Hvem kan blive medlem?
Som medlemmer optager Danske medier Arbejdsgiver dagbladsvirksomheder og andre publicistiske medievirksomheder. Derudover optager vi også virksomheder, der er helt eller delvist ejet af medlemsvirksomheder, som hovedsageligt udfører opgaver for medlemsvirksomheder samt andre virksomheder med tilknytning til mediebranchen. 

Hvad er kravene for optagelse?
Medlemsvirksomheder er forpligtet til at overholde Danske Medier Arbejdsgivers vedtægter

Som medlem af Danske Medier Arbejdsgiver er du desuden omfattet af den arbejdsgiverpolitiske virksomhed, som DA er udtryk for. Derfor er du som medlem hos os forpligtet til at overholde de overenskomster om løn- og arbejdsforhold, der er indgået mellem Danske Medier Arbejdsgiver og Dansk Arbejdsgiverforening.

Som medlem skal du straks underrette Danske Medier Arbejdsgiver, hvis der fra de beskæftigedes side stilles krav til dig, der går ud over de rammer, der er fastsat i gældende overenskomster.

Kontingent
Som medlem betaler du et årskontingent til Danske Medier Arbejdsgiver og et årsbidrag til vores faglige hjælpefond. Kontingentet og bidraget beregnes som procentsatser af din virksomheds udbetalte lønsum i det forgående kalenderår. 

De kontingentpligtige lønsummer opgives hvert år inden 1. marts og beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Danske Medier Arbejdsgivers vedtægter. 

Nyoptagne medlemmer betaler årskontingent og bidrag første gang for hele det kalenderkvartal, som optagelsen finder sted i. For nyopstartede virksomheder beregner vi kontingentet og bidraget på grundlag af lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvor virksomheden er medlem. 

Indmeldingskema
Hent indmeldingskema nedenfor og send derefter udfyldt til dma@mediearbejdsgiverne.dk

Mere information
Har du interesse i at høre om foreningen og virke  i forhold til rammevilkår, er du meget velkommen til at kontakte overenskomstchef Pia Rude Truelsen på tlf.: 33 97 42 50 eller på mail: prt@mediearbejdsgiverne.dk.