Direktion

Marianne Bugge Zederkof
Direktør i Danske Medier og Danske Medier Research

mbz@danskemedier.dk
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31

Interessevaretagelse. Jura. Politik. Research og analyse.

Research og analyse

Thomas Gynild
Analysechef

tg@dmresearch.dk
Mobil: 20 53 39 70
Dir. tlf: 33 97 42 29

Mediemålinger. Markedsstatistik. Trends og adfærd. Metode og teknik.

Charlotte Andkjær
Administrativ koordinator

ca@danskemedier.dk
Dir. tlf: 33 97 42 83

Pressekort. Oplagskontrol. Dagbladenes annoncestatistik. Specialmediernes annoncebarometer. Træffes tirsdag til torsdag.