Danske Medier – de private mediers talerør

Danske Medier er samlingspunkt for 300 medievirksomheder med til sammen omkring 1.000 medier. Danske Medier er de private, professionelle mediers talerør i forhold til danske og internationale myndigheder og arbejder med alle spørgsmål af betydning for medierne. Som brancheforening arbejder Danske Medier på at forbedre mediernes rammevilkår i hele værdikæden gennem interessevaretagelse både i Danmark og i EU.

Danske Medier er stedet, hvor medlemmerne kan få råd og vejledning om juridiske emner som ophavsret, markedsføring, persondata og medieret – samt om distribution, både analogt og digitalt, og svar på spørgsmål om blandt andet nye publiceringsformer, uddannelse, abonnements- og annoncesalg. Vi følger den digitale udvikling tæt og arbejder med udvikling af bæredygtige forretningsmodeller på det digitale område.

Danske Medier hjælper medlemmerne med at udvikle deres forretning ved at formidle viden og erfaringer. Det sker blandt andet gennem en omfattende konference-, kursus- og seminarvirksomhed, som har til formål at give medlemmerne inspiration og indsigt om nye tendenser i medieverdenen.

Erfaringer og viden formidles også gennem foreningens forskellige digitale platforme, herunder flere nyhedsbreve, der følger mediebranchens udvikling, både generelt og inden for en række specifikke områder som eks. digitalt, ugeaviser og radio.

Dokumentation af danskernes medieforbrug gennem valide oplagstal, læsertal, lyttertal, besøgstal og brugertal er en vigtig opgave for Danske Medier. Foreningen har oprettet et selskab Danske Mediers Research, som sikrer ensartede valuta for brugen af de forskellige platforme til en rimelig pris for medlemmerne.