Organisation og medlemmer

Danske Medier er samlingspunkt for flere end 300 medievirksomheder med til sammen omkring 1.000 medier. Danske Medier har en bred og varieret medlemsskare, som udgiver indhold og er i kontakt med alle dele af befolkningen. Vores medlemsskare distribuerer indhold på alle typer platforme: Dagblade, magasiner, ugeblade, internetmedier, fagblade, tidsskrifter, specialmedier, ugeaviser, radioer og tv.

I Danske Medier er der også en skare af interessemedlemmer, som ikke umiddelbart driver medievirksomhed, men som ser en interesse i Danske Medier som leverandør til eller samarbejdspartner for medlemmer af foreningen.

Foreningen Danske Medier drives og styres medlemmerne. Her har medlemmerne mulighed for at engagere sig og påvirke foreningens arbejde gennem en række udvalg, dels de stående udvalg, dels fagudvalg og interessenetværk – der repræsenterer specifikke mediegruppers særinteresser.

Udvalgene sammensættes af Danske Mediers bestyrelse, der også udpeger af formændene. Danske Mediers bestyrelse har til ansvar for at lede foreningen mellem de årlige generalforsamlinger blandt foreningens medlemmer.

Danske Mediers sekretariat, i Pressens Hus på Skindergade, bistår i den daglige drift af foreningen.