Foreningen Danske Medier drives og styres af medlemmerne. Medlemsvirksomhederne har mulighed for at engagere sig og påvirke foreningens arbejde gennem en række udvalg, dels de stående udvalg, dels fagudvalg og interessenetværk – der repræsenterer specifikke mediegruppers særinteresser.

Udvalgene sammensættes af Danske Mediers bestyrelse, der også udpeger af formændene. Danske Mediers bestyrelse har til ansvar for at lede foreningen mellem de årlige generalforsamlinger blandt foreningens medlemmer.

Danske Mediers sekretariat bistår i den daglige drift af foreningen.

Danske Mediers bestyrelse 2020

Jesper Rosener (formand), Jysk Fynske Medier
Stig Kirk Ørskov, JP/Politikens Hus
Gitte Hejberg, Fagbladet FOA
Alex Nielsen, Mediehuset Herning Folkeblad
Stine Carsten Kendal, Information
Ole Søndergaard, Radio ABC-gruppen
Thorkil Christensen, Aars Avis
Christina Blaagaard, Teknologiens Mediehus
Jesper Buchwald, Bonnier Publications
Anders Krab-Johansen,  Berlingske Media
Christoph Nørgaard, Altinget