent allieret – både når det gælder den daglige forretning og de mediepolitiske udfordringer.

  • Indflydelse på mediepolitik
  • Målrettet rådgivning for medievirksomheder
  • Repræsentation i internationale fora
  • Medlemsinformation i orienteringer mm.
  • Individuel juridisk rådgivning
  • Tilbud om kurser, uddannelse og udvikling
  • Kurser, events og gå-hjem-møder
  • Rådgivning om arbejdsmiljø
  • Invitation til stærke netværk
  • Rabatter og andre fordele