Bestyrelse

Foreningen Danske Medier drives og styres af medlemmerne. Medlemsvirksomhederne har mulighed for at engagere sig og påvirke foreningens arbejde gennem en række udvalg, dels de stående udvalg, dels fagudvalg og interessenetværk – der repræsenterer specifikke mediegruppers særinteresser.

Udvalgene sammensættes af Danske Mediers bestyrelse, der også udpeger af formændene. Danske Mediers bestyrelse har til ansvar for at lede foreningen mellem de årlige generalforsamlinger blandt foreningens medlemmer.

Danske Mediers sekretariat bistår i den daglige drift af foreningen.

Danske Mediers bestyrelse 2019

Jesper Rosener (formand), adm. direktør, Jysk Fynske Medier
Stig Kirk Ørskov, adm. direktør, JP/Politikens Hus
Gitte Hejberg, chef for og ansvh. chefredaktør, Fagbladet FOA
Alex Nielsen, adm. direktør og ansvh. chefredaktør, Mediehuset Herning Folkeblad
Stine Carsten Kendal, adm. direktør, Information
Ole Søndergaard, adm. direktør, Radio ABC-gruppen
Thorkil Christensen, udgiver og redaktør, Aars Avis
Christina Blaagaard, adm. direktør, Mediehuset Ingeniøren
Jesper Buchwald, adm. direktør, Bonnier Publications
Anders Krab-Johansen, adm. direktør, Berlingske Media