Internationale organisationer

Danske Medier er medlem af – og deltager aktivt i – en række internationale organisationer. Her varetager vi vores medlemmer interesse i EU og på internationalt plan.

Danske Mediers internationale medlemsorganisationer: