IAB Danmark er et forum for alle typer aktører inden for digital annoncering, der arbejder for at tekniske og juridiske rammebetingelser tager hensyn til den digitale annoncesektors behov i Danmark og internationalt. Det tilstræbes at den samfundsmæssige værdi af digital annoncering er veldokumenteret og anerkendt blandt myndigheder, forbrugere og kommercielle markedsaktører. Arbejdet er i høj grad forankret i arbejdsgrupper om publikationer, retningslinjer og events.

Som medlem af Danske Medier er man automatisk med i IAB Danmark.

Allan Sørensen

Digital chef, cand.polit.
as@danskemedier.dk
Mobil: 27 83 46 01
Dir. tlf: 33 97 42 81
Interessevaretagelse i EU og Danmark. Persondata- og e-Databeskyttelseslov. IAB Danmark.