Danske Medier er en forening for journalistiske medier. Vi står bag næsten 300 medlemmer, der dækker hele det publicistiske område.

Lokale og regionale dagblade, lokale ugeaviser og lokale radio- og tv-stationer, der leverer information og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i nærområdet.

Magasiner, tidsskrifter, fagblade og specialmedier med fokus på alt fra viden og livstil til særlige fagspecifikke områder.

Landsdækkende dagblade, aviser og netmedier, der blandt andet sætter dagsordener fra ind- og udland i perspektiv.

Alle er de journalistisk redigerede medier og drevet af at give oplysning til læserne, lytterne og seerne.

I Danske Medier er der også en skare af interessemedlemmer, som ikke umiddelbart driver medievirksomhed, men som ser en interesse i Danske Medier som leverandør til eller samarbejdspartner for medlemmer af foreningen.